Search result for

*yup*

(85 entries)
(0.0765 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: yup, -yup-
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Vayupak fundกองทุนรวมวายุภักษ์
จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2546 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. เพิ่มทางเลือกในการออมและการลงทุนให้แก่ประชาชน 2. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาตลาดเงินและตลาดทุนของประเทศ 3. ทำให้การบริหารจัดการหลักทรัพย์ที่กระทรวงการคลังถือครองอยู่เกิดประโยชน์สูงสุด และเพิ่มทางเลือกให้กับรัฐบาลในการจัดสรรเงินที่นอกเหนือจากการจัดสรรเงินจากงบประมาณ เพื่อนำไปลงทุนในกิจการที่มีความจำเป็นและต้องการการส่งเสริมจากภาครัฐ [ตลาดทุน]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Yupอืม Bobby Z (2007)
Yup.ว้าว .. We're the Millers (2013)
- Yup.- ครับ Fae-ge Against the Machine (2013)
- Yup.- รู้สิ It Follows (2014)
Yup.YupLeap of Faith (2007)
Yup!YupThe Intimacy Acceleration (2015)
To turn it into another yuppie fusion bar.เพื่อเปลี่ยนมันเป็นบาร์ของพวกยิปปี้ Chuck in Real Life (2008)
Some yuppie creamed her up at the streams.บ้างก็มีน้ำของสาวยิปปี้ที่ลำธาร Pilot (2008)
Yup, and as lecherous as ever- So?ใช่และยังลามกไม่เปลี่ยน Dragon Ball: Hey! Son Goku and Friends Return!! (2008)
Tenshinhan's Volleyball Attack! Are you ready? Yup!ท่าของเท็นชิงฮัง "เล่นวอลเล่บอล" พร้อมรึยัง Dragon Ball: Hey! Son Goku and Friends Return!! (2008)
You sure there are openings? Yupงั้นเรื่องทั้งหมดก็โดนมันเอาไปลงหมดเลยอะดิ ใช่ คิดว่างั้นอะ Scandal Makers (2008)
Yup.อืม... + Baby and I (2008)
Yup, that is one stucked melon.ช่ายยย หัวติดกับเหล็ก Bolt (2008)
Yup, pretty deep coma.อาการเข้าขั้นโคมาสุด ๆ Superhero Movie (2008)
- Right here? - Right here, yup.-ที่นี่เลย ที่นี่ Superhero Movie (2008)
- Yup.- ใช่ The Lazarus Project (2008)
Yup.ใช่ The Lazarus Project (2008)
- Yup.-ว่าไง Body of Lies (2008)
Yup! I'm Ponyo.ปองโย่นี่! Ponyo (2008)
Yup.อึ้ม! โซซึเกะมีความสุขมั้ย? Ponyo (2008)
Yup.อึ้ม! Ponyo (2008)
Right. And right now this has happened. Yup.- และตอนนี้ มันก็มาแล้ว Burn After Reading (2008)
Yup, of course.ใช่แล้ว แน่นอน Pineapple Express (2008)
- Right? - Yup. She thinks I'm...เขาคิดว่าฉันเป็น.. Bedtime Stories (2008)
So, what is he, like a former hippie, current yuppie spoon-feeding the masses the same old garbage?งั้นพ่อคุณเป็นแบบอดีตฮิปปี้งั้นหรอ คงแบบยัปปี้มากกว่า ให้มวลชนได้อิ่มหนำ ในถังขยะใบเก่า Nick and Norah's Infinite Playlist (2008)
- Yup.- ครับ Invictus (2009)
Yup.ยัป Fighting (2009)
Yup.YupNever Let Me Go (2009)
- Buckle up. - Yup, I'm wide ahead of you.- รัดเข็มขัดซะ อ่า ผมรัดก่อนคุณอีก Zombieland (2009)
Thank you. Yup.ขอบคุณ ใช่ Law Abiding Citizen (2009)
- Are those real guns? - Yup.นั่นปืนจริงเหรอ ช่าย The Monster at the End of This Book (2009)
Yup.ช่าย The Monster at the End of This Book (2009)
- Yup.-ถูก Sir Lancelot's Litter Box (2009)
Yup. I expect we'll see a lot of each other.ใช่ ตั้งใจจะมาเจอเธอด้วย Nodame Cantabile: The Movie I (2009)
Yup, it was that expression.ใช่สิ ก็เพราะการแสดงออกของพวกนาย Episode #1.5 (2009)
Yup, this is about the worst job in the droid army.ช่าย นี่เป็นงานที่แย่ที่สุดในกองทัพดรอยด์เลย Innocents of Ryloth (2009)
- Giddyup, giddyup! Grandfather, faster! Faster!คุณปู่ เร็วๆ Episode #1.17 (2009)
Yup.ใช่ Air: Part 1 (2009)
Yup.ใช่ Time (2009)
Yup.อืม Hard-Hearted Hannah (2009)
Sparta? Yup.ใช่ ที่นี่ Episode #1.18 (2009)
Yup. Yeah, me too.ใช่ ใช่แล้ว ฉันก็เหมือนกัน Release Me (2009)
Yup, you're so all-fired important to them, aren't ya?อืม นายสำคัญกับพวกนั้นนักใช่มั้ย? Release Me (2009)
- yup.-ค่ะ Dex Takes a Holiday (2009)
Yup.ใช่ Episode #1.8 (2009)
Yup.ใช่ Episode #1.8 (2009)
Yup. Just finishing up now.ใช่แล้ว เพิ่งมาถึงเดี๋ยวนี้เอง The Plain in the Prodigy (2009)
Yup, he's right here. Hang on.ค่ะ เขาอยู่ตรงนี้ สักครู่นะ Earthling (2009)
Yup.ใช่แล้ว The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)
- yup, i'm a real people person.ใช่ พ่อเป็นคน ที่เป็นคนจริงๆ Chapter Three 'Acceptance' (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
yup"It's the age of BL!" "bee elu?" "Yup, Boy's Love. Books and such dealing with romance between boys."
yupYup! I'm going to give up cigarettes.
yup"'Yuki', so you do put your own name in." "Yup, isn't that roleplaying's essence?"

CMU English Pronouncing Dictionary
YUP    Y AH1 P
YUPPIE    Y AH1 P IY0
YUPPIES    Y AH1 P IY0 Z
YUPPIFY    Y AH1 P AH0 F AY2
YUPPIFIED    Y AH1 P AH0 F AY2 D

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Yuppie {m}; junger, karrierebewusster Mensch | homosexueller Yuppieyuppie; young urban professional; young upwardly mobile professional | guppy; gay urban professional [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぴゅぴゅ[, pyupyu] (n) whistling of wind [Add to Longdo]
アキュパイ[, akyupai] (vs) occupy [Add to Longdo]
アキュペイション[, akyupeishon] (n) occupation [Add to Longdo]
アミュプラザ[, amyupuraza] (n) (abbr) amusement plaza [Add to Longdo]
エウテュプローンのジレンマ[, euteyupuro-n no jirenma] (n) Euthyphro dilemma [Add to Longdo]
オキュパイド[, okyupaido] (n) occupied [Add to Longdo]
オキュペーショナルセラピー[, okyupe-shonaruserapi-] (n) occupational therapy [Add to Longdo]
キュプラ[, kyupura] (n) cupra [Add to Longdo]
キュプロニッケル[, kyupuronikkeru] (n) (obsc) (See 白銅) cupronickel [Add to Longdo]
キュポラ[, kyupora] (n) cupola [Add to Longdo]
ジャユプロ[, jayupuro] (n) (abbr) Japan unique process [Add to Longdo]
ジュピター(P);ユピテル[, jupita-(P); yupiteru] (n) Jupiter (lat [Add to Longdo]
デュプリケート[, deyupurike-to] (n) duplicate [Add to Longdo]
デュプレックス[, deyupurekkusu] (n,adj-no) {comp} duplex [Add to Longdo]
デュポン[, deyupon] (n) (abbr) Du Pont de Nemours; (P) [Add to Longdo]
フルデュプレックス[, furudeyupurekkusu] (n) {comp} full-duplex [Add to Longdo]
ペアオキュペーション[, peaokyupe-shon] (n) pair occupation [Add to Longdo]
ヤッピー[, yappi-] (n,adj-no) yuppie; young urban professional [Add to Longdo]
レイアップ[, reiappu] (n,vs) lay-up (in basketball and golf); layup [Add to Longdo]
ヴァンデュペイ;ヴァンドペイ[, vandeyupei ; vandopei] (n) vin du pays (fre [Add to Longdo]
Υ;υ[ウプシロン;ユプシロン;オイプシロン, upushiron ; yupushiron ; oipushiron] (n) upsilon [Add to Longdo]
玉篇[ぎょくへん, gyokuhen] (n) (obsc) Yupian (ancient Chinese dictionary) [Add to Longdo]
都会派[とかいは, tokaiha] (adj-no) urban; yuppy [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
玉屏侗族自治县[Yù píng Dòng zú zì zhì xiàn, ㄩˋ ㄆㄧㄥˊ ㄉㄨㄥˋ ㄗㄨˊ ㄗˋ ㄓˋ ㄒㄧㄢˋ, / ] Yuping Dongzu autonomous county in Guizhou [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
デュプレックス[でゆぷれっくす, deyupurekkusu] duplex (a-no) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top