ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-คำภาวนา-

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: คำภาวนา, *คำภาวนา*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คำภาวนา[N] blessing, See also: prayer, wish

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Her prayers were answered.คำภาวนาของเธอได้รับการตอบรับ Woman on Top (2000)
And then the world changed.คำภาวนาของฉันได้รับการตอบสนอง Daybreakers (2009)
- The gods must have heard my prayer.เทพเจ้าคงได้ยินคำภาวนาของข้า Legend of the Boneknapper Dragon (2010)
The temples are burning, the statues have fallen.วิหารถูกไฟเผาผลาญ เทวรูปทั้งหลายพังคลืนลง เราทำให้พวกเขาหิวโหยคำภาวนา Clash of the Titans (2010)
Please hear our prayer, lord as we gather in your name.พระเจ้าทรงโปรดรับฟังคำภาวนา... เพราะเรามาที่นี่ในนามของพระองค์ Just Let Go (2011)
I'd like thank the lord for you, but you're dressing like a streetwalker.ฉันอยากขอบคุณพระองค์ ที่ฟังคำภาวนาฉันเกี่ยวกับเธอ แต่เธอยังคงแต่งตัวเหมือนผู้หญิงข้างถนน Geography of Global Conflict (2011)
That's a battlefield prayer, but I'm mostly a soldier.เอเมน คำภาวนาในสนามรบ ฉันเคยเป็นทหาร The Ghost in the Machine (2012)
I heard your prayer, and I am here to help.ข้าได้ยินคำภาวนา และข้ามาเพื่อช่วย I Think I'm Gonna Like It Here (2013)
And I -- have you heard my prayers?แล้ว... นายได้ยินคำภาวนาของฉันไหม? I Think I'm Gonna Like It Here (2013)
What were the offerings?คำภาวนาของพวกนั่นคงจะเยอะมาก แล้วข้อตกลงที่ว่ามันคืออะไรละ The Great Escapist (2013)
I heard your prayer, and I am here to help.ข้าได้ยินคำภาวนาของเจ้า และข้ามาเพื่อช่วย Devil May Care (2013)
But Cynthia, this isn't some answered prayer.ซินเทีย นี่ไม่ใช่คำภาวนาที่พระเจ้าทรงฟัง There Will Be Blood (2013)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top