ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-asean-

AH0 Z IY1 AH0 N   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: asean, *asean*
Possible hiragana form: -あせあん-
English-Thai: Longdo Dictionary
ASEAN(abbrev) สมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรืออาเซียน

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
aseanFuture prospects for ASEAN seem unstable, no matter how you look at it.
aseanPeople in such countries, especially the ASEAN countries, believe that the secret of Japan's remarkable economic growth is education.
aseanThe ASEAN nations have come a long way.
aseanThe letters ASEAN stand for the Association of Southeast Asian Nations.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อาเซียน[N] Association of Southeast Asian Nations, See also: ASEAN

CMU English Pronouncing Dictionary
ASEAN AH0 Z IY1 AH0 N
ASEAN EY1 EH1 S IY1 EY1 EH1 N

Japanese-English: EDICT Dictionary
ASEAN[アセアン, asean] (n) Association of Southeast Asian Nations; ASEAN [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ASEAN
   n 1: an association of nations dedicated to economic and
      political cooperation in southeastern Asia and who joined
      with the United States to fight against global terrorism
      [syn: {Association of Southeast Asian Nations}, {ASEAN}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top