ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

克里斯

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -克里斯-, *克里斯*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
克里斯托弗[Kè lǐ sī tuō fú, ㄎㄜˋ ㄌㄧˇ ㄙ ㄊㄨㄛ ㄈㄨˊ, ] (Warren) Christopher, #62,049 [Add to Longdo]
克里斯蒂安松[Kè lǐ sī dì ān sōng, ㄎㄜˋ ㄌㄧˇ ㄙ ㄉㄧˋ ㄢ ㄙㄨㄥ, ] Kristiansund (city in Norway) [Add to Longdo]
索福克里斯[Suǒ fú kè lǐ sī, ㄙㄨㄛˇ ㄈㄨˊ ㄎㄜˋ ㄌㄧˇ ㄙ, / ] Sophocles (496-406 BC), Greek playwright [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Chris.[CN] 克里斯 The Wind that Shakes the Barley (2006)
Yes, thank you, Christopher. I got it.[CN] 好的,谢谢,克里斯托弗 我明白了. Night Train to Munich (1940)
They'll be leaving in about two minutes, Christopher.[CN] 他们将在两分钟后离开,克里斯托弗 Night Train to Munich (1940)
Lady Handel presents her compliments... and would like to have Mr. Christopher and his party have supper with her.[CN] 并邀请克里斯托弗先生和他的女伴共进晚餐 I Wake Up Screaming (1941)
Chris?[CN] 克里斯 The Last Exorcism Part II (2013)
- Frankie Christopher, a sports promoter.[CN] - 弗兰基・克里斯托弗, 体育比赛赞助人 I Wake Up Screaming (1941)
-How are the goats, Christopher?[CN] -克里斯托弗,这些人怎么办? Night Train to Munich (1940)
Hello, Christopher. How are things?[CN] 嘿, 克里斯托弗,你好吗? I Wake Up Screaming (1941)
Chris?[CN] 克里斯? The Loft (2014)
- Hello, Christopher.[CN] - 你好, 克里斯托弗 I Wake Up Screaming (1941)
I better ring Christopher.[CN] 我最好给克里斯托弗打个电话 Night Train to Munich (1940)
- Good evening, Mr. Christopher. - Good evening.[CN] - 晚上好, 克里斯托弗先生 I Wake Up Screaming (1941)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top