ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-我每天午后照例要歇一下 [...] 进来 用一小瓶该死的毒质-

   
1 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 我每天午后照例要歇一下 想 [...] 溜进来 用一小瓶该死的毒质, *我每天午后照例要歇一下 想 [...] 溜进来 用一小瓶该死的毒质*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Sleeping within my orchard, my custom always in the afternoon, upon my quiet hour thy uncle stole with juice of cursed hemlock in a vial and in the porches of my ears did pour the leperous distilment, whose effect holds such an enmity with blood of man[CN] 我每天午后照例要歇一下 想不到你叔父溜进来 用一小瓶该死的毒质 Hamlet (1948)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

- ()每天 (měi tiān)午后 (wǔ hòu)照例 (zhào lì) (yāo) (xiē)一下 (yī xià) 想不到 (xiǎng bu dào) ()叔父 (shū fù)溜进来 () (yòng)一小 () (píng)该死 (gāi sǐ) (de)毒质 ()-

 


  

 
 • (わ) ฉัน ข้าพเจ้า กู ข้า [LongdoJP]
 • (が) (n) (1) {Buddh} obstinacy; (2) atman; the self; the ego [EDICT]
 • (われ(P);わ(我;吾);あれ(ok);あ(我;吾)(ok);わぬ(我;吾)(ok);わろ(我)(ok)) (pn,adj-no) (1) I; me; (2) (われ, わ only) oneself; (3) (われ, わ only) (arch) you; (pref) (4) (わ only) (arch) (also 和) prefix indicating familiarity or contempt; (P) [EDICT]
 • (わが) (adj-pn) my; our; one's own; (P) [EDICT]
 • (wǒ, ㄨㄛˇ) I; me; my [CE-DICT]
每天
 • (měi tiān, ㄇㄟˇ ㄊㄧㄢ) every day; everyday [CE-DICT]
午后
 • (wǔ hòu, ㄨˇ ㄏㄡˋ) afternoon [CE-DICT]
照例
 • (zhào lì, ㄓㄠˋ ㄌㄧˋ) as a rule; as usual; usually [CE-DICT]
 • (かなめ) (n) (1) pivot; (2) vital point; cornerstone; keystone; (3) (See 要黐) Japanese photinia; (P) [EDICT]
 • (よう) (n) (1) cornerstone; main point; keystone; (2) requirement; need; (adj-f) (3) necessary; required [EDICT]
 • (yāo, ㄧㄠ) demand; ask; request; coerce [CE-DICT]
 • (yào, ㄧㄠˋ) important; vital; to want; to be going to; must [CE-DICT]
 • (xiē, ㄒㄧㄝ) to rest [CE-DICT]
一下
 • (yī xià, ㄧ ㄒㄧㄚˋ) (used after a verb) give it a go; to do (sth for a bit to give it a try); one time; once; in a while; all of a sudden; all at once [CE-DICT]
想不到
 • (xiǎng bu dào, ㄒㄧㄤˇ ㄅㄨ˙ ㄉㄠˋ) unexpected; hard to imagine; it had not occurred to me; who could have thought that [CE-DICT]
 • (nǐ, ㄋㄧˇ) you [CE-DICT]
叔父
 • (おとおじ) (n) (arch) (See 伯父・えおじ) uncle (one's father's younger brother) [EDICT]
 • (おじ(P);しゅくふ) (n,adj-no) (hum) uncle (younger than one's parent); (P) [EDICT]
 • (shū fù, ㄕㄨ ㄈㄨˋ) father's younger brother; uncle [CE-DICT]
 • (よう) (n,n-suf) (1) task; business; (2) use; duty; service; (3) (See 用を足す) call of nature; excretion; (P) [EDICT]
 • (yòng, ㄩㄥˋ) to use [CE-DICT]
 • (びん) (n) bottle; (P) [EDICT]
 • (かめ) (n) earthenware pot [EDICT]
 • (píng, ㄆㄧㄥˊ) bottle; (classifier for wine and liquids); vase; pitcher [CE-DICT]
该死
 • (gāi sǐ, ㄍㄞ ㄙˇ) expression of anger; Damn it! [CE-DICT]
 • (てき) (adj-na,suf) -like; typical; (P) [EDICT]
 • (まと) (n) mark; target; (P) [EDICT]
 • (de, ㄉㄜ˙) of; structural particle: used before a noun, linking it to preceding possessive or descriptive attributive [CE-DICT]
 • (dí, ㄉㄧˊ) really and truly [CE-DICT]
 • (dì, ㄉㄧˋ) aim; clear [CE-DICT]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top