ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-予約-

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 予約, *予約*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
予約[よやく, yoyaku] (vi vt) จอง (เช่น จองโต๊ะในร้านอาหาร)

Japanese-English: EDICT Dictionary
予約[よやく, yoyaku] (n,vs,adj-no) (1) reservation; appointment; booking; advance order; (2) contract; subscription; pledge; (P) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Considering his name value, and data like sales and pre-sales, 3,000 is plenty for first printing.[JA] ネームバリュー 売り上げ 予約状況 データからいって 初版の3000部で十分だよ Appeal (2017)
There is a banquet room reserved for the President of the African Federation.[JA] ニシアレン大統領のために 会場は予約されている Ghost in the Shell (2017)
I understood siding with Rebecca when all this started, but Carter's gone off the reservation, and you...[JA] 私はサイディングを理解した このすべてが始まったときレベッカ、 しかし、カーターは 予約、あなた... 4:00 p.m.-5:00 p.m. (2017)
I'd make an appointment if I was you.[JA] 予約を勧めるよ Justice League Dark (2017)
We have made reservations at 7:00 p.m. today.[JA] (ひとみ) 本日の19時より レストランを予約してありますので Ready (2017)
Other than for pretending you're in the Dukes of Hazzard I'm struggling to think of a single use for it.[JA] 売春婦を予約できる The Widow Maker (2017)
It's not a good thing. Do we still have reservations?[JA] レストランの予約をキャンセルしたのか? Best Buds (2016)
Fruit and Barrow?[JA] 予約はあるの? Best Buds (2016)
You don't go on vacation without looking at the brochure first.[JA] パンフレットを見ないで 旅行の予約はしないでしょ The Discovery (2017)
But listen, I got you an interview.[JA] 聞いて、面接を予約した。 The Circle (2017)
Do you have an appointment? Sir![JA] ご予約は? The Space Between Us (2017)
But I can make a call, if you're sure.[JA] 今から予約入れ直すこともできるわよ Best Buds (2016)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
予約[よやく, yoyaku] reservation (vs) (a-no), appointment, preliminary agreement [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
予約[よやく, yoyaku] Subskription, Abonnement [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top