ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-粕-

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , *粕*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[粕, pò, ㄆㄛˋ] sediment, lees, dregs
Radical: Decomposition: 米 (mǐ ㄇㄧˇ)  白 (bái ㄅㄞˊ) 
Etymology: [pictophonetic] grain,  Rank: 4,655

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[pò, ㄆㄛˋ, ] grains in distilled liquor, #10,832 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I've brought some Orujo, tobacco, cheese.[JA] オリーブとタバコにチーズを 持ってきたわ Pan's Labyrinth (2006)
Deciding initiative.[CN] 柳上燕 菖蒲 Summer Wars (2009)
You have to see past the kitsch.[CN] 你该去其糟 Greenberg (2010)
3 plain.[CN] "三文啦 Summer Wars (2009)
She's no more than a jook-joint Jezebel.[CN] 她就像俱乐部里无耻的杰若 The Color Purple (1985)
Prepare the vegetables, will you?[CN] - 揭燴珨狟報滇腔 Midsummer's Equation (2013)
And when he's finished he drops them.[CN] 犹豫不决的 结果还是选了个糟 The Little House (2014)
The lines really get blurred, which, I mean, I love.[CN] 护士医生界碑良f民模。 不对我f民喜,欠 Coffee Town (2013)
Ö÷²Ë20...[CN] 翋20... God, That's Good (2007)
Unleash the power of your mind.[CN] 你要学会抛除心灵的糟 Ong-bak 3 (2010)
I must clear away the chaff from my life, then let shine forth the true wheat of greatness![CN] 我必須將我生命中的糟驅除 踏上閃亮的榮光大道! The Black Seal (1983)
"but soft mush and sad ballads.[CN] 尽是些糟和烂歌 The Passersby (1961)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top