ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-จุดต่อ-

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: จุดต่อ, *จุดต่อ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จุดต่อ[N] joint, See also: connection, juncture, junction, knot, link, Syn. รอยต่อ, รอยเชื่อม, Example: จุดต่อของท่อน้ำอยู่ใต้ดิน, Count unit: จุด

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Target has deviated from route and is heading to our next designated point at increased speed.เป้าหมายกำลังออกนอกเส้นทาง กำลังเพิ่มความเร็วมุ่งไปที่จุดต่อไป Ghost in the Shell (1995)
-Next stop: Twin Bards.-จุดต่อไป "ทวิน บาร์ด" Dark Harbor (1998)
OK. If you want to pick the next place, that's fine...โอเค, ถ้าฉันให้นายเลือกจุดต่อไปก็ได้... I Am Number Four (2011)
You're bound to love our next stop...พวกลูกจะต้องรักจุดต่อไปของเรา... . Then I Really Got Scared (2011)
Take us to the next grid point.พาเราไปที่จุดต่อไป Captain America: The First Avenger (2011)
And taking into account her gracile form and small muscle attachments, I'd say she weighed approximately 54 kilos.และเมื่อดูจากรูปร่างที่ผอมบางของเธอ จุดต่อกล้ามเนื้อเล็ก ผมว่าเธอหนัก ราว 54 กก. The Bump in the Road (2012)
Two millimeters superior to the attachment of the sternohyoid.อยู่เหนือจุดต่อ สเตอร์โนไฮออยด์ 2 มม. The Don't in the Do (2012)
Your next stop, Heliogem Incorporated.จุดต่อไป บริษัทเฮลิโอเจม อิงคอร์ปอเรเต็ด Matsya Nyaya (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จุดต่อ[n. exp.] (jut tø) EN: joint ; connection ; juncture ; junction ; knot ; link   FR: point de contact [m]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top