ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-พืชพันธุ์-

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: พืชพันธุ์, *พืชพันธุ์*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พืชพันธุ์[N] seedling, Syn. พันธุ์ไม้, พันธุ์พืช, Example: อิทธิพลของภูมิอากาศแบบมรสุม เป็นที่มาของน้ำที่ใช้ในการปลูกพืชพันธุ์ เพื่อเป็นอาหารหลัก, Thai definition: เมล็ดพันธุ์ไม้, สิ่งที่จะเป็นพันธุ์ต่อไป
พืชพันธุ์[N] lineage, See also: descent, Syn. กำพืด, Thai definition: กำพืด, Notes: (โบราณ)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
พืชพันธุ์น. เมล็ดพันธุ์ไม้, สิ่งที่จะเป็นพันธุ์ต่อไป
พืชพันธุ์กำพืด เช่น ด้วยพืชพันธุ์มันไม่น่าจะอาลัย (ขุนช้างขุนแผน).

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You know, the cacti... ...vegetation, that kind of thing.พวกคุณรู้นะ ต้นกระบองเพชร พืชพันธุ์ ประเภทนั้น Crazy Handful of Nothin' (2008)
Wow, just when I thought you couldn't get any geekier.เมล็ดพืชไม่ได้มาจากแถวนี้ ที่จริงแล้วมันไม่ได้มาจากต้นไม้หรือพืชพันธุ์ในประเทศ Fallen Idols (2009)
No animals have survived, and all the crops are long gone.ไม่มีสัตว์เลี้ยงรอดชีวิต พืชพันธุ์สูญสิ้นไปหมด The Road (2009)
Used to mean better crops, and less disease.เคยมีพืชพันธุ์อุดมสมบูรณ์ปราศจากโรคภัย Something Wicked This Fae Comes (2011)
♪ The autotrophs began to drool, Neanderthals developed tools ♪พืชพันธุ์เติบโต มนุษย์นีแอนเดอธัลเริ่มใช้เครื่องมือ The Shiny Trinket Maneuver (2012)
♪ The autotrophs began to drool, Neanderthals developed tools ♪พืชพันธุ์เติบโต มนุษย์นีแอนเดอธัลเริ่มใช้เครื่องมือ The Launch Acceleration (2012)
It's not about your crops.ไม่เกี่ยวกับเรื่องพืชพันธุ์หรอก Pilot (2012)
Don't be tame. Spread the seed.อย่ายอมง่าย ๆ สิ หว่านพืชพันธุ์ก่อน O-Mouth (2013)
All plants, animals,พืชพันธุ์ สรรพสัตว์ Guardians of the Galaxy (2014)
It's plants, it's rivers, it's roads, it's people.พืชพันธุ์ แม่น้ำ ถนน ผู้คน Two Swords (2014)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พืชพันธุ์[n.] (pheūtphan) EN: plant ; seedling   FR: plant [m]
พืชพันธุ์[n.] (pheūtphan) EN: lineage ; descent   

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top