ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-搭我去索斯诺夫卡吧

   
1 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 搭我去索斯诺夫卡吧, -搭我去索斯诺夫卡吧-, *搭我去索斯诺夫卡吧*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- I can't.[CN] -搭我去索斯诺夫卡吧 Ballad of a Soldier (1959)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

- () () () (Suǒ)斯诺 (Sī nuò)夫卡 () ()

 


  

 
 • (dā, ㄉㄚ) to put up; to build (scaffolding); to hang (clothes on a pole); to connect; to join; to arrange in pairs; to match; to add; to throw in (resources); to take (boat, train) [CE-DICT-Simplified]
 • (dā, ㄉㄚ) to put up; to build (scaffolding); to hang (clothes on a pole); to connect; to join; to arrange in pairs; to match; to add; to throw in (resources); to take (boat, train) [CE-DICT-Traditional]
 • (わ) ฉัน ข้าพเจ้า กู ข้า [LongdoJP]
 • (が) (n) (1) {Buddh} obstinacy; (2) atman; the self; the ego [EDICT]
 • (われ(P);わ(我;吾);あれ(ok);あ(我;吾)(ok);わぬ(我;吾)(ok);わろ(我)(ok)) (pn,adj-no) (1) I; me; (2) (われ, わ only) oneself; (3) (われ, わ only) (arch) you; (pref) (4) (わ only) (arch) (also 和) prefix indicating familiarity or contempt; (P) [EDICT]
 • (わが) (adj-pn) my; our; one's own; (P) [EDICT]
 • (wǒ, ㄨㄛˇ) I; me; my [CE-DICT-Simplified]
 • (wǒ, ㄨㄛˇ) I; me; my [CE-DICT-Traditional]
 • (qù, ㄑㄩˋ) to go; to leave; to remove; fourth tone of putonghua [CE-DICT-Simplified]
 • (qù, ㄑㄩˋ) to go; to leave; to remove; fourth tone of putonghua [CE-DICT-Traditional]
 • (さく) (n) rope; cord [EDICT]
 • (Suǒ, ㄙㄨㄛˇ) surname Suo [CE-DICT-Simplified]
 • (suǒ, ㄙㄨㄛˇ) to search; to demand; to ask; to exact; large rope; isolated [CE-DICT-Simplified]
 • (Suǒ, ㄙㄨㄛˇ) surname Suo [CE-DICT-Traditional]
 • (suǒ, ㄙㄨㄛˇ) to search; to demand; to ask; to exact; large rope; isolated [CE-DICT-Traditional]
斯诺
 • (Sī nuò, ㄙ ㄋㄨㄛˋ) Snow (name); Edgar Snow (1905-1972), American journalist, reported from China 1928-1941, author of Red Star Over China [CE-DICT-Simplified]
 • (bā, ㄅㄚ) (onomat.); dumb [CE-DICT-Simplified]
 • (ba, ㄅㄚ˙) (modal particle indicating polite suggestion); ...right?; ...OK? [CE-DICT-Simplified]
 • (bā, ㄅㄚ) (onomat.); dumb [CE-DICT-Traditional]
 • (ba, ㄅㄚ˙) (modal particle indicating polite suggestion); ...right?; ...OK? [CE-DICT-Traditional]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top