ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-我-

   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , *我*
Longdo Dictionary ภาษา จีน (ZH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
[wǒ, ㄨㄛˇ] (pron. ) ใช้เรียกตนเอง, ตนเอง

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[我, wǒ, ㄨㄛˇ] I, me, my; our, us
Radical: Decomposition: 扌 (shǒu ㄕㄡˇ)  戈 (gē ㄍㄜ) 
Etymology: [ideographic] A hand 扌 holding a weapon 戈,  Rank: 9

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[wǒ, ㄨㄛˇ, ] I; me; my, #6 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[わ, wa] ฉัน ข้าพเจ้า กู ข้า

Japanese-English: EDICT Dictionary
[が, ga] (n) (1) {Buddh} obstinacy; (2) atman; the self; the ego [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Everyone, Kuo asks us to go to the sports center first.[CN] 大家注意,教练叫们先去体育馆 Step Back to Glory (2013)
The mission for creators like us is not to make what we want, but to deliver what audiences want.[JA] 自分の描(えが)きたいものよりも 観客が見たいものを授受するのが 々クリエーターの使命ですよね Confrontation (2017)
I didn't mean it.[CN] 没有别的意思 Step Back to Glory (2013)
Okay. Drink a toast to the future![CN] 好啦好啦 敬希望敬未来敬们拔河队 Step Back to Glory (2013)
We all have to write, so we don't have that kind of time.[JA] 々は 執筆がありますからね 時間にも限りがある Appeal (2017)
We committee members were overjoyed to come across a masterpiece like this for the significant 50th anniversary of the prize.[JA] 50回目の記念すべき節目に このような傑作に巡り合えたことは 々 選考委員にとっても 大きな喜びです Appeal (2017)
Even 11 years after his death, his works still sell better than all of ours.[JA] (大貫)死後11年たっても 々より 先生の作品のほうが 売れ続けてますからね Appeal (2017)
I really don't know anything about it.[CN] 这件事情真的不知道 Step Back to Glory (2013)
- Patience![JA]  CounterPunch (2017)
So, even if you recommend this, we will give it a fair judgment.[JA] たとえ あなたの推薦だとしても 々は 正当な判断を させていただきますからね Appeal (2017)
Many music instruments are stored in our dormitory.[CN] 们宿舍现在被放很多乐器 Step Back to Glory (2013)
How are we going to sleep?[CN] 们的床这样怎么睡啊 Step Back to Glory (2013)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[わ, wa] -ich, -selbst, -mein, -unser [Add to Longdo]
[わ, wa] -ich, -selbst, -mein, -unser [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top