ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-Commissioner [...] own Chicago.-

   
0 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: Commissioner [...] town Chicago., *Commissioner [...] town Chicago.*

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

-Commissioner ( K AH0 M IH1 SH AH0 N ER0) Gilson ( G IH1 L S AH0 N) has ( HH AE1 Z) slapped ( S L AE1 P T) Bly ( B L AY1) and ( AH0 N D) teammate ( T IY1 M EY2 T), Joe ( JH OW1) Tanto with ( W IH1 DH) a ( AH0) $25,000 fine for ( F AY1 N F AO1 R) their ( DH EH1 R) recentjoyride through ( TH R UW1) downtown ( D AW1 N T AW1 N) Chicago ( SH AH0 K AA1 G OW2).-

 


  

 
Commissioner
 • (สคะมิช'เชินเนอะ) n. ผู้ได้รับมอบหมายอำนาจหน้าที่,ผู้ตรวจการณ์,กรรมาธิการ,กรรมการ,หัวหน้ากรม,อธิบดี [Hope]
 • (n) ข้าหลวง,เจ้าหน้าที่,อธิบดี,ผู้ตรวจการ,กรรมาธิการ,กรรมการ [Nontri]
 • /K AH0 M IH1 SH AH0 N ER0/ [CMU]
 • (n) /k'əm'ɪʃənər/ [OALD]
Gilson
 • /G IH1 L S AH0 N/ [CMU]
has
 • กิน: รับประทาน [Lex2]
 • ได้รับ[Lex2]
 • มี[Lex2]
 • มีคุณสมบัติ: มีลักษณะ [Lex2]
 • (แฮซ) v. กริยาเอกพจน์บุรุษที่ 3 ของhave [Hope]
 • (vt) มี(ใช้กับบุรุษที่ 3 เอกพจน์) [Nontri]
 • /HH AE1 Z/ [CMU]
 • /HH AH0 Z/ [CMU]
 • (v) /hæz/ [OALD]
  [have]
 • คลอด: ให้กำเนิด [Lex2]
 • จัด: เตรียมการ [Lex2]
 • ได้รับ: ได้ [Lex2]
 • เป็นโรค: ป่วยเป็นโรค [Lex2]
 • มี: ประกอบด้วย, เป็นเจ้าของ [Lex2]
 • มีแขก: ให้การต้อนรับแขก [Lex2]
 • รับประทาน: กิน, ทาน [Lex2]
 • (แฮฟว) {have,had,had,having,has} vt. มี,ประกอบด้วย,ได้รับ,เป็น (โรค) ,เอา,เอาได้,ประสบการณ์,ผ่าน,แสดง,ดำเนินการ,ม' (ลูก) , vi. มีเงิน. (auxiliary verb) -Phr. (had better (best) ควรจะ) ###S. possess,own,suffer [Hope]
 • (vt) มี,ได้,เป็น,รับประทาน,ดื่ม,กล่าว,ยืนยัน,ใช้ [Nontri]
 • /HH AE1 V/ [CMU]
 • (v) /hæv/ [OALD]
slapped
 • /S L AE1 P T/ [CMU]
 • (v) /sl'æpt/ [OALD]
  [slap]
 • การตบ: การตบหน้า, การชกหน้า [Lex2]
 • เสียงตบ[Lex2]
 • ตบ: ตบหน้า, ชกหน้า, ฟาด [Lex2]
 • (สแลพ) n. การตบ,การตบหน้า,การวางสิ่งที่แบนลงโครม,เสียงตบ,เสียงวางลงโครม,คำเสียดสี,คำเหน็บแนม,การหมิ่นประมาท,การปฎิเสธ vt. ตบ,ตบหน้า,วางลงโครม,เหน็บแนม,หมิ่นประมาท,สบประมาท. adv. อย่างแรง,อย่างฉับพลัน,โดยตรง ###SW. slapper n. [Hope]
 • (n) การปะทะ,การตบ,การคลอน,การเหน็บแนม,การสบประมาท [Nontri]
 • (vt) ปะทะ,ตบ,คลอน,เหน็บแนม,สบประมาท [Nontri]
 • /S L AE1 P/ [CMU]
 • (v) /sl'æp/ [OALD]
Bly
 • /B L AY1/ [CMU]
and
 • จากนั้น: แล้วก็ [Lex2]
 • ดังนั้น[Lex2]
 • รวมกับ: รวม [Lex2]
 • และ: ยิ่งไปกว่านั้น, มากไปกว่านั้น [Lex2]
 • (แอนดฺ) conj. และ, แล้วก็, อีก, พร้อมทั้ง, รวมทั้ง, ต่อเนื่องกัน, บวกอีก, ถ้าเช่นนั้นก็, ขณะเดียวกัน ###S. also, moreover, plus, in) [Hope]
 • (con) และ,รวมทั้ง [Nontri]
 • /AH0 N D/ [CMU]
 • /AE1 N D/ [CMU]
 • (cc) /ænd/ [OALD]
teammate
 • ผู้ร่วมกลุ่ม: ผู้ร่วมคณะ, สมาชิกในคณะเดียวกัน [Lex2]
 • n. ผู้รวมกลุ่ม,ผู้รวมคณะ,สมาชิกในคณะเดียวกัน [Hope]
 • /T IY1 M EY2 T/ [CMU]
Joe
 • (โจ) n. เจ้าหมอนี่,หมอนี่,อ้ายเสือนี่,กาแฟ [Hope]
 • /JH OW1/ [CMU]
 • (n) /ʤ'ɒu/ [OALD]
with
 • ต้าน: ถอน [Lex2]
 • กับ: ร่วมกับ, พร้อมด้วย, ประกอบด้วย [Lex2]
 • กิ่งไม้ที่เหนียวที่สามารถนำมาผูก มัด หรือพันได้[Lex2]
 • ผูก มัด หรือพันด้วยกิ่งไม้ที่เหนียว[Lex2]
 • (วิธ) prep. กับ,ร่วมกับ,เกี่ยวกับ, -Phr. (with child ตั้งครรภ์) ###S. accompanied by,in regard to [Hope]
 • (pre) ด้วย,กับ,ต่อ,ตาม,โดย,เพราะ,อย่าง,แม้,เกี่ยวกับ,พร้อมกับ [Nontri]
 • /W IH1 DH/ [CMU]
 • /W IH1 TH/ [CMU]
 • (in) /wɪð/ [OALD]
a
 • หนึ่ง (คำนำหน้าคำนามเพื่อแสดงว่าคำนามนั้นๆ ไม่ชี้เฉพาะ)[Lex2]
 • อักษรตัวแรกในภาษาอังกฤษ[Lex2]
 • ใช้เป็นคำเติมหน้าเพื่อเน้นความหมาย[Lex2]
 • ของ[Lex2]
 • บน[Lex2]
 • จาก[Lex2]
 • ไปยัง: ไปสู่ [Lex2]
 • ออก[Lex2]
 • ไม่ (ย่อมาจาก an-): ปราศจาก, ใช้นำหน้าเสียงพยัญชนะ [Lex2]
 • (เอ) 1. พยัญชนะและสระตัวแรกในภาษาอังกฤษรูปตัว A, ชั้นหนึ่ง,อันดับหนึ่ง,สัญลักษณ์ธาตุ argon (the first letter) - อังสตรอมยูนิต abbr. assesssment,artery 2. อักษร A ในระบบเลขฐานสิบหก มีค่าเท่ากับ 10 ในเลขฐานสิบ [Hope]
 • /AH0/ [CMU]
 • /EY1/ [CMU]
 • (n) /'ɛɪ/ [OALD]
 • (dt) /ə/ [OALD]
fine for
 • ลงโทษปรับ (ทางกฎหมาย)[Lex2]
their
 • ของเขาเหล่านั้น[Lex2]
 • (แธร) pron. ของเขาเหล่านั้น (เป็นการแสดงความเป็นเจ้าของของthey) [Hope]
 • (adj) ของเขาทั้งหลาย [Nontri]
 • /DH EH1 R/ [CMU]
 • (j) /ð'ɛəʳr/ [OALD]
through
 • ผ่านไป: จากด้านหนึ่งไปสู่อีกด้านหนึ่งของ, ผ่านตลอด [Lex2]
 • ท่ามกลาง[Lex2]
 • ด้วยวิธี[Lex2]
 • ตลอดทุกจำนวน: ตลอดทุกหน่วย, ตลอดทั้งหมด [Lex2]
 • ตั้งแต่เริ่มจนกระทั่งถึง[Lex2]
 • ปราศจากการหยุด: ไปตรงตลอด [Lex2]
 • เนื่องจาก: เพราะ [Lex2]
 • ผ่านไปตาม[Lex2]
 • โดยตลอด: โดยทั้งหมด, ตั้งแต่ต้นจนจบ [Lex2]
 • ไปจนเสร็จสิ้น: จนกระทั่งเรียบร้อย [Lex2]
 • ซึ่งเดินทางรวดเดียว: ซึ่งเดินทางทอดเดียว, ซึ่งเดินทางต่อเดียว [Lex2]
 • ที่เสร็จสิ้น[Lex2]
 • (ธรู) prep. ผ่าน,ผ่านพ้น,ทะลุ,ผ่านตลอด,ตลอด,รวมทั้ง,ประสบความสำเร็จ,โดยวิธี,โดยเหตุผล,โดย,ด้วย,เพราะ,เนื่องจาก. adv. ผ่าน,ผ่านพ้น,โดยตลอด,ตั้งแต่ต้นจนจบ,ถึงที่สุด,เสร็จ,สมบูรณ์,-PHr. (through and through โดยตลอดทุกกรณี) adj. เสร็จ,สำเร็จ,ผ่าน,โดยตลอด [Hope]
 • (adj) ตรงไปเรื่อย,ผ่านพ้น,ตลอดรอดฝั่ง,สำเร็จ [Nontri]
 • (adv) เสร็จสิ้น,ตัดขาด,ตลอด,ถึงที่สุด [Nontri]
 • (pre) ตลอด,โดย,ด้วย,เพราะ,เนื่องจาก,รวมทั้ง [Nontri]
 • /TH R UW1/ [CMU]
 • (a) /thruː/ [OALD]
downtown
 • ตัวเมือง: ใจกลางเมือง, ในเมือง [Lex2]
 • ตัวเมือง: ใจกลางเมือง, ย่านดาวน์ทาวน์ [Lex2]
 • adv. ไปทางย่านศูนย์การค้าของเมือง -adj. เกี่ยวกับหรือตั้งอยู่ย่านศูนย์การค้าของเมือง n. ย่านศูนย์การค้าของเมือง ###SW. down-tonwer n. [Hope]
 • /D AW1 N T AW1 N/ [CMU]
 • (a) /d'auntaun/ [OALD]
Chicago
 • ชิคาโก: เมืองชิคาโก [Lex2]
 • (ชิคา'โก) n. เมืองชิคาโกในอเมริกา. -Chicagoan n. [Hope]
 • /SH AH0 K AA1 G OW2/ [CMU]
 • (n) /ʃ'ɪk'aːgɒu/ [OALD]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • ว่าด้วยโฆษณา
  เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  Go to Top