Search result for

-ฝ่าย-

(21 entries)
(0.2201 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ฝ่าย,-ฝ่าย-, *ฝ่าย*.
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฝ่าย    [CLAS] group, See also: side, party, faction, Syn. ข้าง, พวก, ส่วน, Example: การทำให้เครื่องใหม่ครอบคลุมรุ่นเก่านั้น มีประโยชน์ด้วยกันทุกฝ่าย, Count unit: ฝ่าย
ฝ่าย    [N] side, See also: party, sector, faction, Syn. ข้าง, พวก, ส่วน, Example: เวลาเกิดสงคราม จะมีการจับลูกเมียของฝ่ายตรงข้ามไปทรมาน เพื่อให้สามีบอกความลับ, Count unit: ฝ่าย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ฝ่ายน. ข้าง, พวก, ส่วน.
ฝ้ายน. ชื่อไม้พุ่มหลายชนิดในสกุล Gossypium วงศ์ Malvaceae เมล็ดให้นํ้ามัน ปุยหุ้มเมล็ดใช้ทอผ้า เปลือกรากใช้ทำยาได้ ที่ปลูกกันมากคือ ชนิด G. hirsutumL., ฝ้ายขน ก็เรียก.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
After so much scorched earth, can either side claim victory?หลังจากศึกใหญ่ทำเอาทั้งคู่แย่แทบจะอ้างไม่ได้เลยว่าฝ่ายไหนชนะ? New Haven Can Wait (2008)
The meeting with the buyers from bloomingdale's is today.แต่วันนี้เรากำลังจะมีประชุมกับฝ่ายจัดซื้อของห้างbloomingdale Pret-a-Poor-J (2008)
Samuel Irons, Engineering Specialist.แซมมวล ไอร่อน ผมอยู่ฝ่ายวิศวะ Dead Space: Downfall (2008)
The only difference is I'm gonna be right in front of other people.สิ่งเดียวที่แตกต่าง.. \ คือผมเป็นฝ่ายถูกต่อหน้าคนอื่นๆ Adverse Events (2008)
The man was adamant, and the woman seemed confused and frightened.ฝ่ายชายดูใจแข็งส่วนผู้หญิงดูสับสนและตื่นตระหนก Birthmarks (2008)
Because conversations go both ways.เพราะการสนทนาต้องทำทั้ง 2 ฝ่าย Lucky Thirteen (2008)
You hate doctors. You want to take back control.คุณเกรียดหมอ คุณต้องการกลับมาเป็นฝ่ายควบคุม Last Resort (2008)
The Separatist fleet commanded by General Grievous is headed your way.กองยานของฝ่ายแบ่งแยก ซึ่งนำโดยนายพลกรีวัส กำลังมุ่งหน้าไปทางเจ้า Downfall of a Droid (2008)
The Separatists battleship Malevolence advances and apposes to Republic space, tearing apart any ship that stands on its path.ยานรบ Malevolence ของฝ่ายแบ่งแยกดินแดน ได้รุกคืบเข้าสู่ห้วงอวกาศของสาธารณรัฐ ทำลายล้างยานทุกลำที่ขวางหน้า Shadow of Malevolence (2008)
You have to show everyone you were right and they were wrong.เธอต้องแสดงให้ทุกคนเห็น ว่าเธอเป็นฝ่ายถูกแล้วพวกเขาต่างหากที่เข้าใจผิด Valiant (2008)
Look, Patrick, you're outvoted.ฟังนะ Patrick คุณเป็นเสียงฝ่ายน้อย Episode #1.5 (2008)
There's no way they're gonna be able to hold Kanen off. Men aren't the only ones who can fight.แมธธิว ข้าอยากให้เจ้าอยู่ฝ่ายโจมตี The Moment of Truth (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฝ่าย[n.] (fāi) EN: side ; group ; part ; party ; faction ; sector   FR: côté [m] ; camp [m] ; partie [f] ; faction [f]
ฝ่าย[n.] (fāi) EN: department ; service   FR: division [f]
ฝ้าย[n.] (fāi) EN: cotton   FR: coton [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hand    [N] ขาไพ่, See also: ฝ่าย
side    [N] ฝ่าย, See also: พรรค, ทีม, พวก, กลุ่ม, Syn. faction, party, view

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top