ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-พิทักษ์-

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: พิทักษ์, *พิทักษ์*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พิทักษ์[V] protect, See also: watch over, guard, Syn. รักษา, คุ้มครอง, ป้องกัน, ปกป้อง, ดูแล, อภิบาล, Example: เจ้าหน้าที่ตำรวจคอยพิทักษ์ความปลอดภัยให้แก่คนในชุมชน, Thai definition: ดูแลคุ้มครองให้ปลอดภัยจากอันตราย

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A sheriff! But law and order is the last thing I want.นายอำเภอ แต่ฉันไม่อยากให้มี ผู้พิทักษ์สันติราษฏร์ Blazing Saddles (1974)
I try not to work with more than one savior at a time.ผมพยายามจะไม่ทำงานกับ ผู้พิทักษ์มากกว่า 1 คนต่อครั้ง Oh, God! (1977)
Savior? Me?ผู้พิทักษ์ ผมเหรอ Oh, God! (1977)
That you're going to be the savior? And that to tell everybody, what we have down here can work?ว่าคุณจะเป็นผู้พิทักษ์ และบอกทุกคนว่าเราจะอยู่กันรอด Oh, God! (1977)
Lose a job, save a world. Not a bad deal.ตกงานแต่ได้พิทักษ์โลก ไม่เลวเท่าไหร่นะ Oh, God! (1977)
Yeah, after the war, I wanted to get as far away as possible, so Elaine and I joined the Peace Corps.ใช่ หลังสงคราม ผมพยายามหนีให้ไกลที่สุด อีเลนกับผมเลย เข้าร่วมองค์การพิทักษ์สิ่งแวดล้อม Airplane! (1980)
You probably met the king of this forestเค้าต้องเป็นเทพพิทักษ์ป่าแน่เลย My Neighbor Totoro (1988)
The last of three brothers who swore an oath to find the Grail and to guard it.อัศวินสามพี่น้อง ผู้ซึ่งสาบานไว้ว่าจะหาจอกศักดิ์สิทธิ์ ให้พบ และเป็นผู้พิทักษ์จอกศักดิ์สิทธิ์ Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
God bless you, sir. All right.ขอพระเจ้าพิทักษ์คุณ Schindler's List (1993)
God bless him. Yeah. Come on.พระเจ้าพิทักษ์เขา Schindler's List (1993)
God bless you.พระเจ้าพิทักษ์คุณ Schindler's List (1993)
Six wardens have been through here in my tenure, and I've learned one immutable, universal truth.ลูกชายของลูกชาย หกพิทักษ์ได้รับการผ่านที่นี่ในการดำรงตำแหน่งของฉัน และฉันได้เรียนรู้หนึ่งไม่เปลี่ยนรูปจริงสากล The Shawshank Redemption (1994)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พิทักษ์[n.] (phithak) EN: protect ; watch over ; guard ; safeguard   FR: garder ; surveiller ; sauvegarder

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top