ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-บำเพ็ญ-

   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: บำเพ็ญ, *บำเพ็ญ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บำเพ็ญ[V] fulfill, Example: ท่านได้บำเพ็ญบุญญาบารมีไว้มาก จนนักการเมืองจำนวนหนึ่งต้องสยบแก่ท่าน, Thai definition: ทำให้เต็มบริบูรณ์, เพิ่มพูน
บำเพ็ญ[V] practice, See also: conduct, behave, perform, Syn. ปฏิบัติ, ทำ, ประพฤติ, กระทำ, Example: เขาตั้งใจบำเพ็ญความดีเพื่อทดแทนสิ่งเลวร้ายที่ผ่านมา

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
บำเพ็ญก. ทำให้เต็มบริบูรณ์, เพิ่มพูน, (มักใช้ในเรื่องเกี่ยวกับศาสนา) เช่น บำเพ็ญบุญ บำเพ็ญบารมี
บำเพ็ญประพฤติ, ปฏิบัติ, เช่น บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ บำเพ็ญพรต.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
and atonement for sins through self-flagellation and the cilice?และการไถ่บาปด้วยการ บำเพ็ญทุกรกิริยา และ เข็มขัดซิลิส The Da Vinci Code (2006)
Only a small proportion choose to live ascetic lives.มีเพียงส่วนน้อยที่จะเลือกบำเพ็ญตนอย่างเคร่งครัด The Da Vinci Code (2006)
to do penance and to amend my life.ข้าจะบำเพ็ญทุกขกิริยาและแก้ไขชีวิตของข้า The Da Vinci Code (2006)
It's for a good cause, lucy.งานบำเพ็ญประโยชน์เชียวนะ ลูซี่ Masquerade (2010)
You, Mr. Thompson, are gonna spend some time as a Tooth Fairy.เจ้า ... นายธอมสัน จะต้องใช้เวลา บำเพ็ญประโยชน์เป็นนางฟ้า ฟ.ฟัน Tooth Fairy (2010)
In order to pay your debt to humanity, you are hereby ordered to serve time as a tooth fairy.เพื่อชดใช้ความผิดที่เจ้าได้ก่อ เจ้าถูกสั่งให้ บำเพ็ญประโยชน์ในฐานะนางฟ้า ฟ.ฟัน Tooth Fairy (2010)
I'm sentencing you to two weeks Tooth Fairy duty.ข้าขอตัดสินให้เจ้าบำเพ็ญประโยชน์ 2 สัปดาห์ โดยรับภาระเป็น นางฟ้า ฟ.ฟัน Tooth Fairy (2010)
But he only appears to those who have undertaken an epic quest! And have made it to the other side.เข้าเฝ้าได้เฉพาะผู้บำเพ็ญแสวงหาเท่านั้น Rango (2011)
But those thousand years were worth less than a moment with you.ก่อนที่ข้าจะพบกับท่าน... ...ข้าบำเพ็ญเพียงมากว่าพันปี แต่เวลาหนึ่งพันปี... The Sorcerer and the White Snake (2011)
Something about your court-ordered community service for assaulting a policeman.เรื่องที่คุณถูกศาลสั่ง ให้บำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม ข้อหาทำร้ายตำรวจ Watch While I Revise the World (2011)
Are you here for community service?คุณมาบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อสังคมรึเปล่า Watch While I Revise the World (2011)
Ah. Now, you know they don't serve alcohol at these high school dances, right?บำเพ็ญประโยชน์ พ่อรู้ใช่ไหมว่า พวกเขาไม่เสริฟเหล้า Fire/Ice (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บำเพ็ญ[v.] (bamphen) EN: practice ; observe ; perform ; make ; do ; fulfil ; accomplish ; carry out   FR: accomplir ; observer ; satisfaire à ; remplir
บำเพ็ญ[v.] (bamphen) EN: behave ; conduct oneself ; act   FR: se comporter ; se conduire ; agir

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top