ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-ミリ-

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ミリ, *ミリ*
Japanese-English: EDICT Dictionary
ミリ[, miri] (n,pref) (1) milli- (fre [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It made it legal for human beings to go to a store and rent an X-rated movie legally.[JA] 店でアダルト映画を 借りることが ビデオカセット 8ミリ アダルト映画 法律的に合法になった After Porn Ends 2 (2017)
You're gonna turn your back on family?[JA] ファミリーに背を向けるの? The Fate of the Furious (2017)
Mr. Almeida, Director Keith Mullins from CTU.[JA] アルメイダ、ディレクター CTUのキース・ミリンズ。 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2017)
I much prefer the high-octane thrill of an awards dinner in a Ramada hotel on the edge of Chelmsford.[JA] それでトニーのところへ? 別にいいんです ミリオンヒットが何だ The Widow Maker (2017)
Eric, I'm here with Keith Mullins.[JA] エリック、私はここにいる キース・ミリンズと 4:00 p.m.-5:00 p.m. (2017)
Yes. 35 millimeters.[JA] はい。 35ミリメートル。 3:00 p.m.-4:00 p.m. (2017)
Director Mullins.[JA] ミリンズ監督 11:00 p.m.-12:00 p.m. (2017)
What's my last name?[JA] 私のファミリーネーム知ってる? The Fate of the Furious (2017)
You're gonna betray your brothers abandon your code, shatter your family[JA] アナタは自分の兄弟を裏切り 自分の掟を破り ファミリーを壊す The Fate of the Furious (2017)
Tom, Keith Mullins. Have you got our target location?[JA] トム,キース・ミリンズ。 7:00 p.m.-8:00 p.m. (2017)
This wasn't Director Mullins's fault.[JA] これはミリンズ監督の責任ではありませんでした。 5:00 p.m.-6:00 p.m. (2017)
Director Mullins.[JA] ミリンズ監督 6:00 p.m.-7:00 p.m. (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ミリ[みり, miri] milli-, 10**-3, m [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top