ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-术-

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , *术*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[术, shù, ㄕㄨˋ] skill, art; method, technique; trick
Radical: Decomposition: 木 (mù ㄇㄨˋ)  丶 (diǎn ㄉㄧㄢˇ) 
Etymology: [] ,  Rank: 328

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shù, ㄕㄨˋ, / ] method; technique, #1,087 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
She has some crazy ideas about her job![CN] 她说自己是艺 The Blue Angel (1930)
Art?[CN] 艺品? The Iron Giant (1999)
- An artist.[CN] -艺 The Blue Angel (1930)
I won't. - I'm an artist.[CN] 我不去 我是艺 The Blue Angel (1930)
A small technical problem.[CN] 出了点技故障 The Blue Angel (1930)
Listen![CN] 价钱好,技 Ngai chai dor ching (2009)
Magic.[CN] 魔 The Immigrant (2013)
Manager and magician.[CN] 经理 魔 The Blue Angel (1930)
A Conjuring Act... Of truly international class.[CN] 真正的国际级魔 The Blue Angel (1930)
-Art.[CN] - 艺 Wag the Dog (1997)
Would you deny the professor a display of my art?[CN] 拉斯教授 我给您表演个小魔怎么样 The Blue Angel (1930)
August... My apprentice sorcerer.[CN] 奥古斯特 我的助理魔 The Blue Angel (1930)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top