ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-誇大-

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 誇大, *誇大*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
夸大[kuā dà, ㄎㄨㄚ ㄉㄚˋ, / ] exaggerate, #14,109 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
誇大[こだい, kodai] (adj-na,n) exaggeration; hyperbole; (P) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We'll describe what we found and then pile it on, huh?[CN] 我們可以把我們的發現說出來 而且要誇大事實,嗯? The Uninvited (1944)
We should realise the degree to which the violence of the students is now being overplayed and that of the establishment is being minimised.[CN] 我們必須意識到學生 使用暴力的程度 已經被誇大化, 而卻將這樣的刑罰設施最小化 Punishment Park (1971)
And why do you always have to exaggerate?[CN] 第二 你為何老是要誇大其詞? Denial, Anger, Acceptance (1999)
If this is wrong, if there is something going on, if Karev is exaggerating, this is the part where you have to tell me.[CN] 如果這是錯的指控 如果其中發生了什麼事情 如果Karev只是誇大其詞 那現在你就要告訴我 Unaccompanied Minor (2011)
Stop exaggerating![CN] - 還是裸著身子 - 爸爸 不要誇大其詞 再說了 我沒有裸啊 The Executioner (1963)
If I were a paranoid bridezilla, I'd think you were getting cold feet.[JA] 私が誇大妄想的なブライドジラだったら あなたがおじけずいたと思う 13 Sins (2014)
"Delusions of grandeur"?[JA] 誇大妄想狂だと? Red John (2013)
It may be a bit exaggerated, but... by my music, I want to give dreams to the people all over the world.[CN] 可能有些誇大... 不過我想通過音樂 Detroit Metal City (2008)
I've been thinking about it, and I don't want to over-analyze.[CN] 聽著 我想了一下 不想誇大理解了 Daddy Issues (2011)
Madam, I trust you won't be insulted if I called you paranoid.[JA] 議員、失礼ですが、 それは誇大妄想です。 そんなことはないと思います。 Strange Visitor from Another Planet (2016)
- But let's not exaggerate.[CN] - 不過我們也別把事情誇大 Stella (2008)
You suffer when really of megalomania.[JA] 本当に誇大妄想を患っている。 Planetarium (2016)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
誇大[こだい, kodai] Uebertreibung, Prahlerei [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top