Search result for

- 支气管肺泡灌洗液,这不是他妈的敦刻尔克。

(1 entries)
(0.0506 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 支气管肺泡灌洗液,这不是他妈的敦刻尔克。, - 支气管肺泡灌洗液,这不是他妈的敦刻尔克。-, * 支气管肺泡灌洗液,这不是他妈的敦刻尔克。*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- Balf, it's not fucking Dunkirk.[CN] - 支气管肺泡灌洗液,这不是他妈的敦刻尔克。 The Riot Club (2014)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

- 支气管 (zhī qì guǎn)肺泡 (fèi pào) (guàn)洗液 (xǐ yè) (zhè)不是 (bú shì)他妈的 (tā mā de)敦刻尔克 (dūn kè ěr kè) ()

 


  

 
肺泡
 • (fèi pào, ㄈㄟˋ ㄆㄠˋ) pulmonary alveolus [CE-DICT-Simplified]
 • (fèi pào, ㄈㄟˋ ㄆㄠˋ) pulmonary alveolus [CE-DICT-Traditional]
 • (guàn, ㄍㄨㄢˋ) irrigate; pour [CE-DICT-Simplified]
 • (guàn, ㄍㄨㄢˋ) irrigate; pour [CE-DICT-Traditional]
 • (zhè, ㄓㄜˋ) this; these; (commonly pronounced zhei4 before a classifier, esp. in Beijing) [CE-DICT-Simplified]
不是
 • (bù shì, ㄅㄨˋ ㄕˋ) no; is not; not [CE-DICT-Simplified]
 • (bù shi, ㄅㄨˋ ㄕ˙) fault; blame [CE-DICT-Simplified]
 • (bù shì, ㄅㄨˋ ㄕˋ) no; is not; not [CE-DICT-Traditional]
 • (bù shi, ㄅㄨˋ ㄕ˙) fault; blame [CE-DICT-Traditional]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top