ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-ยืม-

   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ยืม, *ยืม*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยืม[V] borrow, Syn. ขอยืม, Thai definition: ใช้ในการลบเลข ถ้าเลขตัวตั้งในหลักใดน้อยกว่าเลขที่จะนำมาลบ ให้นำเลขจากหลักสูงถัดไปมาเพิ่มเลขตัวตั้งเพื่อให้มากพอที่จะลบได้
ยืม[V] borrow, Syn. ขอยืม, Ant. คืน, ใช้คืน, Example: คำไทยของเราบางคำต้องยืมภาษาอื่นมาใช้ โดยเฉพาะภาษาบาลีและสันสกฤต, Thai definition: ขอสิ่งของ เงิน เป็นต้น มาใช้ชั่วระยะเวลาหนึ่งแล้วคืนให้หรือใช้คืน, นำของของผู้อื่นมาใช้เป็นของตน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ยืมก. ขอสิ่งของ เงิน เป็นต้น มาใช้ชั่วระยะเวลาหนึ่งแล้วคืนให้หรือใช้คืน, นำของของผู้อื่นมาใช้เป็นของตน เช่น ยืมคำในภาษาบาลีมาใช้ ยืมวัฒนธรรมตะวันตกมาใช้ ยืมความคิด
ยืมในการลบเลข ถ้าเลขตัวตั้งในหลักใดน้อยกว่าเลขที่จะนำมาลบ ให้นำเลขจากหลักสูงถัดไปมาเพิ่มเลขตัวตั้งเพื่อให้มากพอที่จะลบได้ เช่น ๔๓ - ๕ ในที่นี้ ๕ ลบจาก ๓ ไม่ได้ ๓ ต้องยืม ๔ ซึ่งเป็นหลักสิบมา ๑ รวมเป็น ๑๓ แล้วลบออกเสีย ๕ เหลือ ๘ ๔ เมื่อถูกยืมไป ๑ ก็เหลือ ๓ ผลลัพธ์ ๓๘, ขอยืม ก็ว่า.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
At least till we've negotiated this loan.อย่างน้อย ให้การเจรจากู้ยืมนี้ผ่านไปก่อน The Great Dictator (1940)
Leave it all till somebody else lends you a handปล่อยให้มันทั้งหมดจนถึงคนอื่น ยืมมือคุณ Yellow Submarine (1968)
Lend me your ears and I'll sing you a songให้ฉันยืมหูของคุณและฉันจะร้อง เพลง Yellow Submarine (1968)
For today, you can borrow shoes from someone who has two pairs.สำหรับวันนี้, เธอขอยืมรองเท้า จากคนที่มีสองคู่ไปก่อน. Suspiria (1977)
Uh, can anybody lend me a pair of shoes?เอ้อ, มีใครให้ยืมรองเท้าได้มั๊ย? Suspiria (1977)
- Yes. Me.-ฉันให้ยืม Suspiria (1977)
Could I borrow your guitar? I thought I'd cheer her up.ขอยืมกีตาร์หน่อยได้มั้ยคะ ฉันอาจช่วยให้เธอร่าเริงขึ้นได้ Airplane! (1980)
Daniels will you lend Mr. Gandhi a shilling for a taxi?แดเนียลส์ ให้คุณคานธียืมค่าแท็กซี่ สักชิลลิงได้มั้ย Gandhi (1982)
Serves me right for lending a state bicycle.ให้สิทธิ์ฉันในการ- ให้ยืมจักรยานของรัฐ Idemo dalje (1982)
Garnet said she'd loan it to us.การ์เน็ทบอกว่าจะให้เรายืม Return to Oz (1985)
can I borrow your pen?ขอยืมปากกาหน่อย Spies Like Us (1985)
Could you lend me $250?หนูขอยืมเงิน $250 ได้ไหมค่ะ? Dirty Dancing (1987)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ยืม[v.] (yeūm) EN: borrow ; lend   FR: emprunter

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
borrow[VT] ยืม, See also: หยิบยืม, ขอยืม, กู้ยืม, Ant. lend
crash[SL] ยืม

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
借りる[かりる, kariru] Thai: ยืม English: to borrow

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top