ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-刃-

   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , *刃*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[刃, rèn, ㄖㄣˋ] edged tool, cutlery, knife edge
Radical: Decomposition: 刀 (dāo ㄉㄠ)  丶 (diǎn ㄉㄧㄢˇ) 
Etymology: [ideographic] A knife 刀 sharp enough to draw blood 丶,  Rank: 2,700

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[rèn, ㄖㄣˋ, ] edge of blade, #11,334 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[やいば, yaiba] (n ) ใบมีด, ดาบ

Japanese-English: EDICT Dictionary
[やいば, yaiba] (n) edge (of a knife or sword); (P) [Add to Longdo]
[やいば, yaiba] (n) blade; sword [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Do you suppose he's laughing and singing and telling all his neighborhood about the rebels he's killed?[CN] 是不是笑着唱着 告诉乡亲们他如何手叛军? The Passersby (1961)
- Razor blades. - Ah-hah.[JA] カミソリの 1984 (1984)
It's a nice, sharp sword, - What point is there in being sharp if the steel isn't hard and stout?[JA] これは切れ味鋭く出来上がっている このなら お前も満足だろう Siegfried (1980)
"All our difficulties may soon be solved."[CN] "我们的难题就 要迎而解了。 Witness for the Prosecution (1957)
My father's sword will obey my will.[JA] 父のだから俺の言うとおりになる Siegfried (1980)
You are like a fucking razor blade.[JA] まるでカミソリのだわ The Fabulous Baker Boys (1989)
He cleaned this blade after striking down his victim.[JA] をきれいに拭っている And Then There Were None (1945)
The Communists want only one thing:[JA] だが俺達の敵が向うなら Tikhiy Don (1957)
You agree that the point and the cutting edge are razor-sharp?[CN] 刀很锋利, 你同意吗? Witness for the Prosecution (1957)
Just test the edge of it with your finger.[CN] 请用手指试试看刀 Witness for the Prosecution (1957)
Not on the cross, Lord Margrave, - on the sharp edge of your sword![CN] 不用對著十字架,而是要對著你的劍發誓! Die Nibelungen: Kriemhild's Revenge (1924)
You've sworn it upon the sharp edge of your sword![CN] 你是對著劍發了重誓的! Die Nibelungen: Kriemhild's Revenge (1924)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[は, ha] Schneide [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top