Search result for

三用表

(1 entries)
(0.7469 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -三用表-, *三用表*.
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
三用表[sān yòng biǎo, ㄙㄢ ㄩㄥˋ ㄅㄧㄠˇ, ] instrument console (diving) [Add to Longdo]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

-三用表 (sān yòng biǎo)-

 


  

 
三用表
  • (sān yòng biǎo, ㄙㄢ ㄩㄥˋ ㄅㄧㄠˇ) instrument console (diving) [CE-DICT-Simplified]
  • (sān yòng biǎo, ㄙㄢ ㄩㄥˋ ㄅㄧㄠˇ) instrument console (diving) [CE-DICT-Traditional]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary

 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Go to Top