ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-แบบฟอร์ม-

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: แบบฟอร์ม, *แบบฟอร์ม*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Give me your answer, filii in a form, mine forever moreให้ฉันคำตอบของคุณกรอกข้อมูลลง ในแบบฟอร์ม ของฉันตลอดไป Yellow Submarine (1968)
Hey, Sarse, what's the form on this thing?เฮ้ ซาส อะไรแบบฟอร์มในสิ่ง นี้หรือไม่? Mad Max (1979)
It is fabric from the uniform of an army officer of Guilder.ผ้าที่ติดมากับแบบฟอร์มทหารกองทัพของกิลเดอร์ The Princess Bride (1987)
Fill out one of these forms.กรอกแบบฟอร์มนี่. The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
Fill those out, please.กรอกแบบฟอร์มด้วยครับ Léon: The Professional (1994)
Besides, with a bank... there's always tons of forms and all that shit.นอกจากนั้น กับธนาคาร... ต้องกรอกแบบฟอร์มเยอะแยะ และห่วย ๆทั้งนั้น Léon: The Professional (1994)
So you go on and stamp your form, sonny, and stop wasting my time.เพื่อให้คุณไปและประทับตราแบบฟอร์มของคุณซันนี่และหยุดการสูญเสียเวลาของฉัน The Shawshank Redemption (1994)
Hold on. Fill these out. Sit over there.เดี๋ยวนะ กรอกแบบฟอร์ม ไปนั่งทางโน้น The One with George Stephanopoulos (1994)
Calm the oxen. Don't rush. Form ranks.ใจเย็นวัว ดอนเว็บไซต์นั้นมีเสื้อวิ่ง อันดับแบบฟอร์ม Princess Mononoke (1997)
We can even formulate a diagnosis on the basis of typical case histories of harm that is inflicted on others selected from a universe of corporate activity.เราสามารถสร้างแบบฟอร์มวินิจฉัยอาการ บนพื้นฐานของคดีที่มีอยู่ในแฟ้มประวัติ ซึ่งบรรษัททำตัวเป็นภัยต่อผู้อื่น The Corporation (2003)
Looks like an natural death to me, Elmo.งั้นพอเขาเซ็นแบบฟอร์มแล้ว ก็เอาศพไปได้ Yankee White (2003)
Like I said, it's the M.E.'s decision.แบบฟอร์มอยู่ในรถ Yankee White (2003)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แบบฟอร์ม[n.] (baēpføm) EN: form ; printed form   FR: formulaire [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
coupon[N] แบบฟอร์ม
form[N] แบบฟอร์ม

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top