ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-余-

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , *余*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[余, yú, ㄩˊ] surplus, remainder; surname
Radical: Decomposition: 人 (rén ㄖㄣˊ) 
Etymology: [] ,  Rank: 729

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[, ㄩˊ, / ] extra; surplus; remaining; remainder after division; (following numerical value) or more; in excess of (some number); residue (math.); after; I; me; surname Yu [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Don't worry about me.[JA] - 計な心配をするな And Then There Were None (1945)
Positively no![CN] 没有商量的 The Whole Town's Talking (1935)
How would you like to spend your last days here?[JA] ここで生を過ごされては いかがですか? And Then There Were None (1945)
That scrape he got into a long time ago, he's more than made up for it.[JA] 過去の過ちを 償ってりある活躍をした Kansas City Confidential (1952)
Well, maybe he does.[CN] 我公司很大,有百个雇员 The Whole Town's Talking (1935)
Listen, sister, forget it. Mind your own business.[JA] 忘れろ 計なお世話だ! Kansas City Confidential (1952)
Dickon, follow me! The rest remain here.[CN] 迪肯 跟我来 其的呆在这儿 The Adventures of Robin Hood (1938)
The girl's father had nothing to do so... he got a hired man to help him.[JA] 暇を持てす彼女の父親と その使用人 Sherlock Jr. (1924)
Old war surplus that he bought on his veteran training.[JA] 職業訓練時に買った 戦用剰品を He Walked by Night (1948)
The rest you may not know.[CN] 下的你可能还无从知晓 The Mummy (1932)
My heart is tickling away the minutes left to me.[CN] 我的心跳正在数着我剩的时间 Baltic Deputy (1937)
Now, the rest of you get out.[CN] 现在 你们其的人出去. The Scarlet Empress (1934)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top