ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-เรือแจว-

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: เรือแจว, *เรือแจว*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เรือแจว[N] paddling boat, See also: boat propelled by oar, sculling boat, Example: ทั้งชั่วชีวิตของเขาสร้างแต่เรือ เริ่มจากเรือแจวธรรมดาจนเป็นเรือขนาดใหญ่, Count unit: ลำ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The only reason I'm hopping this crappy tub is because there's a gentleman I want to meetเหตุผลเดียวที่ผมขึ้นเรือแจวลำน้ำ เพราะอยากเจอหน้าสุภาพบุรุษคนหนึ่ง The Legend of 1900 (1998)
Love, that is a dinghy.นั่นมันเรือแจว เรือของข้า มันยิ่งใหญ่ Pirates of the Caribbean: At World's End (2007)
Listen, if the next time we speak, you're not ringing me from a gondola in Venice, then...ฟัง ถ้าครั้งต่อไปที่เราพูด คุณไม่ได้เรียกฉัน จากเรือแจวในเวนิสแล้ว ... One Chance (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เรือแจว[n. exp.] (reūa jaēo) EN: paddling boat ; boat propelled by oar ; sculling boat   FR: bateau à rame [m]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top