ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-A strip club [...] uneral parlor

   
0 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: A strip club. [...] uneral parlor, -A strip club. [...] uneral parlor-, *A strip club. [...] uneral parlor*

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

-A ( AH0) strip ( S T R IH1 P) club ( K L AH1 B)... a ( AH0) couple ( K AH1 P AH0 L) of ( AH1 V) Westside ( W EH1 S T S AY1 D) laundromats ( L AO1 N D R AH0 M AE2 T S), a ( AH0) triple ( T R IH1 P AH0 L)-A ( AH0) rated ( R EY1 T AH0 D) towing ( T OW1 IH0 NG) company ( K AH1 M P AH0 N IY2)... a ( AH0) funeral parlor ( F Y UW1 N ER0 AH0 L P AA1 R L ER0)

 


  

 
A
 • หนึ่ง (คำนำหน้าคำนามเพื่อแสดงว่าคำนามนั้นๆ ไม่ชี้เฉพาะ)[Lex2]
 • อักษรตัวแรกในภาษาอังกฤษ[Lex2]
 • ใช้เป็นคำเติมหน้าเพื่อเน้นความหมาย[Lex2]
 • ของ[Lex2]
 • บน[Lex2]
 • จาก[Lex2]
 • ไปยัง: ไปสู่ [Lex2]
 • ออก[Lex2]
 • ไม่ (ย่อมาจาก an-): ปราศจาก, ใช้นำหน้าเสียงพยัญชนะ [Lex2]
 • (เอ) 1. พยัญชนะและสระตัวแรกในภาษาอังกฤษรูปตัว A, ชั้นหนึ่ง,อันดับหนึ่ง,สัญลักษณ์ธาตุ argon (the first letter) - อังสตรอมยูนิต abbr. assesssment,artery 2. อักษร A ในระบบเลขฐานสิบหก มีค่าเท่ากับ 10 ในเลขฐานสิบ [Hope]
 • /AH0/ [CMU]
 • /EY1/ [CMU]
 • (n) /'ɛɪ/ [OALD]
 • (dt) /ə/ [OALD]
strip
 • เปลือยกาย: เปลื้องผ้า [Lex2]
 • ถอดผ้า: แก้ผ้า [Lex2]
 • ระบำแก้ผ้า: ระบำเปลื้องผ้า [Lex2]
 • การเต้นระบำเปลื้องผ้า[Lex2]
 • ชิ้นยาว: ริ้ว, แผ่นยาว [Lex2]
 • ทางยาวสำหรับเครื่องบินขึ้นลง: ลานสนามบิน [Lex2]
 • การ์ตูนเรื่องยาว: ภาพแสดงเรื่องราวเป็นตอนๆ [Lex2]
 • ถนนที่มีร้านค้าสองข้างทาง[Lex2]
 • ฉีกเป็นแผ่นเล็กยาว[Lex2]
 • รีดนมวัวหรือแพะจนหมด: รีดนมส่วนสุดท้ายจนหมด [Lex2]
 • (สทริพ) vt. ลอก,ปอก,เปลื้อง,รื้อ,ถอน,ขจัด,ปล้น,กวาด,ถอด,แก้ผ้า,รีดนม,ตัดเนื้อหา,ตัดฉีกหรือทำให้เป็นแผ่นเล็กยาวvi. เปลื้องผ้า,ถอดผ้า,ระบำเปลื้องผ้า n. สายยาว,แผ่นยาวเล็ก,ลานสนามบิน,แผ่นแสตมป์,ระบำเปลื้องผ้า,สายแผ่นเหล็ก,การขุดกลางแจ้ง. [Hope]
 • (n) ริ้ว,แผ่นยาว,แผ่นแสตมป์,ระบำเปลื้องผ้า,ลานสนามบิน [Nontri]
 • (vt) ถอดออก,ปอก,ลอก,รื้อถอน,กล้อน,รีดนม,แก้ผ้า [Nontri]
 • /S T R IH1 P/ [CMU]
 • (v) /str'ɪp/ [OALD]
club
 • ช่วยกันออกค่าใช้จ่าย: ช่วยกันเสียค่าใช้จ่าย [Lex2]
 • ตี (ด้วยไม้): ตีด้วยไม้กระบอง [Lex2]
 • ไพ่ดอกจิก[Lex2]
 • ไม้ตีกอล์ฟ[Lex2]
 • ไม้พลอง: ไม้ตะบอง, ไม้กระบอง [Lex2]
 • รวมกลุ่ม: รวมกัน [Lex2]
 • สถานเริงรมย์: ไนต์คลับ [Lex2]
 • สโมสร: สมาคม [Lex2]
 • (คลับ) {clubbed,clubbing,clubs} n. กระบอง,ไม้พลอง,ไม้ (ลูกกอล์ฟหรือฮอกกี้) ,ไนต์คลับ,สโมสร,ชมรม,รูปดอกจิกบนไพ่,ส่วนที่คล้ายกระบอง v. ตีด้วยกระบองหรือไม้,รวมกลุ่มเป็นคลับ,รวมกัน,รวบรวม,ช่วยกันเสียค่าใช้จ่าย adj. ร่วมกัน ###S. staff, [Hope]
 • (n) ไม้กระบอง,ไม้พลอง,ดิ้ว,สโมสร,ชมรม,คลับ [Nontri]
 • (vi) รวมหัวกัน,ช่วยกัน,ร่วมกัน [Nontri]
 • (vt) ตีด้วยกระบอง,ตีด้วยไม้พอง,รวมกลุ่ม,รวบรวม [Nontri]
 • /K L AH1 B/ [CMU]
 • (v) /kl'ʌb/ [OALD]
couple
 • คนสองคนที่ทำบางสิ่งบางอย่างร่วมกัน[Lex2]
 • คู่สามีภรรยา[Lex2]
 • ทำให้เชื่อมต่อ[Lex2]
 • มีเพศสัมพันธ์[Lex2]
 • สองสิ่งที่คล้ายกัน[Lex2]
 • สิ่งที่เชื่อมติดกัน[Lex2]
 • (คัพ'เพิล) {coupled,coupling,couples} n. คู่,สอง,คู่สามีภรรยา vt. ผูกมัด,เชื่อมติด,ติดต่อ,พ่วง,ทำให้เป็นสามีภรรยากัน vi. ร่วมเป็นคู่,ร่วมประเวณี ###S. link,join ###SW. couplement n. -Conf. pair [Hope]
 • (n) สอง,คู่,คู่หมั้น,คู่สามีภรรยา,คู่หนุ่มสาว [Nontri]
 • (vt) ผูกมัด,เชื่อมติด,ติดต่อ,รวมเป็นคู่,ผูกเข้าคู่กัน,พ่วง [Nontri]
 • /K AH1 P AH0 L/ [CMU]
 • (v) /k'ʌpl/ [OALD]
of
 • ของ: แห่ง, ด้วย, เกี่ยวกับ, ในเรื่อง [Lex2]
 • (ออฟ) prep. ของ,แห่ง,ด้วย,โดย,เกี่ยวกับ,ถึง,ในจำพวก,ในเรื่อง,ในฐานะ,ในปริมาณ,ในจำนวน,ที่จะ,ที่มี [Hope]
 • /AH1 V/ [CMU]
 • /AH0 V/ [CMU]
 • (in) /ɒv/ [OALD]
Westside
 • /W EH1 S T S AY1 D/ [CMU]
laundromats
 • /L AO1 N D R AH0 M AE2 T S/ [CMU]
  [laundromat]
 • /L AO1 N D R AH0 M AE2 T/ [CMU]
triple
 • ประกอบด้วยสามส่วน[Lex2]
 • ประกอบด้วยสามชนิด[Lex2]
 • สามครั้ง[Lex2]
 • ทำให้เป็นสาม[Lex2]
 • จำนวนสามเท่า[Lex2]
 • จำนวนสามส่วน[Lex2]
 • (ทริพ'เพิล) adj.,n.,vt. (ทำให้เป็น) (จำนวน) สามเท่า,สามหน,สามชั้น,สามระดับ,สามชนิด. ###S. trio [Hope]
 • (adj) สามเท่า,สามหน,สามต่อ,สามเสี่ยง,ตรีคูณ [Nontri]
 • (vt) ทวีขึ้นสามเท่า,เพิ่มขึ้นสามเท่า [Nontri]
 • /T R IH1 P AH0 L/ [CMU]
 • (v) /tr'ɪpl/ [OALD]
rated
 • /R EY1 T AH0 D/ [CMU]
 • /R EY1 T IH0 D/ [CMU]
 • (v) /r'ɛɪtɪd/ [OALD]
  [rate]
 • อัตราความเร็ว: อัตราเร็ว, ความเร็ว [Lex2]
 • ราคา: อัตรา [Lex2]
 • อัตราต่อหน่วย[Lex2]
 • ตีราคา: ประมาณราคา [Lex2]
 • ประเมินค่า[Lex2]
 • จัดลำดับ[Lex2]
 • (เรท) n. อัตรา,อัตราเปรียบเทียบ,อัตราค่าโดยสาร,อัตราความเร็ว,ค่าบรรทุก,ราคา,ทุน,ค่าใช้จ่าย,อัตราภาษีอากร,ค่าประกันภัย,ขั้น,ระดับ,ขนาด, -Phr. (at any rate ทุกกรณีอย่างน้อยที่สุดยังคง) vt. ประเมินค่า,ตีราคา,กะ,วางราคา,vi. มีค่า,ถูกประเมินค่า,มีตำแหน่งหรือขั้นสูงมาก,มีฐานะ vt. vi. ด่า ดุด่า ว่าด้วยความโกรธ [Hope]
 • (vt) กำหนดชั้น,ตีราคา,ประเมิน,เก็บภาษี,กะ,ต่อว่า [Nontri]
 • /R EY1 T/ [CMU]
 • (v) /r'ɛɪt/ [OALD]
towing
 • /T OW1 IH0 NG/ [CMU]
 • (v) /t'ɒuɪŋ/ [OALD]
  [tow]
 • พ่วง: ลาก, จูง [Lex2]
 • การลาก: การพ่วง, การจูง [Lex2]
 • เชือกที่ใช้ลากโยง[Lex2]
 • สิ่งที่ใช้ลากโยง[Lex2]
 • กลุ่มเส้นใย[Lex2]
 • (โท) vt.,n. (การ) ลาก,จูง,พ่วง,โยง,ดึง,สิ่งที่ถูกลาก (จูง...) ,เรือหรือรถที่ใช้ลาก,เชือกหรือโซ่ที่ใช้ลาก, -Phr. (in tow ถูกลาก ภายใต้การนำ เป็นผู้ติดตาม) , -Phr. (under tow ถูกลาก) ###S. drag,pull [Hope]
 • (n) การลาก,การพ่วง,การจูง,การโยง,การดึง [Nontri]
 • (vt) ลาก,พ่วง,จูง,โยง,ดึง [Nontri]
 • /T OW1/ [CMU]
 • (v) /t'ɒu/ [OALD]
company
 • กลุ่มคน[Lex2]
 • แขกผู้มาเยี่ยม[Lex2]
 • ความเป็นเพื่อน[Lex2]
 • (คัม'พะนี) n. หมู่เพื่อนฝูง,วงสมาคม,การสังคม,การคบค้า,บริษัท,คณะ,หมู่,แขก,กองร้อย ###S. association,body [Hope]
 • (n) บริษัท,ห้างร้าน,การสังคม,วงสมาคม,การคบค้า,หมู่คณะ [Nontri]
 • /K AH1 M P AH0 N IY2/ [CMU]
 • (n) /k'ʌmpəniː/ [OALD]
funeral parlor
 • n. โรงประกอบพิธีฌาปนกิจศพ. ###S. mortuary [Hope]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • ว่าด้วยโฆษณา
  เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  Go to Top