Search result for

*zane*

(64 entries)
(0.0348 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: zane, -zane-
Possible hiragana form: *ざね*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
rhizanaesthesia; rhizanesthesia๑. การทำชารากประสาท๒. การทำชาไขสันหลัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rhizanesthesia; rhizanaesthesia๑. การทำชารากประสาท๒. การทำชาไขสันหลัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Thanks. Alveterzane!ขอบคุณมากๆนะค่ะ The Human Centipede (First Sequence) (2009)
I'm Zane. - I Widget.ฉันชื่อเซน ฉัน วิดเจ็ท Astro Boy (2009)
Yes, Mrs. Zane.เดฟ ลิสอิวสกี้ ตอนนี้เธอ ควรจะมองไปที่หนังสือไม่ใช่เหรอไง Kick-Ass (2010)
Honey, I don't want Zane or Laura near the lake today, you hear me?ลูกรัก แม่ไม่ต้องการให้ใครก็ตาม มาใกล้ๆ ทะเลสาปในวันนี้ได้ยินมั้ย Piranha 3D (2010)
OK, Jake,I'm not taking the fall for this. It was all Zanes ideaOK แจ๊ค ทุกอย่าง เป้นความคิดของ ซีโนว้า Piranha 3D (2010)
Why don't you go and get some rest. Take Zane and Laura with you, I don't want them anywhere near them.ฉันไท่ต้องการเข้าใก้ลพวกนั้น Piranha 3D (2010)
Zane, Laura, hold on to something and get back from the glass.หาที่แกะ มาทางกระจก Piranha 3D (2010)
Where are Laura and Zane?ลอเรน กับ แซน อยู่ไหน? Piranha 3D (2010)
I'm gonna take Zane and Laura across and when I get back, we are gonna do this.ฉันจะเปลี่ยนกับ เซนและ ลุล่า และย้อนกลับมา เราจะทำมันด้วยกัน Piranha 3D (2010)
One less Billy Zane movie, and I saved two of your closest friends.ไม่ต้องทนดู หนังของบิลลี่ เซนไปอีกเรื่องหนึ่ง แล้วฉันก็ช่วย เพื่อนสนิทพวกนายอีกสองคน My Heart Will Go On (2011)
Not sink, because Balthazar... had a hate on for Billy Zane?ไม่จม เพราะ เบลธาซา มีความเกลียดต่อ บิลลี่ เซน My Heart Will Go On (2011)
Hi, I'm Rachel Zane.สวัสดีค่ะ ฉันเรเชล เซน Pilot (2011)
Do you have any Zane Grey?นายมีเซน เกรย์ไหม When I Think About You I Shred Myself (2012)
I'm Rachel Zane.แต่มันจะไม่เกิดเพราะจะไม่มีใครเช็คเรื่องของคุณ She Knows (2012)
Ms. Zane not only knows more about ballet than you do, she also knows more about law.คุณเซนน่ะ ไม่ได้แค่รู้เรื่องบัลลเลต์ มากกว่าคุณเท่านั้นนะ เธอยังรู้ลึกในเรื่องกฎหมายด้วย All In (2012)
Excuse me, Miss Zane, you just got Litt up.ขอโทษนะคุณเซน ดูเหมือนว่าคุณเมา All In (2012)
So Zane, I need you.อืม เซน ฉันต้องการความช่วยเหลือ The Choice (2012)
Which suggests to me, Ms. Zane, that you failed to grasp the importance of the task that I assigned.ซึ่งบอกให้ผมรู้ว่า คุณเซน คุณไม่เข้าใจ ความสำคัญของงานที่ผมมอบหมายให้ The Choice (2012)
My dad and Finn and Carole are visiting Carole's sister in Zanesville, and she always has too much eggnog and blacks out.พ่อฉัน ฟินน์ และแคโรลล์ จะไปเยี่ยมน้องสาวแคโรลล์ที่ Zanesville และเธอมักจะมีเหล้าผสมไข่ไก่และหน้ามืดเสมอ Glee, Actually (2012)
Your dad is Robert Zane?พ่อคุณคือ โรเบิต เซน? Zane vs. Zane (2013)
Robert Zane is black?โรเบิต เซน ผิวดำเหรอ? Zane vs. Zane (2013)
I know who you are, but I can't believe that your father is the Robert Zane and you never said anything to me.ผมรู้ว่าคุณเป็นใคร แต่ผมไม่อยากเชื่อว่า พ่อของคุณคือ โรเบิต เซน แล้วคุณก็ไม่เคยบอกอะไรกับผมเลย Zane vs. Zane (2013)
Look out, Robert Zane.ระวังตัวไว้ โรเบิต เซน Zane vs. Zane (2013)
♪ Suits 2x13 ♪ Zane vs. Zane Original Air Date on January 31, 2013แปลโดย slamung 0865307659 Zane vs. Zane (2013)
But you can't re-depose her, Mr. Zane.แต่คุณไม่สามารถบันทึกคำให้การใหม่ได้ คุณเซน Zane vs. Zane (2013)
"Sir"? "Mr. Zane"?"ครับท่าน"? " คุณเซน"? Zane vs. Zane (2013)
You think I didn't notice that Rachel Zane just became the paralegal?นายคิดว่าชั้นไม่เอะใจ เรื่อง เรเชล เซน ได้เป็น ผู้ช่วยทนายเหรอ? Zane vs. Zane (2013)
Robert Zane poked his nose into my office.โรเบิตร์ เซน ยื่นจมูกมาถึงออฟฟิสชั้น Zane vs. Zane (2013)
Because my last name is Zane.เพราะนามสกุลชั้นคือ เซน Zane vs. Zane (2013)
Look, Rachel, you might want to make this Zane versus Zane, but it's not.ฟังนะ, เรเชล , คุณอาจอยากให้เป็นศึกสายเลือด แต่มันไม่ใช่ Zane vs. Zane (2013)
But this time you're making things personal for Robert Zane.แต่ตอนนี้คุณทำให้มันเป็นรเื่องส่วนตัว กับโรเบิร์ต เซน ซะเอง Zane vs. Zane (2013)
Did you misunderstand me when I said to cut Robert Zane off at the knees?นี่คุณไม่เข้าใจ ที่ชั้นพูดหรือไง ที่ให้เฉือนเข่า โรเบิร์ต เซน ซะ Zane vs. Zane (2013)
She wants to take Zane's bullshit settlement.เธอต้องการ รับข้อเสนอของ เซน Zane vs. Zane (2013)
This is not Zane versus Zane.นี่ไม่ใช่ศึกสายเลือดของตรักูลเซน Zane vs. Zane (2013)
Pearson Zane.เพียร์สัน เซน Zane vs. Zane (2013)
Gina Zanetakos.จีน่า ซาเนเทกอส Gina Zanetakos (No. 152) (2013)
Gina Zanetakos is a corporate terrorist.จีน่า ซาเนเทกอส เป็นพวกก่อการร้าย Gina Zanetakos (No. 152) (2013)
According to Reddington, her real name is Gina Zanetakos.ตามข้อมูลที่ได้จากเรดดิงตัน ชื่อจริงของเธอคือจีน่า ซาเนเทกอส Gina Zanetakos (No. 152) (2013)
Okay, we're working on a current address for Zanetakos.โอเคครับ ตอนนี้เรากำลังตามหา ที่อยู่ปัจจุบันของ ซาเนเทกอส Gina Zanetakos (No. 152) (2013)
We believe Zanetakos is planning to detonate a dirty bomb somewhere in the central time zone of the United States.เราเชื่อว่าซาเนเทกอสกำลังเตรียมการ วางระเบิดเคมี ที่ไหนสักแห่ง เวลาในโซนเอเมริกากลาง Gina Zanetakos (No. 152) (2013)
We have looked through all of Zanetakos' phone messages, all her records.เราตรวจดูทุก ๆ ข้อความ ในโทรศัพท์ของซาเนเทกอส ทุก ๆ บันทึกของเธอ Gina Zanetakos (No. 152) (2013)
We found something on Zanetakos' hard drive...เราพบข้อมูลบางอย่างในฮาร์ดดิสค์ ของซาเนเทกอส Gina Zanetakos (No. 152) (2013)
Ruddiger's our best connection, not only to Zanetakos, but your husband.รัดดิเกอร์ เป็นกุญแจสำคัญของเรา ไม่ใช่แค่กับซาเนเทกอส แต่สำหรับสามีของคุณด้วย Gina Zanetakos (No. 152) (2013)
Zanetakos made a wire payment to him a few weeks ago.ซาเนเทกอสโอนเงินให้กับเขา เมื่อ 2-3 สัปดาห์ก่อน Gina Zanetakos (No. 152) (2013)
Ruddiger can get you to Zanetakos, and she'll get you to Tom.รัดดิเกอร์จะทำให้คุณหาซาเนเทกอสพบ และเธอจะเป็นคำตอบเกี่ยวกับทอม Gina Zanetakos (No. 152) (2013)
Once you get a visual I.D. on Zanetakos, call it.พบซาเนเทกอสในสายตาเมื่อไร ใ้ห้รายงานทันที Gina Zanetakos (No. 152) (2013)
What, is Zanetakos gonna come out of surgery by then?ซาเนเทกอสจะเป็นยังงัยหลังผ่าตัด Gina Zanetakos (No. 152) (2013)
Well, do you know why Zanetakos killed Nadeem Idris in that hotel or how the Hanar Group is connected,ดีล่ะ แล้วคุณรู้สาเหตุที่ซาเนเทกอส ฆ่า นาดีม ไอดริส ที่โรงแรมนั้นไหม หรือบริษัทฮานาร์ กรุ๊ป เกี่ยวข้องอย่างไร Gina Zanetakos (No. 152) (2013)
The Hanar Group hired Zanetakos.บริษัทฮานาร์กรุป จ้าง ซาเนเทกอส Gina Zanetakos (No. 152) (2013)
The Hanar Group hired Zanetakos to bomb the port.บริษัทฮานาร์ กรุ๊ป จ้าง ซาเนเทกอส ให้ระเบิดท่าเรือ Gina Zanetakos (No. 152) (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คนตัวดำ[n. exp.] (khon tūa dam) FR: personne bazanée [f]
นกอัญชันเล็ก[n. exp.] (nok anchan lek) EN: Baillon's Crake   FR: Marouette de Baillon [f] ; Râle de Baillon [m] ; Porzane de baillon [f] ; Poulette de Baillon [f]
นกอัญชันเล็กลายจุด[n. exp.] (nok anchan lek lāi jut) EN: Spotted Crake   FR: Marouette ponctuée [f] ; Porzane ponctuée [f] ; Râle marouette [m] ; Râle perlé [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
ZANE    Z EY1 N
ZANETA    Z AA0 N EH1 T AH0
MAZANEC    M AH0 Z AE1 N IH0 K
ZANELLA    Z AH0 N EH1 L AH0

Japanese-English: EDICT Dictionary
瓜実顔[うりざねがお, urizanegao] (n) oval face (e.g. of a beautiful woman) [Add to Longdo]
瓜実条虫[うりざねじょうちゅう;ウリザネジョウチュウ, urizanejouchuu ; urizanejouchuu] (n) (uk) dog tapeworm (Dipylidium caninum); cucumber tapeworm; double-pore tapeworm [Add to Longdo]
正身;直身;実[そうじみ;ただみ;むざね, soujimi ; tadami ; muzane] (n) (1) (arch) the real person; said person; (2) (むざね only) real thing; genuine article [Add to Longdo]
天神[てんじん, tenjin] (n) (1) (also pronounced てんしん) heavenly god; heavenly gods; (2) spirit of Sugawara no Michizane; (3) (See 天満宮) Tenmangu shrine (dedicated to Michizane's spirit); (4) (col) (See 梅干し) pit of a dried plum; dried plum; (5) (abbr) (See 天神髷) tenjin hairstyle; (6) prostitute of the second-highest class (Edo period); (P) [Add to Longdo]
天満宮[てんまんぐう, tenmanguu] (n) Tenmangu shrine (shrine dedicated to Sugawara no Michizane's spirit); (P) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top