Search result for

-珍珠洋葱还是橄榄

(1 entries)
(1.5396 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 珍珠洋葱还是橄榄, -珍珠洋葱还是橄榄-, *珍珠洋葱还是橄榄*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
¿Onion or olive? Oils.[CN] -珍珠洋葱还是橄榄? Champion (1949)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

-珍珠 (zhēn zhū)洋葱 (yáng cōng)还是 (hái shì)橄榄 (gǎn lǎn)

 


  

 
珍珠
  • (zhēn zhū, ㄓㄣ ㄓㄨ) pearl; also written 真珠 [CE-DICT-Simplified]
  • (zhēn zhū, ㄓㄣ ㄓㄨ) pearl; also written 真珠 [CE-DICT-Traditional]
洋葱
  • (yáng cōng, ㄧㄤˊ ㄘㄨㄥ) onion [CE-DICT-Simplified]
还是
  • (hái shì, ㄏㄞˊ ㄕˋ) or; still; nevertheless [CE-DICT-Simplified]
橄榄
  • (gǎn lǎn, ㄍㄢˇ ㄌㄢˇ) Chinese olive; olive [CE-DICT-Simplified]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • Go to Top