ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-ไร้เดียงสา-

   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ไร้เดียงสา, *ไร้เดียงสา*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไร้เดียงสา[ADJ] innocent, See also: naive, childlike, artless, simple, credulous, ingenuous, unworldly, Syn. ไม่รู้เดียงสา, Example: เด็กไร้เดียงสาอย่างนั้นคงไม่ได้คิดให้ลึกซึ้งก่อนที่จะพูด
ไร้เดียงสา[V] be innocent, See also: be naive, be childlike, be artless, be simple, be credulous, be ingenuous, be unworldly, Example: ดูเขายังไร้เดียงสา ทำไมเขาถึงกล้าทำแบบนี้

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The merry laughter... of little innocent children wending their way to school.เด็กไร้เดียงสาของเล็ก ๆ น้อย ๆ ไปทางของพวกเขาไปโรงเรียน Pinocchio (1940)
Childlike... no-one understandsไร้เดียงสา ไม่มีใครเข้าใจ Yellow Submarine (1968)
We apes have learned to live in innocence.เราวานร หัดอยู่อย่างไร้เดียงสา Beneath the Planet of the Apes (1970)
Why, is innocence so evil?ความไร้เดียงสาชั่วร้ายนักรึ Beneath the Planet of the Apes (1970)
Oh, you're a child You're a childเธอยังเด็กนัก เด็กไร้เดียงสา The Little Prince (1974)
Conceal my turpitudes from these innocentsซ่อนความต่ำช้าของฉัน from these ไร้เดียงสา Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
They're innocent children.พวกเขากำลังเด็กไร้เดียงสา Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
They'll arrive at your door ... as innocent as children, longing for the past.พวกเขาจะมาถึงประตูบ้านนาย เหมือนกับเด็กไร้เดียงสา ไขว่คว้าหาอดีต Field of Dreams (1989)
There you go.เราไม่สามารถที่จะทำไร้เดียงสาได้แล้วล่ะกับพวก นิตยสารชั้นสาม ใช่มั้ย Hero (1992)
My name's Giuseppe Conlon. I'm an innocent man.ชื่อของฉัน Giuseppe Conlon ฉันเป็นคนไร้เดียงสา In the Name of the Father (1993)
The proof of our innocence must be there in the evidence.หลักฐานของความไร้เดียงสาของเรา จะต้องมีหลักฐานใน In the Name of the Father (1993)
It's a war. You're one if its innocent victims.เป็นสงคราม ถ้าคุณเป็นหนึ่งในเหยื่อที่ไร้เดียงสา In the Name of the Father (1993)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไร้เดียงสา[adj.] (rai dīengsā) EN: innocent ; naive ; childlike ; artless ; simple ; credulous ; ingenuous ; unworldly   FR: innocent ; naïf ; crédule ; ingénu ; candide

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
jejune[ADJ] ไร้มารยา, See also: ไร้เดียงสา, Syn. naive, very simple, Ant. sophisticated, wise
simple-minded[ADJ] ไร้เดียงสา, See also: ซื่อๆ, Syn. childish

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top