ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-胡麻-

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 胡麻, *胡麻*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
胡麻[ごま] (n) งา เมล็ดงา

Japanese-English: EDICT Dictionary
胡麻[ごま, goma] (n) (uk) sesame (seeds) [Add to Longdo]
ごま豆腐;ゴマ豆腐;胡麻豆腐[ごまどうふ(ごま豆腐;胡麻豆腐);ゴマどうふ(ゴマ豆腐), gomadoufu ( goma toufu ; goma toufu ); goma doufu ( goma toufu )] (n) crushed sesame seeds boiled in water and chilled like tofu [Add to Longdo]
胡麻[えごま, egoma] (n) egoma (type of perilla); Perilla frutescens var. frutescens [Add to Longdo]
胡麻[えごまゆ, egomayu] (n) egoma seed oil [Add to Longdo]
開けごま;開け胡麻;拓け胡麻[ひらけごま, hirakegoma] (exp) Open Sesame! [Add to Longdo]
胡麻をする;胡麻を擂る[ごまをする, gomawosuru] (exp, v5r) to butter up; to try to get on the good side of [Add to Longdo]
胡麻[ごましお, gomashio] (n) sesame and salt; gray hair; grey hair [Add to Longdo]
胡麻塩頭[ごましおあたま, gomashioatama] (n) salt and pepper hair; dark hair streaked with gray [Add to Longdo]
胡麻[ごまさば;ゴマサバ, gomasaba ; gomasaba] (n) (uk) blue mackerel (Scomber australasicus) [Add to Longdo]
胡麻垂れ[ごまだれ, gomadare] (n) sesame sauce [Add to Longdo]
胡麻蝶蝶魚;胡麻蝶々魚[ごまちょうちょううお;ゴマチョウチョウウオ, gomachouchouuo ; gomachouchouuo] (n) (uk) speckled butterflyfish (Chaetodon citrinellus, species of the Indo-Pacific); citron butterflyfish [Add to Longdo]
胡麻笛鯛[ごまふえだい;ゴマフエダイ, gomafuedai ; gomafuedai] (n) (uk) mangrove jack (Lutjanus argentimaculatus); mangrove red snapper [Add to Longdo]
胡麻[ごまふ, gomafu] (n) black speckles; small black spots (like sprinkled sesame) [Add to Longdo]
胡麻斑海豹[ごまふあざらし, gomafuazarashi] (n) (uk) spotted seal (Phoca largha) [Add to Longdo]
胡麻斑玉貝[ごまふたまがい;ゴマフタマガイ, gomafutamagai ; gomafutamagai] (n) (uk) tiger moon shell (Natica tigrina) [Add to Longdo]
胡麻磨り;胡麻すり;胡麻擂り(oK);胡麻擂(oK)[ごますり, gomasuri] (n) sycophant; apple-polisher; flatterer; brown-noser [Add to Longdo]
胡麻[ゴマギ;ゴマキ(ik);ごまぎ;ごまき(ik), gomagi ; gomaki (ik); gomagi ; gomaki (ik)] (n) (uk) Siebold's arrowwood (Viburnum sieboldii) [Add to Longdo]
胡麻紋殻[ごまもんがら;ゴマモンガラ, gomamongara ; gomamongara] (n) (uk) titan triggerfish (Balistoides viridescens); giant triggerfish; moustache triggerfish [Add to Longdo]
胡麻油;ごま油;ゴマ油[ごまあぶら(胡麻油;ごま油);ゴマあぶら(ゴマ油), gomaabura ( gomaabura ; goma abura ); goma abura ( goma abura )] (n) sesame oil [Add to Longdo]
胡麻和え;ごま和え;胡麻韲え[ごまあえ, gomaae] (n) { food } dish dressed with sesame sauce [Add to Longdo]
誤魔化し(ateji);胡麻化し(ateji)[ごまかし, gomakashi] (n, adj-no) (uk) hanky-panky; juggling; cheating; deception; smoke and mirrors [Add to Longdo]
誤魔化す(ateji)(P);誤摩化す(ateji);胡麻化す(ateji);誤魔かす(ateji);胡魔化す(ateji)[ごまかす, gomakasu] (v5s, vt) (1) (uk) to deceive; to falsify; to misrepresent; to cheat; to swindle; to tamper; to juggle; to manipulate; (2) (uk) to dodge; to beg the question (issue, difficulties); (3) (uk) to varnish over; to gloss over; (P) [Add to Longdo]
護摩の灰;胡麻の蝿[ごまのはい, gomanohai] (n) thief posing as fellow traveller (traveler) [Add to Longdo]
胡麻斑蝶[おおごまだら;オオゴマダラ, oogomadara ; oogomadara] (n) (uk) tree nymph butterfly (Idea leuconoe) [Add to Longdo]
胡麻[とうごま, tougoma] (n) castor oil plant; castor oil bean; Ricinus communis [Add to Longdo]
胡麻[しろごま, shirogoma] (n) white sesame seeds [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
胡麻[hú má zǐ, ㄏㄨˊ ㄇㄚˊ ㄗˇ, ] sesame seed [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
胡麻[ごまあぶら, gomaabura] (n) น้ำมันงว

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top