ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-ambages-

   
3 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ambages, *ambages*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ambages(แอมเบ' เจซ) n. ทางวกวน, การพูดจาอ้อมค้อม (roundabout ways)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ambages \Am*ba"ges\, n. pl. [L. (usually in pl.); pref. ambi-,
   amb- + agere to drive: cf. F. ambage.]
   A circuit; a winding. Hence: Circuitous way or proceeding;
   quibble; circumlocution; indirect mode of speech.
   [1913 Webster]
 
      After many ambages, perspicuously define what this
      melancholy is.              --Burton.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ambages
   n 1: (archaic) roundabout or mysterious ways of action

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

-ambages -

 


  

 
ambages
 • (แอมเบ' เจซ) n. ทางวกวน, การพูดจาอ้อมค้อม (roundabout ways) [Hope]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top