ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-bullshit.

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: bullshit., -bullshit.-, *bullshit.*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Bullshit. Come on.มาสิ The Blues Brothers (1980)
- Bullshit. - I don't bullshit.บูลชิท ผมไม่บูลชิท The Blues Brothers (1980)
This is bullshit. Crazy.-เรามาทำบ้าอะไรกันที่นี่วะเนี่ย Day of the Dead (1985)
That's bullshit. Get back here!ของกลุ่มอายุ 9-11 ปี Big (1988)
This ville is bullshit. They're harboring VC.ชาวบ้านแถวนี้เป็นสายให้เวียดกง Casualties of War (1989)
This place is bullshit. I hate this fucking place.ฉันเกลียดที่นี่จังเลย Casualties of War (1989)
No more nut every week. No more bullshit. My dream comes true.พอกันทีกับงาน ขายวิกห่วยๆ ความฝันฉันจะเป็นจริง Goodfellas (1990)
- Bullshit. I'll take that action.- โกหก ฉันจะใช้เวลาดำเนินการที่ The Shawshank Redemption (1994)
You've given me nothing but bullshit. What do you want me to say?-คุณจะให้ผมบอกอะไร Event Horizon (1997)
You and your bullshit. You got a bullshit answer for everybody.เธอตอบคำถามที่ไร้ความหมาย Good Will Hunting (1997)
Bullshit. That's fuckin' offense.โธ่เว้ย / รุกได้แย่ชิบ American History X (1998)
This is bullshit. Thanks.มันไร้สาระมาก ขอบใจ A Walk to Remember (2002)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 bullshit \bullshit\ n.
   a ludicrously false statement. [vulgar]
 
   Syn: bull, Irish bull, horseshit, shit, crap, crapola, bunk,
     bunkum, buncombe, guff, rot, tommyrot, balderdash,
     hogwash, dogshit.
     [WordNet 1.5]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 bullshit \bullshit\ v.
   to talk through one's hat. [vulgar]
 
   Syn: waffle, bull, fake.
     [WordNet 1.5]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top