ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-钉子-

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 钉子, *钉子*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
钉子[dīng zi, ㄉㄧㄥ ㄗ˙, / ] nail; snag, #21,937 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
There were nails driven through his hands and feet.[CN] 钉子刺穿他的手足 Stigmata (1999)
They mix it with sugar-cane juice and then they use a pin to get it in there.[CN] 要混合甘蔗汁。 然后用钉子弄上去。 Full Circle with Michael Palin (1997)
I've actually tried that tack, but she said you've said that once before, and it's now been about 24 hours... and the foot that was purple is now sort of blackish in color and...[CN] 我试过但碰了钉子,她说你之前就这么说 但足足过了24小时... 脚都站肿了,现在成了紫中带黑的颜色 Notting Hill (1999)
She's got stigmata. One, at least.[CN] 她有圣痕, 至少一处 (圣痕, 据信出现在某些圣徒身上, 与耶稣身上钉子留下的伤痕相似) Szamanka (1996)
But nothing that a few nails...[CN] 除了几颗钉子和一些... Mousehunt (1997)
I'll bet the nail.[CN] 我要赌钉子 Black Cat, White Cat (1998)
Have you seen the nails?[CN] 你知道哪有钉子吗? Songs from the Second Floor (2000)
They're tiny, tiny creatures. Like a needle, they find ever tiny, little hole.[CN] 那么小的生物,就像个钉子见缝插针 Little Dieter Needs to Fly (1997)
Put a nail up.[CN] 钉个钉子 The Thief (1997)
We saw a whole room full of them. That's what nailed Woods.[CN] 我们看见整个房间都是他们 用钉子钉住了 Virus (1999)
...to pull a nail from a beam in the most spectacular fashion.[CN] ...用最壮观的方式把 横梁上的一枚钉子拔出来 Black Cat, White Cat (1998)
They're hanging there on that nail, nobody even touches them, but at a certain point...[CN] 没人碰过墙上的那个钉子 可突然,在某个时间点上 The Legend of 1900 (1998)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top