ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-ardently-

AA1 R D AH0 N T L IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ardently, *ardently*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ARDENTLY AA1 R D AH0 N T L IY0
ARDENT AA1 R D AH0 N T
STARDENT S T AA1 R D EH2 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ardently (a) ˈaːdntliː (aa1 d n t l ii)
ardent (j) ˈaːdnt (aa1 d n t)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ardent(adj) กระตือรือร้น, Syn. eager, zealous, fervent
ardent(adj) ร้อนแรง, See also: รุนแรง, เร่าร้อน, Syn. passionate, fervent, impassioned
ardent(adj) สว่างสดใส, See also: กระจ่าง, Syn. glowing, radiant

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ardent(อาร์'เดินทฺ) adj. มีอารมณ์เร่าร้อน, กระตือรือร้น, รุนแรง (zealous, passionate)
ardent spiritsเหล้าที่มีแอลกอฮอล์แรง

English-Thai: Nontri Dictionary
ardent(adj) เร่าร้อน, รุนแรง, กระตือรือร้น, ขะมักเขม้น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
nuee ardenteธุลีหลาก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ardentHe is an ardent music lover.
ardentHe went abroad in opposition to her ardent wishes.
ardentHe yielded to her ardent wishes.
ardentIn a football game the spectators are usually ardent rooters for one of the two teams, but there also is a small group who will climb on the bandwagon of the winning team.
ardentIt is our ardent hope that the war will end soon.
ardentThis pair of lovers were carrying on an ardent correspondence.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แรงกล้า(adj) strong, See also: intense, fervent, ardent, fervid, firm, vehement, passionate, Example: แดดอันแรงกล้าส่องกระทบสิ่งต่างๆ ทำให้เกิดความรุนแรงระหว่างแสงและเงาจาก
ไม่กระตือรือร้น(v) be not enthusiastic, See also: be not eager, be not fervent, be not agog, be not ardent, Syn. เซื่องซึม, เฉื่อยชา, Ant. กระตือรือร้น, กระปรี้ประเปร่า, กระฉับกระเฉง, Example: แกไม่กระตือรือร้นที่จะเข้าไปดูมัน, Thai Definition: ไม่เร่งรีบ
ร้อนแรง(adv) strongly, See also: vehemently, fervidly, rousing, ardently, Syn. รุนแรง, เร่าร้อน, Example: เขามีความปรารถนาอย่างร้อนแรงที่จะช่วยประเทศของเขา
ร้อนรุ่ม(v) be restless, See also: be impatient, be ardent, Syn. กระวนกระวาย, ทุรนทุราย, กระสับกระส่าย, รุ่มร้อน, Example: แม้ว่าจะอยู่ภายใต้อารยธรรมตะวันตก แต่ภายในจิตใจของเรากลับยิ่งร้อนรุ่มเรียกร้องความเป็นไทยมากขึ้น
กระตือรือร้น(v) be enthusiastic, See also: be anxious, be eager, be hasty, be ardent, be active, Syn. รีบร้อน, เร่งรีบ, ขมีขมัน, Ant. เพิกเฉย, Example: คนที่กระตือรือร้นทำงานย่อมทำให้หัวหน้านิยมชมชอบ
รุนแรง(adv) strongly, See also: vehemently, fervidly, rousing, ardently, violently, intensely, sharply, acutely, excessive, Syn. หนักหน่วง, สาหัส, แรง, Example: เขาเปลี่ยนเป็นคนละคนหลังจากที่ต้องผิดหวังอย่างรุนแรง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คึกคัก[kheukkhak] (adj) EN: full of vigour = vigor (Am.) ; vigorous ; busy  FR: fougueux ; ardent ; vigoureux
กระตือรือร้น[krateūreūron] (adj) EN: enthusiastic ; eager ; ardent ; fervent ; anxious ; hasty ; ardent  FR: enthousiaste ; fervent ; ardent
ลุกโชน[lukchōn] (adj) EN: ardent
ร้อนแรง[rønraēng] (adj) EN: vehement ; ardent  FR: ardent ; fervent
รุนแรง[runraēng] (adv) EN: strongly ; vehemently ; fervidly ; rousing ; ardently ; violently ; intensely ; sharply ; acutely ; excessively ; viciously
ถ่านไฟ[thānfai] (n) EN: embers  FR: braises [ fpl ] ; charbon ardent [ m ]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
热爱[rè ài, ㄖㄜˋ ㄞˋ, / ] to love ardently; to adore, #4,433 [Add to Longdo]
热心[rè xīn, ㄖㄜˋ ㄒㄧㄣ, / ] enthusiasm; zeal; zealous; zest; enthusiastic; ardent; warmhearted, #7,270 [Add to Longdo]
[liè, ㄌㄧㄝˋ, ] ardent; intense; split; crack; rend, #9,665 [Add to Longdo]
火热[huǒ rè, ㄏㄨㄛˇ ㄖㄜˋ, / ] fiery; burning; fervent; ardent; passionate, #9,863 [Add to Longdo]
殷切[yīn qiè, ㄧㄣ ㄑㄧㄝˋ, ] ardent; eager; earnest, #25,460 [Add to Longdo]
打得火热[dǎ de huǒ rè, ㄉㄚˇ ㄉㄜ˙ ㄏㄨㄛˇ ㄖㄜˋ, / ] to carry on intimately with (成语 saw); ardent relationship (esp. between lovers); billing and cooing, #61,772 [Add to Longdo]
火烧云[huǒ shāo yún, ㄏㄨㄛˇ ㄕㄠ ㄩㄣˊ, / ] nuée ardente; hot cloud of volcanic ash, #94,752 [Add to Longdo]
炽热火山云[chì rè huǒ shān yún, ㄔˋ ㄖㄜˋ ㄏㄨㄛˇ ㄕㄢ ㄩㄣˊ, / ] nuée ardente; hot cloud of volcanic ash [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
feurig { adv }ardently [Add to Longdo]
heißardent [Add to Longdo]
heiß { adv }ardently [Add to Longdo]
leidenschaftlich; begeistert { adj }ardent [Add to Longdo]
sehnlich { adj }fervent; ardent [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アーダント[a-danto] (adj-no) ardent [Add to Longdo]
アーデント[a-dento] (n) ardent [Add to Longdo]
親衛隊[しんえいたい, shin'eitai] (n) (1) bodyguards; elite guards; imperial guards; (2) Schutzstaffel; SS; (3) groupies; ardent fans [Add to Longdo]
随喜渇仰[ずいきかっこう, zuikikakkou] (n, vs) worship with adoration; admire ardently [Add to Longdo]
[せつ, setsu] (adj-na, n) eager; earnest; ardent; kind; keen; acute [Add to Longdo]
切なる[せつなる, setsunaru] (adj-pn) eager; earnest; ardent [Add to Longdo]
切に[せつに, setsuni] (adv) eagerly; earnestly; ardently [Add to Longdo]
切情[せつじょう, setsujou] (n) ardent love [Add to Longdo]
大の猫好き[だいのねこずき, dainonekozuki] (n) ardent cat lover (fancier) [Add to Longdo]
熱愛[ねつあい, netsuai] (n, vs, adj-no) love passionately; ardent love; devotion [Add to Longdo]
熱願[ねつがん, netsugan] (n, vs) ardent desire [Add to Longdo]
熱賛[ねっさん, nessan] (n) ardent praise [Add to Longdo]
熱烈[ねつれつ, netsuretsu] (adj-na, n) ardent; passionate; vehement; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ardently \Ar"dent*ly\, adv.
   In an ardent manner; eagerly; with warmth; affectionately;
   passionately.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ardently
   adv 1: in an ardent manner; "the spirit of God knew very well
       that there was a deeper question to be settled before
       there could be the intervention in power that was so
       ardently desired"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top