ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

- 不,謝謝,我受不了剝皮

   
1 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 不,謝謝,我受不了剝皮, - 不,謝謝,我受不了剝皮-, * 不,謝謝,我受不了剝皮*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- I do not stand the skin.[CN] - 不,謝謝,我受不了剝皮 The Lacemaker (1977)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

- ()謝謝 (xiè xie) ()受不了 (shòu bù liǎo)剝皮 (bō pí)

 


  

 
 • (ふ) (pref) un-; non-; negative prefix [EDICT]
 • (ぶ) (pref) (1) un-; non-; (2) bad ...; poor ... [EDICT]
 • (bù, ㄅㄨˋ) (negative prefix); not; no [CE-DICT-Simplified]
 • (bù, ㄅㄨˋ) (negative prefix); not; no [CE-DICT-Traditional]
謝謝
 • (シエシエ) (int) thank you (chi [EDICT]
 • (xiè xie, ㄒㄧㄝˋ ㄒㄧㄝ˙) to thank; thanks [CE-DICT-Traditional]
 • (わ) ฉัน ข้าพเจ้า กู ข้า [LongdoJP]
 • (が) (n) (1) {Buddh} obstinacy; (2) atman; the self; the ego [EDICT]
 • (われ(P);わ(我;吾);あれ(ok);あ(我;吾)(ok);わぬ(我;吾)(ok);わろ(我)(ok)) (pn,adj-no) (1) I; me; (2) (われ, わ only) oneself; (3) (われ, わ only) (arch) you; (pref) (4) (わ only) (arch) (also 和) prefix indicating familiarity or contempt; (P) [EDICT]
 • (わが) (adj-pn) my; our; one's own; (P) [EDICT]
 • (wǒ, ㄨㄛˇ) I; me; my [CE-DICT-Simplified]
 • (wǒ, ㄨㄛˇ) I; me; my [CE-DICT-Traditional]
受不了
 • (shòu bù liǎo, ㄕㄡˋ ㄅㄨˋ ㄌㄧㄠˇ) unbearable; unable to endure; can't stand [CE-DICT-Simplified]
 • (shòu bù liǎo, ㄕㄡˋ ㄅㄨˋ ㄌㄧㄠˇ) unbearable; unable to endure; can't stand [CE-DICT-Traditional]
剝皮
 • (bō pí, ㄅㄛ ㄆㄧˊ) to peel; to skin; to strip off outer layer [CE-DICT-Traditional]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top