ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

- well,

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: well,, - well,-, * well,*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
well, Oh yes, you're right. Well, it's the way you shop that's tight-fisted then.
well, Although it was a certain thing well, he was sleeping much during lesson.
well, Although the man's ideas are sound, because he can't express them well, he doesn't have a ghost of a chance of getting them accepted.
well, And to the people whose married life is not going well, let's remember the marriage covenant sworn solemnly before God at the wedding ceremony.
well, "Do I really have that good a personality?" "Impossible. After all, there's this time as well, but in middle school you sold off girl's pants all over to bring in the money."
well, Dr. Patterson: Well, I didn't, but later someone brought three baby kittens to the Gorilla Foundation.
well, Eh? Have we run out of toner? Oh well, sorry, but can you go the staff-room and get some, Katou?
well, Er, well, I'd like to take a vote. Would people in favour of Mr Ogawa's proposition please raise their hands.
well, For some reason it didn't go well, shot down at every attempt, and he led a sad "History of no girlfriend = Age" life.
well, He can do it well, and you can do it even better.
well, He can't chew well, because he has a toothache now.
well, He has got well, so that he can work now.
well, He speaks Japanese well, but I can't speak German.
well, I can't speak English very well, much less Spanish.
well, I didn't feel well, but I went to work.
well, I don't feel well, Could you give me some medicine?
well, If he can do it well, so much more can we.
well, If you want it done well, I'm your man.
well, If you want to skate well, you should take it up seriously.
well, I know her well, She is my friend.
well, "I must get well," Sadako said to herself.
well, I pay my university fees to go to university by part-time work. Well, I'm a 'working student' I suppose.
well, I slept well, after which I felt much better.
well, It's difficult to tell which is which for burnable and non-burnable rubbish as well, isn't it?
well, It's today's packed-lunch as well, but aren't menus prepared by you and Itsuki low in beta-carotene-rich vegetables?
well, I was invited last week as well, but it was late so I regretfully turned them down.
well, Man may well, in his attempt to be too ambitious, destroy himself.
well, Not being well, she stayed home.
well, Not feeling well, I stayed home all day.
well, Not feeling well, I stayed home on that day.
well, Oh, OK. Well, can you get me one?
well, Oh, well, you're just an amateur!
well, Quite well, thank you.
well, She can play tennis very well, but I can play as well.
well, She doesn't even speak her own language well, let alone French.
well, She generally sings very well, but now she is singing very badly.
well, She sing well, to be sure, but she can't act.
well, Sleep well, Timmy.
well, So, well, it's a bitter decision for the student council to make as well. Give 'em a break.
well, The company is running so well, it's unnerving.
well, The downside, well, it's how thoroughly work gets mixed up with my private life.
well, The job pays well, but on the other hand I have to work twelve hours a day.
well, There's another reason, isn't there? Well, how did I do? I bet I hit the mark.
well, Unless everyone play well, we may lose the game.
well, ... Well, shall we devote ourselves to study today as well?
well, "What's up? Fidgeting like that" "Er, well, it looks like the elastic's gone in my pants."
well, Whether sick or well, she is always cheerful.
well, Why is it you can write a letter in English this well, but can't speak in it?
well, Yes, well, that depends.
well, You can speak English well, can not you?

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Well... Well, my, my dear Quincess... Princess.ก็ก็ของฉันรักของฉัน ควินเสส ปริ๊นเซ Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
We... Well, c'mon, men.เราก็มาสิผู้ชาย Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Very well, but remember my words.จำเอาไว้ ทุกสิ่งที่คุณทำจะล้ม The Great Dictator (1940)
Very well, then.เยี่ยมมาก ดังนั้น The Great Dictator (1940)
Well, well, how are you?เยี่ยม ดีครับ ท่านสบายดีไหมครับ The Great Dictator (1940)
Very well, this way.เยี่ยมมากๆ เชิญ The Great Dictator (1940)
- Well, we'll see. - You mean maybe I will?ก็ เราจะเห็น คุณหมายถึงฉัน อาจจะ? Pinocchio (1940)
- Well, you want to be a real boy, don't you?ก็ ที่คุณต้องการ จะเป็นเด็กจริงคุณไม่? Pinocchio (1940)
Well, well, well!ก็ ก็ ก็ ! Pinocchio (1940)
Well, well, hmm.ก็ ก็ อืมม Pinocchio (1940)
Oh, well, he can't get in much trouble... between here and school.ในปัญหามากระหว่างที่นี่และที่ โรงเรียน Pinocchio (1940)
- Well, that's him.อะ-ฮะ ก็ ที่เขา Pinocchio (1940)
Oh, well, I can always say I knew him when.โอ้ก็ฉันสามารถพูดเสมอว่าฉัน รู้ว่าเขาเมื่อ Pinocchio (1940)
Oh, well, it stopped raining anyway.โอ้ก็ก็หยุดฝนตกล่ะค่ะ Pinocchio (1940)
Well, well, Pinocchio. What's your rush?ก็ ก็ ปิโนคีโอ มีอะไรเร่งด่วน ของคุณหรือไม่ Pinocchio (1940)
- Wh-- W- - Well, I'll be!ก็ ฉันจะจะ! Pinocchio (1940)
Oh, you did, did you? Well, what are you doing here?งั้นเหรอ แล้วคุณมาทําอะไรที่นี่ล่ะ Rebecca (1940)
- Oh, well, please don't be polite. I... It's very kind of you but I'll be all right if they just change the cloth.คุณสุภาพมากเลย แต่แค่ให้เขาเปลี่ยนผ้าปูโต๊ะใหม่ก็พอแล้วค่ะ Rebecca (1940)
- Well, where are you going?- จะไปไหนล่ะ Rebecca (1940)
Well, I sat with him and I sketched a little. I don't do it very well, though.ฉันก็นั่งขีดเขียนภาพอยู่ข้างๆ แต่ฉันไม่เก่งหรอกค่ะ Rebecca (1940)
- Well, I haven't made up my mind.- ยังไม่ได้ตัดสินใจเลยค่ะ Rebecca (1940)
- Well, not particularly.- ก็ไม่เท่าไหร่หรอกค่ะ Rebecca (1940)
- Well, never mind. I always did say that Englishmen have strange tastes.ช่างเถอะ ฉันพูดอยู่เสมอว่า ผู้ชายอังกฤษมีรสนิยมแปลกๆ Rebecca (1940)
Oh, well, I'm sure it's very suitable, very nice indeed.ฉันมั่นใจว่ามันต้องเหมาะสมอยู่เเล้วละคะ Rebecca (1940)
Don't be so silly. She's exactly what I told you she'd be. Well, how do you like Manderley?ไม่เห็นต่างเลย หล่อนก็เป็นอย่างที่ผมบอกเป๊ะ คุณว่าที่เเมนเดอเลย์เป็นยังไงบ้าง Rebecca (1940)
- Quite well, thank you, madam.- สบายดีครับ ขอบคุณ Rebecca (1940)
Oh, well, don't go by me. I can see by the way you dress you don't care a hoot how you look.อย่าถือกันนะ เเต่ฉันดูก็รู้ ว่าคุณไม่ใส่ใจกับรูปลักษณ์ตัวเองเท่าไหร่ Rebecca (1940)
Oh, let's go down there. Well, no.- งั้นลงไปดูกันเถอะค่ะ Rebecca (1940)
- Well, why not? Because I hate the place.- เพราะผมเกลียดที่นั่น Rebecca (1940)
Very well, thank you.สบายดีค่ะ ขอบคุณ Rebecca (1940)
Oh, well, perhaps you're right. Pity, just when we were getting on so nicely.เเต่คุณอาจจะถูก น่าเสียดาย กําลังคุยกันถูกคอเลย Rebecca (1940)
Well, well, well, what have you been doing with yourself?เเล้วคุณทําอะไรไปบ้างล่ะ Rebecca (1940)
Oh, well, that's a splendid idea, Mrs. Danvers. I'm very grateful.เป็นไอเดียที่บรรเจิดมากค่ะ คุณนายเเดนเวอร์ส ฉันขอบคุณคุณเหลือเกิน Rebecca (1940)
Where's the child? Well, she's keeping her costume a terrific secret. Wouldn't even let me into her room.หล่อนเก็บชุดไว้เป็นความลับสุดยอด ไม่ยอมให้ผมเข้าไปในห้อง Rebecca (1940)
You knew the former Mrs. De Winter very well, I believe?- คุณรู้จักอดีตคุณนายเดอ วินเทอร์ดีใช่มั้ย Rebecca (1940)
Good. Well, you see, Max, I find myself in a rather awkward position.ฉันรู้สึกว่าตัวเองอยู่ในฐานะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออก Rebecca (1940)
- Well, maybe...- Well, maybe... 12 Angry Men (1957)
Oh, isn't it? Well, people are entitled to leave cars outside if they want to.งั้นหรือ คนเรามีสิทธิ์ที่จะจอดรถไว้ตรงไหนก็ได้ Rebecca (1940)
We can, well, discuss it first, then vote on it. That's, of course... that's one way.เราสามารถดีหารือเกี่ยวกับมันเป็นครั้งแรกแล้วลงคะแนนให้กับมัน ที่แน่นอน ... 12 Angry Men (1957)
And, well, we can vote on it right now.และดีที่เราสามารถลงคะแนนได้ในขณะนี้ 12 Angry Men (1957)
Eleven guilty, one not guilty. Well, now we know where we are.สิบเอ็ดมีความผิดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้มีความผิด ดีตอนนี้เรารู้ว่าเราอยู่ที่ไหน 12 Angry Men (1957)
- Well, that's old enough.- ดีที่อายุมากพอ 12 Angry Men (1957)
- Well, now, who says it's easy?- ดีตอนนี้ที่บอกว่ามันง่ายหรือไม่ 12 Angry Men (1957)
- Well, it was just a quick idea.- ดีมันเป็นเพียงความคิดที่รวดเร็ว 12 Angry Men (1957)
- Well, let's get goin'.- ดีขอ Goin ' 12 Angry Men (1957)
This kid is five for 0. Well, look at his record.เด็กคนนี้เป็นห้า 0 ดีดูที่บันทึกของเขา 12 Angry Men (1957)
- Well, no. I don't think so.- ดีไม่มี ฉันไม่คิดอย่างนั้น 12 Angry Men (1957)
- Well, what about it?- ดีสิ่งที่เกี่ยวกับมันได้หรือไม่ 12 Angry Men (1957)
- Well, I think we ought to take a break.- ดีฉันคิดว่าเราควรที่จะหยุดพัก 12 Angry Men (1957)
Some pretty strange people work there. Well, not strange, really.บางคนสวยแปลกทำงานที่นั่น ก็ไม่แปลกจริงๆ 12 Angry Men (1957)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wie geht es Ihnen? Gut, und Ihnen?How are you? I'm well, and you? [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ううん[uun] (int) (1) no; (2) er, well, ...; (3) groan; (P) [Add to Longdo]
それが[sorega] (exp) (1) (subject of sentence) that; it; (2) (id) (in response to a question) well yes, actually, now that you mention it; well, in fact [Add to Longdo]
それ見ろ[それみろ, soremiro] (exp) Well, look at that... (used when someone ignores your advice and ultimately fails at something) [Add to Longdo]
それ御覧;それご覧[それごらん, soregoran] (exp) (obsc) (See それ見たことか) Well, look at that... (used when someone ignores your advice and ultimately fails at something) [Add to Longdo]
まあね[maane] (exp) well, I must admit ... [Add to Longdo]
作り物;造り物[つくりもの, tsukurimono] (n, adj-no) (1) artificial product; man-made product; imitation; fake; sham; (2) fiction; (n) (3) decoration (e.g. for a festival); (4) theatrical prop (esp. a large prop in noh or kyogen, e.g. tree, well, etc.); (5) crop [Add to Longdo]
真逆[まさか, masaka] (int) (uk) by no means; never!; well, I never!; you don't say!; (P) [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top