ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-安否-

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -安否-, *安否*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


Japanese-Thai: Longdo Dictionary
安否[あんぴ, anpi] (n) ความปลอดภัย การรอดชีวิต
安否情報[あんぴじょうほう, anpijouhou] (n) ข้อมูลหรือข่าวสารเกี่ยวกับความปลอดภัยหรือการรอดชีวิต

Japanese-English: EDICT Dictionary
安否[あんぴ, anpi] (n) safety; welfare; well-being; (P) [Add to Longdo]
安否確認[あんぴかくにん, anpikakunin] (n) confirmation of someone's safety; ascertainment of someone's safety [Add to Longdo]
安否不明[あんぴふめい, anpifumei] (n) fate (safety) of a person (persons) being unknown [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
We felt anxious for her safety.私たちは彼女の安否をきづかった。
We are anxious about her safety.私たちは彼女の安否を気つかっている。
I have been anxious about my son's safety.私は息子の安否をずっと心配しています。
I'm very anxious about my son's safety.私は息子の安否をたいへん心配している。
I asked after him.私は彼の安否をたずねた。
I went to the hospital to inquire after his health.私は彼の安否を尋ねに病院へ行った。
I am concerned for her safety.私は彼女の安否が気がかりだ。
I was anxious for her safety.私は彼女の安否が心配でした。
When I met my former teacher, he inquired after my parents.昔の先生にあったら、彼は私の両親の安否を尋ねた。
I'm anxious about his safely.彼の安否が気がかりだ。
He was asking about your health.彼はあなたの安否を尋ねていた。
He was asking about your health.彼は君の安否を尋ねていたよ。 [ M ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I just want to call my dad, make sure he and my sister are okay.[JP] 父と姉の安否確認だけよ Game On (2013)
Either he's in hiding or he's dead. Either way, we have to plan our next move.[JP] 彼の安否は別として 次の手を考えないと Blame the Victim (2007)
Now he thinks we know if his family is alive- information he wants.[JP] 私達が家族の安否を知ってると 今度は彼が情報を求める側に Blind Spot (2011)
'The billionaire inventor was reported missing on Friday evening 'and is now feared to have died in the blast.[JP] この発明長者は 金曜から行方不明で 爆発での安否が 心配されてます Pilot (2010)
So please, tell me you know where she is.[JP] だから安否を私に The Yoga Play (2013)
Get your team to the house, see if you can recover the hostages.[JP] チームを家に向かわせろ 人質の安否を確認しろ Family Time (2012)
Those families are going to spend the rest of their lives wondering what happened to their loved ones, looking for answers.[JP] 愛する人の安否を思い 答えを探し続ける Neither Here Nor There (2011)
How is the Emperor?[CN] 安否 3-D Sex and Zen: Extreme Ecstasy (2011)
We do not yet have confirmation on the number of hostages being held, or if the president is among them.[JP] 人質の人数は不明です 大統領の安否も不明です Day 7: 7:00 p.m.-8:00 p.m. (2009)
She's unaccounted for.[JP] 安否不明です The Choice (2012)
The West Wing. The president has.. We're not sure if he's alive or dead right now.[JP] "西棟です 大統領の 安否は不明です" White House Down (2013)
Destruction of the island's power grid and transportation infrastructure has hampered international rescue efforts as thousands are unaccounted for, many feared dead.[JP] 「電力網と交通インフラに 甚大な被害が及び」 「各国の救援隊の 受け入れが困難に」 「数千名が安否不明 死者多数との懸念が」 We Can't Win (2010)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
安否[あんぴ, anpi] das_Befinden, Gesundheit, Gesundheitszustand [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top