ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-ปลอมแปลง-

   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ปลอมแปลง, *ปลอมแปลง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปลอมแปลง[V] counterfeit, See also: sham, Syn. ปลอม, Example: ตำรวจศุลกากรจับกุมผู้ที่กำลังปลอมแปลงกระเป๋าถือของผู้หญิงต่างๆ ได้คาหนังคาเขา, Thai definition: ทำเลียนแบบให้ดูเหมือนของจริง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ปลอมแปลง(-แปฺลง) ก. ทำเลียนแบบให้ดูเหมือนของจริง.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He lived for a year and a half in an orphanage when his father was serving a jail term for forgery.เขาอาศัยอยู่เป็นเวลาหนึ่งปีครึ่งที่ผ่านมาในสถานเลี้ยงเด็กกำพร้า เมื่อพ่อของเขาได้รับการให้บริการจำคุกสำหรับการปลอมแปลงเอกสาร 12 Angry Men (1957)
No, they don't got my address.ไม่ พวกเขาไม่มีที่อยู่ของผม ผมปลอมแปลงมันขึ้นมาใหม่ The Blues Brothers (1980)
No, they're forgeries.ไม่ได้ มันเป็นเอกสารปลอมแปลงค่ะ A Short Film About Love (1988)
City got on him about fraud and whatnot.ทางการจับได้ว่า เขาปลอมแปลง อะไรพวกนั้น Four Brothers (2005)
As the authenticity of this document cannot be verified it could be an elaborate forgery created by the terrorist as easily as it could be the deranged fantasy of a former party member who resigned for psychological reasons.ข้อเท็จจริงในเอกสารนี้ ไม่สามารถพิสูจน์ได้... ...มันอาจจะถูกปลอมแปลงขึ้นมา อย่างแนบเนียนโดยผู้ก่อการร้าย... ...มันอาจจะเป็นเรื่องเพ้อเจ้อ ของอดีตสมาชิกพรรคบางคน... V for Vendetta (2005)
After brother Young-Po disguised his soldiers as GyehRu soldiers, they attacked brother Dae-So.หลังจากที่เสด็จพี่ยองโพปลอมแปลงทหารของเขาเป็นทหารของเครุ พวกเขาโจมตีเสด็จพี่แดโซ Episode #1.42 (2006)
Today he's got Yohan to forge a note. What's next?วันนี้เพิ่งให้โยฮานปลอมแปลงใบลา แล้วต่อไปล่ะ Like Stars on Earth (2007)
Nick has an excellent memory for faces.นิคเขาเป็นอัจฉริยะ ปลอมแปลงเก่ง Episode #2.4 (2008)
FORGERYปลอมแปลง Chuck Versus the DeLorean (2008)
General, is the agency asking us to commit fraud?ท่านนายพล, นี่ทางราชการกำลัง ขอให้เราปลอมแปลงสัญญางั้นเหรอ? Chuck Versus the DeLorean (2008)
FORGERYการปลอมแปลง Chuck Versus the Cougars (2008)
Set up a charter in Lodi.ปลอมแปลงใบอนุญาติเช่าโลไดขึ้นมา Old Bones (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปลอมแปลง[v.] (plømplaēng) EN: counterfeit ; sham   FR: falsifier ; maquiller

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cook[VT] ปลอมแปลง
counterfeit[VT] ปลอมแปลง, Syn. fake, forge
counterfeit[VI] ปลอมแปลง, Syn. fake, forge
doctor up[PHRV] เจือปน, See also: ปลอมแปลง
fake[VT] ปลอมแปลง, See also: ทำเทียม, Syn. feign, copy, clone, simulate
forge[VI] ปลอมแปลง, See also: ลอกเลียน, ทำเลียนแบบ
forge[VT] ปลอมแปลง, See also: ลอกเลียน, ทำเลียนแบบ, Syn. counterfeit, duplicate, fake

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top