ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-apex-

EY1 P EH2 K S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: apex, *apex*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
apex(n) จุดสูงสุด, See also: จุดสุดยอด, ปลายยอด, Syn. peak, vertex
apex(n) ปลายสุด, Syn. tip

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
apex(เอ'เพคซฺ) n., (pl. apexes, apices) ปลาย, ยอด, สุดยอด, Syn. tip, top, pinnacle

English-Thai: Nontri Dictionary
apex(n) ปลาย, ยอดแหลม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
apexส่วนปลาย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
apexยอด, ปลาย [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Apexยอด, ปลาย, จุดยอด, ยอดปอด, บริเวณยอดหัวใจ [การแพทย์]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ด้านบน(n) top, See also: apex, Syn. ข้างบน, ส่วนบน, Example: ที่นั่งของบัตรราคานี้อยู่ทางด้านบนของโรงละคร, Count Unit: ที่, แห่ง, Thai Definition: ส่วนต้นหรือส่วนหัว, ในที่ซึ่งอยู่สูงหรือเหนือกว่า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ส่วนปลาย[suan plāi] (n) EN: apex  FR: apex [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
APEX EY1 P EH2 K S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
apex (n) ˈɛɪpɛks (ei1 p e k s)

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Apex \A"pex\, n.; pl. E. {Apexes}; L. {Apices}. [L.]
   1. The tip, top, point, or angular summit of anything; as,
    the apex of a mountain, spire, or cone; the apex, or tip,
    of a leaf.
    [1913 Webster]
 
   2. (Mining) The end or edge of a vein nearest the surface.
    [U.S.]
    [1913 Webster]
 
   {Apex of the earth's motion} (Astron.), that point of the
    heavens toward which the earth is moving in its orbit.
    [1913 Webster] aphaeresis

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 apex
   n 1: the highest point (of something); "at the peak of the
      pyramid" [syn: {vertex}, {peak}, {apex}, {acme}]
   2: the point on the celestial sphere toward which the sun and
     solar system appear to be moving relative to the fixed stars
     [syn: {apex}, {solar apex}, {apex of the sun's way}] [ant:
     {antapex}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 APEX
     Advanced Packet EXchange
     

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top