ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-糕-

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , *糕*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[糕, gāo, ㄍㄠ] cake, pastry
Radical: Decomposition: 米 (mǐ ㄇㄧˇ)  羔 (gāo ㄍㄠ) 
Etymology: [pictophonetic] rice,  Rank: 2,413

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[gāo, ㄍㄠ, ] cake, #12,136 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Shit![CN] 糟 Strange Gardens (2003)
Yeah! Yeah.[CN] 太糟 You Bet (1999)
Have you sold a lot?[CN] 快来买哦还有点 生意好不好 Episode #1.4 (2004)
Yoo Soo Kyung[CN] 大叔你真的很糟 Episode #1.7 (2004)
Crap.[CN] 糟 Bloody Mary (2005)
Cake.[CN] 蛋 Heart of a Dragon (1985)
No.[CN] 糟 Wash (2007)
Shit.[CN] -糟 Freddy's Dead: The Final Nightmare (1991)
- Shit.[CN] -糟 Matchstick Men (2003)
Buy some dukkbogi![CN] 这里也有点寿司 快来买来买 Episode #1.4 (2004)
Whoops![CN] 糟 For Your Eyes Only (1981)
But things ain't as bad as that.[CN] 但是這兒也沒那麼的糟 Applause (1929)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top