Search result for

*yb*

(685 entries)
(0.0161 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: yb, -yb-
English-Thai: Longdo Dictionary
payback period(n) ระยะเวลาคืนทุน
cyber crime(n ) [cybercrime; cyber-crime; computer crime] อาชญากรรมไซเบอร์, อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ ๑. การกระทำผิดกฎหมายโดยใช้คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เป็นเครื่องมือ เช่น ทำลาย เปลี่ยนแปลง หรือขโมยข้อมูล ๒. การทำให้การทำงานของระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบเครือข่าย ถูกระงับ ชะลอ ขัดขวาง หรือรบกวนจนไม่สามารถทํางานตามปรกติได้ [ศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับราชบัณฑิตยสภา]
cyber bully(n) การระรานทางไซเบอร์, การกลั่นแกล้ง การให้ร้าย การด่าว่า การข่มเหง หรือการรังแกผู้อื่นทางสื่อสังคมต่าง ๆ เช่น เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ [ศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับราชบัณฑิตยสภา]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cyber[PRF] คำนำหน้าหมายถึงคอมพิวเตอร์
maybe[ADV] บางที, See also: อาจจะ, เป็นไปได้, Syn. perhaps, possibly, Ant. definitely
flyboy[SL] นักบิน (ทางทหาร)
hybrid[N] คำผสม
hybrid[ADJ] ซึ่งเป็นพันธุ์ผสม, See also: ซึ่งเป็นพันทาง
hybrid[ADJ] ประกอบขึ้นจากหลายส่วน
hybrid[ADJ] ลูกผสม, See also: พันธุ์ผสม
hybrid[N] สิ่งที่เกิดจากการผสมขึ้นมา, See also: ลูกผสม, พันธุ์ผสม
joybox[SL] เปียโน
anybody[PRON] แต่ละคน, See also: ใครๆ, Syn. anyone, any person
anybody[PRON] บุคคลที่มีชื่อเสียง, See also: บุคคลสำคัญ
copyboy[N] เด็กที่ทำหน้าที่ส่งจดหมายหรือเอกสารในสำนักงานหนังสือพิมพ์
crybaby[N] คนขี้แย
flyback[N] การกลับทิศทางมาที่จุดเริ่มต้นของลำแสงอิเล็กตรอน
flyboat[N] เรือเร็วลำเล็ก
ladybug[N] แมลงเต่าทอง
payback[N] การคืนทุน, See also: การคืนเงินต้น
payback[N] ระยะเวลาในการคืนเงินต้น
playboy[N] คนเจ้าชู้, See also: นักเที่ยว, เพล์บอย, Syn. gigolo, lecher
soybean[N] ต้นถั่วเหลือง, See also: เมล็ดถั่วเหลือง
soybean[N] ถั่วเหลือง
Sybaris[N] เมืองหลวงของกรีกในสมัยโบราณอยู่ทางตอนใต้ของอิตาลี
waybill[N] รายการสินค้าขนส่ง, See also: เอกสารที่เกี่ยวกับรายการสินค้าที่ขนส่ง
busybody[N] คนสอดรู้สอดเห็นเรื่องคนอื่น
copybook[N] หนังสือสำหรับคัดลายมือ
cybersex[N] การสื่อสารผ่านคอมพิวเตอร์โดยมีจุดประสงค์ในเรื่องทางเพศ
daybreak[N] ฟ้าสาง, See also: รุ่งสาง, รุ่งอรุณ, เช้ามืด, Syn. cockcrow, dawn, morning, daybreak, break of the day, sunrise, Ant. dusk
honeybee[N] ผึ้ง (มีชื่อในภาษาละตินว่า Apis mellifera), Syn. bee
keyboard[N] แป้นพิมพ์, See also: แป้นพิมพ์ดีด, แถวก้านเปียโน, ก้านเสียงบนเปียโน
moneybag[N] ถุงเงิน
playback[N] การเปิดฟัง (แผ่นเสียง)
playbill[N] แผ่นโปสเตอร์ประกาศการแสดง, Syn. notice, program
swayback[N] หลังที่โค้งแอ่น, See also: สันหลังที่โค้งแอ่น, Syn. lordosis
sybarite[N] ผู้แสวงหาแต่ความหรูหราและความสุขสำราญ
Sybarite[N] ชาวเมือง Sybaris
everybody[PRON] ทุกคน, See also: ทุกท่าน, Syn. everyone
ferryboat[N] เรือข้ามฟาก, See also: แพขนานยนต์, เรือรับส่งข้ามฟาก, Syn. ferry
lazybones[N] คนขี้เกียจ
moneybags[N] คนร่ำรวย
piggyback[ADJ] บนหลัง, See also: บนไหล่, Syn. pickaback
piggyback[ADV] บนหลัง, See also: บนไหล่, Syn. pickaback
piggyback[VT] แบกบนหลัง, Syn. pickaback
storybook[N] หนังสือนิทาน, Syn. fairy tale
huneybunch[SL] หวานใจ, See also: สุดที่รัก
kyber pass[SL] ก้น, Syn. khyber pass
molybdenum[N] ธาตุชนิดหนึ่ง
storyboard[N] แผ่นป้ายที่เขียนเรียบเรียงฉากหรือเรื่องราวที่จะถ่ายทำ
volleyball[N] กีฬาวอลเลย์บอล
volleyball[N] ลูกวอลเลย์บอล
whirlybird[N] เฮลิคอปเตอร์ (คำไม่เป็นทางการ), Syn. helicopter

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
anybody(เอน'นีบอดี) pron.,n. ใคร ๆ ,ใครก็ได้
bullybeefn. เนื้อวัวกระป๋อง
busybodyn. คนที่ชอบยุ่งเรื่องคนอื่น
capybaran. สัตว์คล้ายหนูที่ใช้ฟันแทะ ไม่มีหาง
copybook(คอพ'พีบุค) n. สมุดสำหรับลอกแบบ
crybaby(ไคร'บะบี) n. คนที่ร้องให้ด้วยเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ ,คนขี้บ่น
cyber(ไซเบอร์) เป็นคำที่ใช้นำหน้าคำอื่น สื่อความหมายว่ามีลักษณะที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์หรือ อิเล็กทรอนิกส์ เช่น cyberphobia หมายถึงโรคกลัวคอมพิวเตอร์ cyberporn หมายถึงภาพโป๊ที่มาทางอินเตอร์เน็ต cyberpunk หมายถึงผู้ที่ใช้คอมพิวเตอร์ในอาชญากรรมต่าง ๆ เช่น ขโมยใช้บัตรเครดิต
cyberneticsn. วิทยาเกี่ยวกับการติดต่อและควบคุมของสัตว์และเครื่องจักร, See also: cybernetic adj..ดูcybernetics cyberneticist n. ดูcybernetics cybernetician n. ดูcybernetics
cyberspace(ไซ' เบอสเพส) n. คำแสลงคำหนึ่งซึ่งหมายถึงอินเตอร์เน็ตหรือคอมพิวเตอร์และโปรแกรมที่จะทำงานร่วมกัน
daybreakn. รุ่งอรุณ, Syn. dawn
dvorak keyboardแป้นพิมพ์ดีโวรักแป้นพิมพ์แบบพิเศษ ที่อ้างว่าจัดเรียงลำดับของแป้นอักษรและสัญลักษณ์ เพื่อให้ สะดวกในการใช้สอยสูงสุด แต่กลับมีคนรู้จักน้อยและไม่นิยมใช้กันเท่าใดนัก ดู Qwerty keyboard เปรียบเทียบ
everybodypron. ทุกคน
extended keyboardหมายถึง แผงแป้นอักขระที่มีแป้นต่าง ๆ เพิ่มมากกว่าแป้นพิมพ์ปกติ นอกจากจะมีแป้นตัวเลขและแป้นตัวอักษรแยกออกจากกันแล้ว ยังมีแป้นฟังก์ชันอีกประมาณ 10 -15 แป้น โดยปกติแป้นพิมพ์ชนิดนี้จะมี 101 แป้น จึงมักจะมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า 101 key keyboard มีความหมายเหมือน expanded keyboard
ferryboatn. เรือข้ามฟาก
grayback(เกร'แบค) n. สัตว์ขั้วโลกเหนือ
graybeard(เกร'เบียด) n. คนที่เคราสีขาว,คนแก่,นักปราชญ์., See also: graybearded adj.
hayburnern. ม้า
honeybeen. ผึ้ง
honeybunchn. ที่รัก,น้ำผึ้ง
hybrid(ไฮ'บริด) n.,adj. ลูกผสม,พันธุ์ผสม,พันทาง,ครึ่งชาติ,ลูกเลือดผสม,คำผสม., See also: hybridism n.
hybrid computerคอมพิวเตอร์ลูกผสมหมายถึงคอมพิวเตอร์ที่มีลักษณะของอะนาล็อกคอมพิวเตอร์ (analog computer) และดิจิตอลคอมพิวเตอร์ (digital computer) ผสมกัน คือ มีอุปกรณ์เชื่อมต่อที่สามารถแปลงข้อมูลทั้งสองประเภทนั้นได้ดู analog computer, และ digital computer ประกอบ
jaybird(เจย์'เบิร์ด) n. =jay
keyboard(คี'บอร์ด) n. แถวก้านดีดของเปียโน,แถวก้านดีดที่มีตัวอักษรของเครื่องพิมพ์ดีด,แป้นพิมพ์ดีด
keyboard bufferที่พักข้อมูล (ที่ส่งเข้าไปทางแป้นพิมพ์) หมายถึง เขตพื้นที่ของหน่วยความจำส่วนหนึ่ง ที่แบ่งเอาไว้เพื่อรองรับสัญญาณ ที่จะเกิดขึ้น เมื่อเราพิมพ์สัมผัสเร็วกว่าที่เครื่องจะรับปฏิบัติตามคำสั่งได้ทัน คอมพิวเตอร์ จะนำข้อมูลที่เรากดแป้นพิมพ์แล้ว ไปเก็บไว้ยัง "ที่พักข้อมูล" นี้ก่อน จะเห็นได้ว่า ในบางครั้ง แม้เราจะหยุดพิมพ์แล้ว ที่พักข้อมูลส่วนนี้ก็ยังทะยอยส่งข้อมูลที่เรากดแป้นไว้เข้าไปยังหน่วยความจำมีความหมายเหมือน keystroke buffer
lazybones(เล'ซีโบนซ) n. คนขี้เกียจ
maybe(เม'บี) adv. บางที,อาจจะ,เป็นไปได้
molybdenum(มะลิบ'ดะนัม) n. ชื่อธาตุโลหะชนิดหนึ่ง, See also: molybdic adj.
paybacknn. ระยะเวลาเอาทุนคืน
playboy(เพล'บอย) n. หนุ่มเจ้าสำราญ
qwerty keyboardแผงแป้นอักขระคิวเวอตีเป็นชื่อเรียกแผงแป้นอักขระมาตรฐานที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ชื่อนี้มาจากแป้น 6 แป้นแรกในแถวที่ 3 ที่เรียงอยู่ดังนี้ QWERTY
soybean(ซอย'บีน) n. ต้นถั่วเหลือง (glycine Soja) ,เมล็ดถั่วเหลือง, Syn. soja, soya
soybean oiln. น้ำมันถั่วเหลือง
sybarite(ซิบ'บะไรทฺ) n. ผู้ที่ใช้ชีวิตอย่างหรูหราและฟุ่มเฟือย., See also: sybaritism n., Syn. epicurean,hedonist
volleyball(วอล'ลีบอล) n. กีฬาวอลเลย์บอล

English-Thai: Nontri Dictionary
anybody(n) ใครๆ,คนหนึ่งคนใด
busybody(n) คนเจ้ากี้เจ้าการ,คนชอบยุ่ง
copybook(n) สมุดลอกแบบ,สมุดคัดลายมือ
daybreak(n) รุ่งเช้า,รุ่งสาง,รุ่งอรุณ,รุ่งแจ้ง
everybody(n) ทุกคน
graybeard(n) คนแก่,คนชรา,ผู้เฒ่า
honeybee(n) ผึ้ง
hybrid(adj) ที่มีพันธุ์ผสม,พันทาง,เป็นลูกผสม
hybrid(n) พันธุ์ผสม,พันทาง,ลูกผสม,คำผสม
hybridization(n) การผสมพันธุ์,การผสม
hybridize(vt) ผสมพันธุ์,ผสม,ทำให้เกิดลูกผสม
keyboard(n) แป้นตัวอักษร,ก้านดีดเปียโน
maybe(adv) อาจเป็นได้,บางที,อาจจะ
playboy(n) หนุ่มเจ้าสำราญ,คนเจ้าชู้,เสือผู้หญิง,เพลย์บอย
soybean(n) ถั่วแระ,ถั่วเหลือง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pachyblepharon; pachyblepharosisหนังตาหนาเกิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pachyblepharosis; pachyblepharonหนังตาหนาเกิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
piggybackอาศัยไปด้วย [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
scybala (พหู.); scybalum (เอก.)พรรดึก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
scybalous-เป็นพรรดึก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
scybalum (เอก.); scybala (พหู.)พรรดึก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
swayback nose; nose, saddle; nose, saddle-backจมูกแฟบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
saddle-back nose; nose, saddle; nose, swaybackจมูกแฟบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
saddle nose; nose, saddle-back; nose, swaybackจมูกแฟบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
oxybiontic-ชีวิตพึ่งอากาศ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
air consignment note; air bill; air waybillใบตราส่งสินค้าทางอากาศ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
air waybill; air bill; air consignment noteใบตราส่งสินค้าทางอากาศ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
air bill; air consignment note; air waybillใบตราส่งสินค้าทางอากาศ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
QWERTY keyboardแผงแป้นอักขระคิวเวอร์ตี [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
brachyblastกิ่งงัน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
molybdenum disulphide(สารหล่อลื่น)โมลิบดีนัมไดซัลไฟด์ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
monohybridลูกผสมลักษณะเดียว [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
monohybrid crossการผสมพิจารณาลักษณะเดียว [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
cyberไซเบอร์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
cyberไซเบอร์ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
cyberartศิลปะไซเบอร์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
cybercopตำรวจไซเบอร์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
cybercrimeอาชญากรรมไซเบอร์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
cyberiaไซเบอเรีย [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
cybernetic artศิลปะไซเบอร์เนติก [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
cyberneticsไซเบอร์เนติกส์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
cyberpunkไซเบอร์พังก์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
cyberspaceไซเบอร์สเปซ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
cyberspaceไซเบอร์สเปซ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
dihybridลูกผสมสองลักษณะ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
dihybrid crossการผสมพิจารณาสองลักษณะ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
trachybasaltหินแทรคีบะซอลต์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
keyboardแผงแป้นอักขระ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
keyboardแผงแป้นอักขระ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
hubris; hybrisอหังการ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
hybridลูกผสม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
hybridลูกผสม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
hybridพันทาง [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
hybrid computerคอมพิวเตอร์ลูกผสม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
hybrid fiber/coaxial (HFC)ระบบเส้นใยนำแสงเชื่อมกับเคเบิลร่วมแกน (เอชเอฟซี) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
HFC (hybrid fiber/coaxial)เอชเอฟซี (ระบบเส้นใยนำแสงเชื่อมกับเคเบิลร่วมแกน) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
hybrid policyกรมธรรม์ภัยผสม [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
hybris; hubrisอหังการ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
nose, saddle; nose, saddle-back; nose, swaybackจมูกแฟบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
nose, saddle-back; nose, saddle; nose, swaybackจมูกแฟบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
nose, swayback; nose, saddle; nose, saddle-backจมูกแฟบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Hybrid riceข้าวพันธุ์ผสม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Hybrid cornข้าวโพดพันธุ์ผสม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Cyberspaceไซเบอร์สเปซ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Hybridizationพันธุ์ผสม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Hybrid electri carรถยนต์ไฮบริด [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Keyboard (Electronics)แผงแป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
QWERTY keyboardแป้นพิมพ์แบบ QWERTY [คอมพิวเตอร์]
Hybridไฮบริด
ลักษณะผสมระหว่าง 2 วัสดุ ที่ทำให้สามารถใช้งานได้ร่วมกัน แบบผสมผสาน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
cyberไซเบอร์, ไซเบอร์ คำที่กร่อนมาจากคำว่าไซเบอร์เนติกส์ และมีความหมายว่าเกี่ยวข้องกับระบบเครือข่ายและสังคมเครือข่ายสากลทั่วโลก เช่น ระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) และยังมีการให้ความหมาย "สารสนเทศเสมือนจริงที่ถูกสร้างขึ้นหรือเกิดขึ้นเอง"

คำเหล่านี้มีใช้มากขึ้นทุกที อาทิ

cyberspace

cyberporn

cybersex

[คอมพิวเตอร์]
cybernaticsไซเบอร์เนติกส์ วิชาการเกี่ยวกับระบบควบคุม
เช่น ระบบประสาทของสิ่งมีชีวิต เพื่อนำไปใช้พัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือระบบกลไกที่ทำงานคล้ายคลึงกัน วิชานี้เปรียบเทียบความคล้ายคลึง และต่างกันระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิต และยึดหลักการพื้นฐาน ทางด้านการสื่อสารและการควบคุมที่สามารอธิบายการทำงานของทั้งสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตได้ ชื่อของวิชานี้มาจากคำภาษากรีก หมายความว่า นำ หรือ ปกครอง [คอมพิวเตอร์]
Keyboard แป้นพิมพ์ แผงแป้นพิมพ์ [คอมพิวเตอร์]
Cybercafeไซเบอร์คาเฟ [คอมพิวเตอร์]
Cyberneticsไซเบอร์เนติกส์ [คอมพิวเตอร์]
Soybeanถั่วเหลือง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
On screen Keyboardโปรแกรมแป้นพิมพ์บนจอภาพ, ซอฟต์แวร์ที่มีหน้าตาเหมือนคีย์บอร์ดบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ ทำหน้าที่รับอินพุตข้อมูลผ่านเมาส์ หรืออุปกรณ์อินพุตอื่นๆ [Assistive Technology]
Beach volleyballวอลเลย์บอลชายหาด [TU Subject Heading]
Bodybuildingการเล่นกล้าม [TU Subject Heading]
Cookery (Soybeans)การปรุงอาหาร (ถั่วเหลือง) [TU Subject Heading]
Cybercafesไซเบอร์คาเฟ่ [TU Subject Heading]
Cyberneticsไซเบอร์เนติกส์ [TU Subject Heading]
Cyberspaceไซเบอร์สเปซ [TU Subject Heading]
Cyberstalkingการเฝ้าติดตามทางอินเตอร์เน็ต [TU Subject Heading]
Hybrid electric carsรถยนต์ไฮบริด [TU Subject Heading]
Hybrid riceข้าวพันธุ์ผสม [TU Subject Heading]
Hybridomasไฮบริโดมา [TU Subject Heading]
In situ hybridizationอิน ซิตู ไฮบริไดเซซัน [TU Subject Heading]
In situ hybridization, Fluorescenceอิน ซิตู ไฮบริไดเซซัน, ฟลูออเรสเซนซ์ [TU Subject Heading]
Keyboard instrumentsเครื่องดนตรีคีย์บอร์ด [TU Subject Heading]
Keyboardingการพิมพ์ด้วยแท่นพิมพ์ [TU Subject Heading]
Keyboardingการพิมพ์คอมพิวเตอร์ [TU Subject Heading]
Keyboards (Electrics)แป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์ [TU Subject Heading]
Keyboards (Electronics) industryอุตสาหกรรมแป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์ [TU Subject Heading]
Keyboards (Music)คีย์บอร์ด (ดนตรี) [TU Subject Heading]
Ladybugsด้วงเต่า [TU Subject Heading]
Nemipterus bathybiusปลาทรายแดง [TU Subject Heading]
Nucleic acid hybridizationนิวคลีอิกแอซิค ไฮบริดไดเซชั่น [TU Subject Heading]
Playbillsใบปิดโฆษณารายการแสดง [TU Subject Heading]
Shantyboats and shantyboatersเรือนแพและชาวแพ [TU Subject Heading]
Soybeanถั่วเหลือง [TU Subject Heading]
Soybean as feedถั่วเหลืองที่เป็นอาหารสัตว์ [TU Subject Heading]
Soybean industryอุตสาหกรรมถั่วเหลือง [TU Subject Heading]
Soybean mealถั่วเหลืองที่เป็นอาหาร [TU Subject Heading]
Soybean productsผลิตภัณฑ์ถั่วเหลือง [TU Subject Heading]
Storyboardsบทภาพ [TU Subject Heading]
Teddybearsตุ๊กตาหมี [TU Subject Heading]
Volleyballวอลเลย์บอล [TU Subject Heading]
Molybdenite โมลิบดีไนต์
แหล่ง - พบอยู่ในหินแกรนิตที่บ้านน้ำขุ่น จังหวัดจันทบุรี ประโยชน์ - เป็นแร่สำคัญที่ให้โมลิบดีนัม ถลุงเอาโลหะ มาผสมทำเหล็กกล้าชนิดทำเกราะ ใช้ทำส่วนประกอบอากาศยานทุกชนิด รถยนต์ เพลาเครื่องยนต์ เครื่องจักรต่าง ๆ อุปกรณ์หล่อลื่น และใช้ทำเครื่องมือที่มีรอบหมุนสูง อุตสาหกรรมเหล็กหล่อผสม โลหะนี้ใช้ทำรางรถไฟและอุปกรณ์สำหรับรถยนต์ นอกจากนี้ยังใช้ทำสีย้อมผ้าและหมึกสำหรับพิมพ์หิน [สิ่งแวดล้อม]
Siderite or Chalybite ซิเดอร์ไรต์ หรีอ คาลีไบต์
แหล่ง - พบในจังหวัดลำปาง พบเป็นเพื่อนแร่ดีบุกที่จังหวัดยะลา พบเป็นเม็ดกลมเล็ก ๆ ได้หลายแห่งในบริเวณลานแร่ดีบุกพบเกิดร่วมกับควอร์ตซ์ ประโยชน์ - เป็นสินแร่เหล็กที่มีความสำคัญเป็นบางแหล่งเช่นที่ เกรทบริเตน และออสเตรีย แต่ที่อื่น ๆ ยังเป็นแหล่งสำคัญทางเศรษฐกิจ [สิ่งแวดล้อม]
Tungstates and Molybdates ทังสเตตและโมลิบเดต
เป็นแร่ที่ประกอบด้วยกลุ่มทังสเตต (WO4) แร่ในกลุ่มนี้ประกอบด้วยสินแร่กลุ่มเล็ก ๆ มีสีสวยและน่าสนใจอันได้แก่ ชีไลต์ ซึ่งเรืองแสงสีฟ้า ขาวนวลภายใต้แสงอุลตราไวโอเลต ชีไลต์ยังเป็นสินแร่ที่ให้โลหะทังสเตนที่สำคัญอีกด้วย แร่ทังสเตนที่สำคัญอีกชนิดหนึ่งคือ วุลแฟรไม [สิ่งแวดล้อม]
Payback periodระยะเวลาคืนทุน [การบัญชี]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
bodyboarding (n ) การเล่นกระดานโต้คลื่น
chiclet keyboard (n slang ) คำสแลงของ "คีย์บอร์ดคอมพิวเตอร์" เนื่องจากปุ่มบนคีย์บอร์ดแต่ละปุ่มมีลักษณะคล้ายกับหมากฝรั่งยี่ห้อ Chiclet
cyber bullyการระรานทางไซเบอร์ (ref.ราชบัณฑิต)
cyber crimeอาชญากรรมไซเบอร์ (ref.ราชบัณฑิต)
cyber securityความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์, ภาวะที่เครือข่าย ระบบคอมพิวเตอร์ โปรแกรม และข้อมูล พ้นจากภัยคุกคาม มีลักษณะสำคัญ ๓ ประการ คือ คงความลับ คงความถูกต้องครบถ้วน และคงความพร้อมใช้งาน ภาวะดังกล่าวจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยบุคลากร กระบวนการทำงาน และเครื่องมือ ที่เหมาะสม [ศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับราชบัณฑิตยสภา]
cybersecurityความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (ref.ราชบัณฑิต)
Cyberthieves (n slang) โจรกรรมทางโลกไซเบอร์ หรือ ทางอินเทอร์เนต

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
But I think it's some kind of Star Wars, cybertech, newfangled hardware, right?Aber ich denke, es ist eine Art neu entwickelter Star-Wars-Cybertech-Hardware. Deep Throat (1993)
The quickest way to do that is to prance like the playboy of the western world.Der schnellste Weg... dahin ist, wenn Sie wie ein Playboy herumtollen. The American President (1995)
Yeah, what's the score, Billy boy?Was ist denn so angesagt, Billyboy? - Ich hab ein erstklassiges Objekt! Love and a .45 (1994)
The name of the game is volleyball, gentlemen.Das Spiel heißt Volleyball, meine Herren. Higher Power (1994)
Oh, I'm sorry, boys. It arrived the same day as my subscription to Celebrity Skin.Tut mir Leid, Jungs, aber es kam am gleichen Tag wie der Playboy. Blood (1994)
~ Tell me I'm crazy maybe I know ~~ Tell me I'm crazy maybe I know ~ The Adventures of Priscilla, Queen of the Desert (1994)
No phone, miles from the nearest town, Playboy channel - perfect.Kein Telefon, Meilen von der nächsten Stadt, Playboy-Kanal - perfekt. Naked Gun 33 1/3: The Final Insult (1994)
Wrapped in cybernetic implants, all tied up in a cerebral matrix.Mit kybernetischen ImpIantaten umhüllt und in einer ZerebraImatrix gefangen. And the Sky Full of Stars (1994)
A virtual reality cybernet.Ein Cybernetz virtueller realität. And the Sky Full of Stars (1994)
When you broke out of the cybernet, a feedback charge fried his memory.AIs Sie aus dem Cybernetz ausbrachen, zerstörte das Feedback sein Gedächtnis. And the Sky Full of Stars (1994)
Volleyball.Volleyball. Higher Power (1994)
Cute teddy bears.Niedliche Teddybären. Embrace of the Vampire (1995)
- It's grizz. - Yeah.- Sondern ein Grizzlybär. Buffalo Girls (1995)
Don't worry about a thing, Mrs. Neugyburger.- Keine Sorge, Mrs. Neugyburger. Dumb and Dumber (1994)
Lieutenant Huff, how could this have happened in Old Baybrook?Wie konnte das geschehen, in Old Baybrook? - Zu wenig Polizei. The Ref (1994)
It doesn't necessarily have to be your office. I'm calling an emergency meeting of the Old Baybrook Emergency Community Committee.Der Gemeinderat von Old Baybrook wird eine Sondersitzung einberufen. The Ref (1994)
I'm the new volleyball coach. I'm Chou Ming Dao.Ich bin der neue Volleyball Trainer, Chou Ming. Eat Drink Man Woman (1994)
It was part of Earthforce's cyber experiments back in the late '30s.Ein Cyberexperiment der Erdstreitkräfte aus den 30er Jahren. Spider in the Web (1994)
The cyber experiments were a bust.Diese Cyberexperimente scheiterten doch alle. Spider in the Web (1994)
Are you saying Horn is one of these cyber zombies?wollen Sie sagen, Horn ist so ein Cyberzombie? Spider in the Web (1994)
You snapped out of the cybernet.Sie wurden aus dem Cybernetz gerissen. And the Sky Full of Stars (1994)
Thinking of it as a simple chair is what Korzybski termed "identification".Das Denken als schlichter Stuhl ... konstituiert, was Korzybski eine Identifikation nennt. JLG/JLG: Self-Portrait in December (1994)
To residents of Old Baybrook...In Old Baybrook gilt Jeremiah Willard als König des Vergnügungsparks. The Ref (1994)
Mike? Thanks. Old Baybrook residents will be competing for top dollars... before tonight's curfew goes into effect.Die Bewohner von Old Baybrook bemühen sich, vor der Ausgangssperre noch den Verbrecher zu finden. The Ref (1994)
I'm growing Bajoran katterpods to see which hybrid yields the biggest root.Ich züchte bajoranische Katterpoden, um zu sehen, welche Hybriden die größten Wurzeln schlagen. The Jem'Hadar (1994)
The story, the scenes, the dialogue.Das Storyboard, die Dialoge entstanden aus einem Guss. Die Handlung, das Storyboard, die Dialoge. The Jodorowsky Constellation (1994)
Major work: Experiments on plant hybrids... "Versuche über Pflanzenhybriden... Felidae (1994)
Experiments on plant hybrids!Versuche über Pflanzenhybriden! Felidae (1994)
Billy Boy, you're gonna call it... if he gets it right then y'all get to live.Creepy, du wirst jetzt die Münze in die Luft werfen! Billyboy, du sagst: Kopf oder Zahl! Love and a .45 (1994)
You guys going to a volleyball game or something?Geht ihr zu einem Volleyballspiel? Pulp Fiction (1994)
I'm taking the volleyball team on an outing. Do you want to come?Die Volleyballmannschaft macht einen Ausflug. Eat Drink Man Woman (1994)
It's dangerous.Fahren Sie das CyberfeId 30% höher und setzen Sie mich ein. Es ist gefährlich. And the Sky Full of Stars (1994)
- Mockingbird, everybody have you heard? - Mockingbird, everybody have you heard?(beide singen) Mockingbird Don't everybody have you heard? Dumb and Dumber (1994)
Experiments on plant hybrids!Versuche über Pflanzenhybriden! Felidae (1994)
Experiments on plant hybrids!Versuche über Pflanzenhybriden! Felidae (1994)
You're standing in the room where the first DNA transplant took... the first human-alien hybrid was created.In diesem Raum fand die erste DNA-Transplantation statt. Hier entstand der erste Hybride aus Mensch und Alien. The Erlenmeyer Flask (1994)
To have a hybrid living out in the real world?Ein Hybride, der lebt und frei herumläuft? The Erlenmeyer Flask (1994)
You're gonna wake a grizzly bear.Leise! Du weckst ja 'n Grizzlybären! Free Willy 2: The Adventure Home (1995)
- I got Pennybaker.- Ich habe Pennybaker. The American President (1995)
She got Pennybaker.Sie hat Pennybaker. The American President (1995)
These women want parity... for girls' softball, volleyball, field hockey...Diese Frauen wollen Gleichheit, für Frauen Softball, Volleyball, Feldhockey... The American President (1995)
- You know Playboy magazine?- Kennst du das Playboy-Magazin? Before Sunrise (1995)
He's wanted for crimes including stock manipulation... illegal information gathering, political terrorism... computer ethic infringements... and is under suspicion for several other crimes.Wegen Börsen- und Regierungsmanipulation, Terror, Verstoß gegen die Cyberhirn-Ethik und weiterer Punkte international gesucht. Ghost in the Shell (1995)
We are the samurai, the keyboard cowboys.Wir sind die Samurai, die Keyboard-Cowboys. Hackers (1995)
I always got myself Playboy Magazine and have it signed.Ich besorgte mir immer Playboy-Magazine und hab daraus abgezeichnet. Indictment: The McMartin Trial (1995)
Play back.Playback. - Dredd. Judge Dredd (1995)
Play back.Playback. Nein! Judge Dredd (1995)
Chief, do you ever wonder about the neurosurgeons who monkey around inside your brain?Chef, zweifelten Sie schon mal an dem Cyberarzt, der Ihr Hirn behandelt? Ghost in the Shell (1995)
They undergo regular psychiatric evaluations.Cyberärzte werden regelmäßig psychologisch untersucht. Ghost in the Shell (1995)
Complete cyborgs like myself often wonder to ourselves.Wenn man wie ich ein vollständiger Cyborg ist, liegen solche Gedanken nahe. Ghost in the Shell (1995)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ybA friend to everybody is a friend to leisure.
ybA friend to everybody is a friend to nobody. [Proverb]
ybAh...maybe he's gonna take me tonight.
ybA hybrid from a bison and cow.
ybAll right! Everybody around me is so encouraging I'm getting a rush of motivation.
ybAlmost everybody appreciates good food.
ybAlmost everybody was invited.
ybAn employee has the right which gets the paid vacation for 2 weeks everybody and every year.
ybAnybody and everybody wants to go abroad.
ybAnybody can do that.
ybAnybody can make a mistake.
ybAnybody can read it.
ybAnybody can solve that problem.
ybAnybody is better than nobody.
ybAnybody knows it.
ybAnybody want a lift?
ybAnybody who shows up late (at the party) has to chug!
ybAnybody who wants this book can be given it.
ybAnybody will do.
ybAnybody with at least a two-digit IQ knows this was a politically biased choice.
ybAnybody would be better than nobody.
ybAnyhow, having been held in school from morning to evening ... anybody'd be happy on getting released.
ybAre you waiting for anybody?
ybArt is loved by everybody.
ybA scientist had to know how to ask the correct question and to state it so clearly that the answer would be, in effect, a definite yes or no, not "maybe".
ybAs he is honest, he is loved by everybody.
ybAs he was drinking he got very merry and kept telling everybody just how much he hated hospitals.
ybAt first everybody was convinced of his innocence.
ybAt home, because of his reddish hair and freckles, his mother scornfully named him "carrot" and had everybody else call him that.
ybAt the end of a working day everybody is in a hurry to get home.
ybAt today's meeting almost everybody backed my plan.
ybBaseline design and flight capability predictions for reusable winged hybrid rocket system.
ybBeing short is a disadvantage to a volleyball player.
ybBill can do it if anybody.
ybBob is such a nice person that everybody likes him.
ybBodybuilding is his hobby so he has a very firm tight body with lots of (muscle) definition.
ybBooks are now within the reach of everybody.
ybBurning the candle at both ends reduces the candle to wax in a hurry - just like a playboy having a pretty girl on each arm.
ybBut for everybody's support, I would not have passed the examination.
ybBut I'm not sure whether it brings happiness to everybody.
ybBut maybe guys don't like them.
ybCan anybody else answer?
ybDeath is certain to come to everybody.
ybDespite all his faults, everybody likes him.
ybDid anybody call on you yesterday?
ybDid anybody other than Jim see her?
ybDid anybody recommend us to you?
ybDid you see anybody there?
ybDoes anybody know him?
ybDoes everybody love music?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขี้แง[V] be a crybaby, See also: be/feel weepy, be easy to move tears, whine, Syn. ขี้แย, Example: เขายังดูอ่อนแอแบบบาง แต่เขาไม่ขี้แงเหมือนเจ้าว่าหรอก, Thai definition: ร้องไห้ง่ายและร้องไห้บ่อย, Notes: (ปาก)
นักตบ[N] volleyball player, Syn. นักวอลเล่ย์บอล, Example: เธอเป็นนักตบฝีมือดีในทีมวอลเล่ย์บอลทีมชาติ, Count unit: คน, Notes: (ปาก)
สยช.[N] National Youth Bureau, See also: NYB, Syn. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ
เรือข้ามฟาก[N] harbour, See also: harbor, ferry, ferryboat
ใครก็ตาม[PRON] whoever, See also: anybody, anyone, Syn. ผู้ใดก็ตาม, ไม่ว่าใคร, Example: ใครก็ตามที่นำเบาะแสมาแจ้งแก่ตำรวจจะได้รับเงินรางวัลไป, Count unit: คน, Thai definition: คนใดก็ตามไม่เฉพาะเจาะจง
โลกเทคโนโลยีสารสนเทศ[N] cyberspace, Example: มนุษย์กำลังอยู่ในโลกเทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องเรียนรู้การใช้คอมพิวเตอร์ให้เป็น, Thai definition: ขอบเขตหรือบริเวณที่เชื่อมต่อกันได้ด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบอินเตอร์เน็ต
คีย์บอร์ด[N] keyboard, Example: ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ควรระมัดระวังมิให้คีย์บอร์ดโดนน้ำ เพราะอาจเกิดความเสียหายขึ้นได้, Thai definition: แป้นพิมพ์สำหรับใช้พิมพ์ตัวอักษรของเครื่องคอมพิวเตอร์, Notes: (อังกฤษ)
คีย์บอร์ด[N] keyboard, Example: เขาเล่นคีย์บอร์ดได้เก่งมาก, Thai definition: เครื่องดนตรีชนิดหนึ่ง, Notes: (อังกฤษ)
ไก่โห่[N] dawn, See also: daybreak, Syn. เวลารุ่งสาง, ก่อนเวลา, Example: พรุ่งนี้เขาต้องเริ่มออกเดินทางก่อนไก่โห่ เพื่อที่จะไปให้ถึงตลาดก่อนเที่ยง, Notes: (ปาก)
เวลาย่ำรุ่ง[N] dawn, See also: daybreak, crack of dawn, aurora, cockcrow, Example: ตกกลางคืน อากาศจะเริ่มเย็นลงและเย็นจัดในเวลาย่ำรุ่ง, Thai definition: ช่วงเริ่มแรกของวัน
ขี่หลัง[V] ride piggyback, See also: ride pickaback, ride on one's back, Example: ลูกชายคนเล็กชอบขี่หลังพ่อแล้วให้พาคลานไป, Thai definition: นั่งเอาขาคร่อมไปบนแผ่นหลัง
คนเจ้าชู้[N] womanizer, See also: philanderer, playboy, Syn. คนหัวงู, Example: สามีของนารีเป็นคนเจ้าชู้ ดื่มเหล้าจัด และยังไม่รับผิดชอบครอบครัวอีกด้วย, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ใฝ่ในทางชู้สาว
คีย์[N] key, See also: keyboard, Syn. แป้นอักษร, Example: พนักงานพิมพ์ดีดกดคีย์พลาดทำให้พิมพ์เอกสารผิดเป็นประจำ, Count unit: ตัว, Thai definition: แป้นอักษรบนเครื่องพิมพ์ดีดที่นิ้วกด, Notes: (ปาก)
แป้นอักษร[N] key, See also: keyboard, Syn. คีย์บอร์ด, แป้นพิมพ์, Example: ในระบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอนนี้ผู้เรียนจะเรียนโดยใช้แป้นตัวอักษรและจอโทรทัศน์ที่เชื่อมโยงกับคอมพิวเตอร์, Thai definition: แป้นอักษรบนเครื่องพิมพ์ดีดที่นิ้วกด
ส่งกลับ[V] return, See also: restore, give back, deliver back, send back, payback, refund, restore, revert, render, Syn. ส่งคืน, คืน, Example: มีแรงงานไทยติดต่อขอความช่วยเหลือกับสถานทูตให้ส่งกลับประเทศไทยวันละประมาณ 100 คน
ส่งคืน[V] return, See also: restore, give back, deliver back, send back, payback, refund, restore, revert, render, Syn. ส่งกลับ, คืน, Example: หลังจากหัวหน้าตรวจสอบแบบแปลนแล้วก็ส่งคืนพร้อมกับคำแนะนำให้แก้ไข
คืน[V] return, See also: restore, give back, deliver back, send back, payback, refund, restore, revert, render, Syn. ส่งกลับ, ส่งคืน, Example: หลายบ้านเริ่มจะคืนโทรศัพท์ คืนหมายเลขให้กลับองค์การโทรศัพท์แล้ว, Thai definition: กลับเข้าสู่ภาวะหรือฐานะเดิม
ใครต่อใคร[PRON] anyone, See also: anybody, Syn. ใครๆ, Example: ใครต่อใครก็ชอบเล่นกีฬากันทั้งนั้น, Count unit: คน
ใครๆ[PRON] anyone, See also: anybody, everyone, everybody, Syn. ทุกคน, ใครก็ตาม, ใครต่อใคร, Example: ใครๆ ที่มาเมืองจีนก็จะต้องไปเที่ยวชมกำแพงเมืองจีน, Count unit: คน, Thai definition: คนอื่นทั่วไป
ปัจจุสมัย[N] daybreak, See also: dawn, Syn. เช้ามืด, Example: เมื่อถึงเวลาปัจจุสมัย กองทหารไทยก็เคลื่อนพลเข้าประจำที่, Thai definition: เวลาเช้ามืด, Notes: (บาลี)
พอดีพอร้าย[CONJ] probably, See also: maybe, perhaps, Syn. ดีไม่ดี, Example: หากเขาเอาอาหารจากต่างประเทศไปขายได้ พอดีพอร้ายชาวอีสานอาจหันไปชอบฟาสต์ฟูดแทนปลาทูเค็มก็ได้
พันทาง[ADJ] hybrid, Example: ล่อเป็นลูกพันทางของม้าและลา, Thai definition: ที่พ่อแม่ต่างพันธุ์กัน, ที่ต่างชนิดอย่างแกมกัน
พันทาง[N] hybrid, See also: mongrel, cross, Ant. พันธุ์แท้, Example: สุนัขข้างถนนส่วนมากเป็นพันทางทั้งนั้น หาพันธุ์แท้ได้ยาก, Thai definition: สัตว์ที่พ่อแม่ต่างพันธุ์กัน, สิ่งต่างชนิดบางอย่างที่แกมกัน
พันธุ์ผสม[N] hybrid, See also: crossbreed, Syn. พันทาง, ลูกผสม, Example: ในช่วงทศวรรษที่ 1960 และ 1970 มีการค้นพบพันธุ์ผสมอันหลากหลายของธัญพืชที่ให้ผลิตผลสูงอย่างน่าพอใจ, Thai definition: ผลผลิตที่เกิดจากลักษณะของพันธุ์ที่ผสมกัน ไม่ใช่พันธุ์ใดพันธุ์หนึ่ง
แพขนานยนต์[N] ferry, See also: ferryboat, car ferry, Syn. แพยนต์, Example: ตำรวจเข้าจับกุมบ่อนการพนันบนแพขนานยนต์ ที่ลอยลำอยู่กลางแม่น้ำโขง, Count unit: แพ, Thai definition: เรือบรรทุกคนโดยสาร รถยนต์ หรือสิ่งของข้ามฟาก มีลักษณะคล้ายแพขนาดใหญ่
ฟ้าสาง[V] dawn, See also: daybreak, sunrise, Example: ฟ้าสางแล้วเรารีบออกเดินทางกันต่อเถอะ, Thai definition: จวนสว่าง, ใกล้รุ่ง
ฟ้าสาง[N] dawn, See also: daybreak, sunrise, Example: แม่ลุกขึ้นมาทำกับข้าวตั้งแต่ตอนฟ้าสางแล้ว, Thai definition: เวลาจวนสว่าง, เวลาใกล้รุ่ง
แป้นพิมพ์[N] keyboard, Syn. แป้นอักษร, แท่น, แท่นพิมพ์, Example: เลขานุการเอานิ้วจิ้มแป้นพิมพ์อย่างรวดเร็ว
เป็นได้[ADV] possibly, See also: likely, maybe, perhaps, Syn. เป็นไปได้, อาจจะ, Example: การยุติสงครามอาจเกิดขึ้นก็เป็นได้ถ้าทุกฝ่ายยอมเจรจา
แป้นพิมพ์[N] keyboard, See also: board, Syn. แป้นอักษร, แท่นพิมพ์, Example: เลขานุการเอาพรมนิ้วลงบนแป้นพิมพ์อย่างรวดเร็ว, Thai definition: ปุ่มกดของเครื่องพิมพ์ดีดที่มักมีรูปกลมแบน
หน้า[PRON] anyone, See also: anybody, Syn. คน, Example: เขารับรองใครต่อใครไม่เลือกหน้า
วอลเลย์บอล[N] volleyball, Example: วันนี้ต้องรีบกลับบ้านไปดูวอลเลย์บอลรอบชิงชนะเลิศ, Thai definition: กีฬาอย่างหนึ่ง แบ่งผู้เล่นเป็น 2 ฝ่าย ฝ่ายละ 6 คน แต่ละฝ่ายต้องใช้มือตีหรือตบลูกบอลข้ามตาข่ายโต้กันไปมา, Notes: (อังกฤษ)
ฮาม[N] daybreak, See also: dawn, Syn. รุ่ง, สว่าง
อุษา[N] dawn, See also: daybreak, Syn. เช้าตรู่, รุ่งเช้า
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ[N] National Youth Bureau, See also: NYB, Syn. สยช., Example: สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ จะทำการสรรหาและเชิดชูเยาวชนดีเด่นและผู้ทำประโยชน์ต่อเยาวชนประจำปี 2545
แสงเงินแสงทอง[N] dawn, See also: aurora, daybreak, Syn. แสงทอง, แสงรุ่งอรุณ, Example: คำว่าอุษาแปลว่าแสงเงินแสงทองหรือแสงสีชมพูซึ่งเกิดขึ้นตอนที่พระอาทิตย์กำลังจะขึ้น, Thai definition: แสงที่ปรากฏบนขอบฟ้าทางทิศตะวันออกเมื่อเวลาจะรุ่งสว่าง เมื่อแรกเป็นสีขาว เรียกว่า แสงเงิน แล้วแปรเป็นสีแดง เรียกว่า แสงทอง
เต้าเจี้ยว[N] salted soya beans, See also: miso, bean paste, fermented whole soybeans, Example: อาหารหลายอย่างที่เรารับประทานได้มาจากหมัก เช่นเต้าเจี้ยว น้ำปลาและขนมจีน เป็นต้น, Thai definition: ถั่วเหลืองที่หมักเกลือสำหรับปรุงอาหาร, Notes: (จีน)
เต้าส่วน[N] kind of Chinese dessert made of boiled soybean, sugar, coconut milk, Example: เธอทำเต้าส่วนได้อร่อยมาก, Thai definition: ชื่อของหวานชนิดหนึ่ง ทำด้วยแป้งเปียกกวนกับถั่วเขียวที่เอาเปลือกออกแล้วราดน้ำกะทิ, Notes: (จีน)
เต้าหู้[N] bean curd, See also: tofu, soybean cake, Example: พ่อชอบรับประทานถั่วต่างๆ และผลิตผลจากถั่ว เช่น เต้าหู้ นมถั่วเหลืองซึ่งมีคุณค่าใกล้เคียงเนื้อสัตว์, Thai definition: ถั่วเหลืองที่โม่เป็นแป้งแล้วทำเป็นแผ่นๆ ใช้เป็นอาหาร มี 2 ชนิด คือ เต้าหู้ขาว และเต้าหู้เหลือง, Notes: (จีน)
ถั่วแม่ตาย[N] soybean, Syn. ถั่งเหลือง, ถั่วแระ, Example: ของคบเคี้ยวที่ผ่านการแปรรูป มักจะมีส่วนผสมจากข้าวโพด ข้าวสาลี ถั่วแม่ตายและน้ำตาล, Count unit: ต้น, Thai definition: ชื่อถั่วชนิดหนึ่ง ฝักเป็นขน เมล็ดสีเหลืองให้น้ำมัน
ถั่วแระ[N] soybean, Syn. ถั่วเหลือง, ถั่วแม่ตาย, Example: ไม้ที่ครั่งชอบกินเป็นอาหารมีหลายชนิด เช่น ก้ามปู ถั่วแระ พะยูง พุทรา ฯลฯ, Count unit: ต้น, Thai definition: ชื่อถั่วชนิดหนึ่ง ฝักเป็นขน เมล็ดสีเหลืองให้น้ำมัน
ถั่วเหลือง[N] soybean, Syn. ถั่วแระ, ถั่วแม่ตาย, Example: ถั่วเหลืองเป็นพืชจำพวกที่ให้อาหารประเภทโปรตีน, Count unit: ต้น, Thai definition: ชื่อถั่วชนิดหนึ่ง ฝักเป็นขน เมล็ดสีเหลืองให้น้ำมัน
เจ้ากี้เจ้าการ[N] busybody, See also: officious person, meddler, Example: ถ้าเธอขืนทำเป็นเจ้ากี้เจ้าการก็จะถูกตำรวจสงสัย, Thai definition: ผู้ชอบทำธุระให้คนอื่นโดยไม่ต้องขอร้อง
ทั่วหน้า[PRON] everyone, See also: everybody, Syn. ทั่วทุกคน, Example: พนักงานของบริษัทได้รับคำชมเชยกันทั่วหน้า
น้ำเต้าหู้[N] soybean milk, Syn. นมถั่วเหลือง, น้ำนมถั่วเหลือง, Example: น้ำเต้าหู้มีขายมากในเทศกาลกินเจ, Thai definition: น้ำนมที่มีส่วนผสมของถั่วเหลือง อาจใส่เครื่องต่างๆ เช่น สาคู ลูกเดือย ฟองเต้าหู้เป็นต้น
บางที[ADV] perhaps, See also: maybe, Syn. ไม่แน่, Example: ถ้าเหตุการณ์เป็นอย่างนี้ บางทีผมอาจจะล้มเลิกโครงการทั้งหมด, Thai definition: อย่างไม่แน่ใจว่าจะเป็นไปได้หรือไม่
รุ่งสาง[N] dawn, See also: daybreak, Syn. รุ่งสว่าง, รุ่งอรุณ, Example: ทั้งสองนั่งดื่มเหล้า และส่งเสียงหัวเราะร่วนอยู่ในร้านไปจนกระทั่งรุ่งสาง
รุ่งอรุณ[N] dawn, See also: daybreak, Syn. รุ่งสาง, รุ่งสว่าง, Example: ไก่โก่งคอขันรับรุ่งอรุณอันงดงาม
รุ่งสว่าง[N] daybreak, See also: dawn, Syn. รุ่งสาง, รุ่งอรุณ, Example: เธอคอยกระทั่งรุ่งสว่าง แต่เขามิได้มาที่นี่
ชะดีชะร้าย[CONJ] in any case, See also: perhaps, maybe, anyhow, Syn. เผื่อว่า, บางที, Example: ในยามสับสนไม่รู้ว่าใครเป็นคนดี ใครเป็นคนร้าย ชะดีชะร้ายอาจจะมองคนไม่ดีเป็นคนดี, Thai definition: ีแสดงถึงความไม่แน่นอน, โดยปกติมักใช้ในลักษณะเหตุการณ์ที่สังหรณ์หรือกริ่งเกรงว่าอาจจะเกิดขึ้นตามที่คาดไว้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อรุณ[n.] (arun) EN: dawn ; rising sun ; sunrise ; daybreak   FR: aube [f] ; aurore [f]
อรุณรุ่ง[n. exp.] (arun rung) EN: morning ; forenoon ; dawn ; sunrise ; daybreak ; sun-up ; morn   
อาจ[adv.] (āt = ātja) EN: possible : likely ; maybe ; perhaps   FR: possible ; peut-être
อาจจะ[X] (āt ja) EN: may ; might ; maybe   FR: peut-être ; il se peut que ; il est possible que
บางครั้ง[adv.] (bāngkhrang) EN: sometimes ; occasionally ; on occasion ; maybe   FR: quelquefois ; parfois ; à l'occasion ; peut-être
บางที[adv.] (bāngthī) EN: perhaps ; maybe ; probably   FR: peut-être
เช้ามืด[n.] (chāomeūt) EN: early morning ; daybreak ; before dawn   FR: aube [f] ; aurore [f]
เช้าตรู่[n.] (chāotrū) EN: dawn ; daybreak ; sunrise   FR: aurore [f]
ชะรอย[adv.] (charøi) EN: possibly ; perhaps ; probably ; maybe   FR: peut-être ; possiblement
ฟ้าสาง[n. prop.] (fā sāng) EN: dawn ; daybreak ; sunrise   FR: aube [f]
ฟ้าสาง[v.] (fā sāng) EN: dawn ; daybreak ; sunrise   FR: le jour se lève
เฟอร์รี่[n.] (foērī) EN: ferry ; ferryboat   FR: ferry [m] ; ferry-boat [m]
ไฮบริด[n.] (haibrit) EN: hybrid   FR: hybride [m]
เห็ดขี้ควาย[n. exp.] (het khī khwāi) EN: Psilocybe mushroom ; psilocybe magic mushroom ; Magic mushroom ; Psilocybin mushroom   
เห็ดเมา [n. exp.] (het mao) EN: hallucinogenic mushroom   FR: champignon hallucinogène [m] ; psilocybe [m]
หัวเรือใหญ่[n. exp.] (hūareūayai) EN: chief ; head ; one who takes more responsibilities than he should ; busybody   FR: chef [m]
หุ่นยนต์[n.] (hunyon) EN: robot ; automaton ; cyborg   FR: robot [m] ; automate [m] ; androïde [m]
แจ้ง[n.] (jaēng) EN: daybreak ; dawn   
ไก่โห่[n.] (kaihō) EN: dawn ; daybreak   FR: aube [f] ; lever du jour [m] ; potron-minet [m]
กากเต้าหู้[n.] (kāk tāohū) EN: soybean residue   
การซื้อคืน[n. exp.] (kān seū kheūn) EN: buyback   
กะเทย[n.] (kathoēi) EN: homosexual ; tranvestite ; ladyboy ; bisexual person ; male-to-female transsexual ; hermaphrodite ; gay ; eunuch   FR: homosexuel [m] ; pédéraste [m] ; pédé (inj.) [m] ; tapette [f] (vulg.) ; tante [f] (vulg.) ; tata [f] (pop.) ; androgyne [m] ; travesti [m] ; travelo [m] (inj.) ; hermaphrodite [m]
คืน[v.] (kheūn) EN: return ; restore ; give back ; deliver back ; send back ; payback ; refund ; restore ; revert ; render   FR: rendre ; restituer
คีย์บอร์ด[n.] (khībøt) EN: keyboard   FR: clavier [m]
ขี่หลัง[v. exp.] (khī lang) EN: ride piggyback ; ride pickaback ; ride on one's back   
คงจะ[adv.] (khong ja) EN: perhaps ; possibly ; maybe   FR: probablement
คนเจ้าชู้[n. exp.] (khon jaochū) EN: womanizer ; philanderer ; playboy ; man of loose morals   FR: coureur de jupons [m] ; don Juan [m] ; play-boy [m] ; libertin [m] ; dépravé [m] ; débauché [m] ; personne aux moeurs relâchées [f]
ใคร ๆ[pr.] (khrai-khrai) EN: anybody ; anyone ; everybody   FR: tout le monde
ใครก็ได้[pr.] (khrai kødāi) EN: anybody ; anyone   FR: n'importe qui
ใครก็ตาม[pr.] (khrai køtām) EN: whoever ; anybody ; anyone   FR: quiconque ; qui que ce soit
เครื่องยนต์ลูกผสม[n. exp.] (khreūangyon lūk phasom) EN: hybrid engine   FR: moteur hybride [m]
ครบคน[X] (khrop khon) EN: complete ; everybody ; everyone   
กระมัง[X] (kramang) EN: perhaps ; maybe ; as ; probably ; like as not   FR: peut-être ; probablement ; semble-t-il
ลูกผสม[n.] (lūkphasom) EN: hybrid   FR: hybride [m]
โมลิบดีนัม[n.] (mōlipdīnam) EN: molybdenum   FR: molybdène [m]
น้ำเต้าหู้[n. exp.] (nām taohū) EN: soybean milk   
นกเขนแปลง[n. exp.] (nok khēn plaēng) EN: White-bellied Redstart   FR: Bradybate à queue rouge [m] ; Rougequeue à ventre blanc [m]
นกนางนวลแกลบเคราขาว[n. exp.] (nok nāng-nūan klaēp khrao khāo) EN: Whiskered Tern   FR: Guifette moustac [f] ; Guifette hybride [f] ; Guifette à moustaches [f]
แป้นพิมพ์[n.] (paēn phim) EN: keyboard   FR: clavier [m]
เป็นได้[adv.] (pen dāi) EN: possibly ; likely ; maybe ; perhaps ; be possible   FR: peut-être ; c'est possible ; il est possible que
พันธุ์ผสม[n. exp.] (phan phasom) EN: hybrid ; crossbreed   FR: métis [m] ; hybride [m]
ผึ้ง[n.] (pheung) EN: bee ; honeybee   FR: abeille [f]
ผึ้งมิ้ม[n. exp.] (pheung mim) EN: honeybee   
พอดีพอร้าย[X] (phødīphørāi) EN: probably ; maybe ; perhaps ; could be   
ประเทศลิเบีย[n. prop.] (Prathēt Libīa) EN: Lybia   FR: Lybie [f]
เรือข้ามฟาก[n. exp.] (reūa khām fāk) EN: harbour = harbor (Am.) ; ferry ; ferryboat   FR: bac [m] ; ferry-boat [m] ; ferry [m]
รีบร้อน[v.] (rīprøn) EN: hurry ; rush ; hasten ; make haste ; scurrybe in a big ; hurry   FR: se dépêcher
รถลูกผสม[n. exp.] (rot lūkphasom) EN: hybrid car   FR: voiture hybride [f]
รุ่ง[n.] (rung) EN: dawn ; daybreak   FR: aube [f] ; lever du jour [m]
รุ่งอรุณ[n.] (rung-arun) EN: dawn ; daybreak   FR: aube [f] ; aurore [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
CYB    S AY1 B
CYB    S IY1 W AY1 B IY1
HYBL    HH IH1 B AH0 L
RYBA    R IH1 B AH0
CYBER    S AY1 B ER0
RYBAK    R IH1 B AH0 K
DYBAS    D AY1 B AH0 Z
TRYBA    T R IH1 B AH0
FLYBY    F L AY1 B AY2
SYBIL    S IH1 B AH0 L
MAYBE    M EY1 B IY0
LEYBA    L EY1 B AH0
AYBAR    EY1 B ER0
GRZYB    G ER1 Z IH2 B
RYBKA    R IH1 B K AH0
BYBEE    B AY1 B IY2
WYBLE    W AY1 B AH0 L
NYBERG    N AY1 B ER0 G
SYBERT    S IH1 B ER0 T
YBANEZ    IY0 B AE1 N EH0 Z
RYBURN    R IH1 B ER0 N
TRYBUS    T R IH1 B AH0 S
SYBASE    S AY1 B EY2 S
MAYBEE    M EY1 B IY2
RAYBON    R EY1 B AH0 N
TYBALT    T IH1 B AH0 L T
MAYBIN    M EY1 B IH2 N
RUYBAL    R AY1 B AH0 L
LYBECK    L AY1 B EH2 K
WYBORN    V IH1 B ER0 N
YBARBO    IY0 B AA1 R B OW0
YBARRA    IY0 B AA1 R AH0
PYBURN    P IH1 B ER0 N
NYBORG    N IH1 B AO0 R G
SKYBOX    S K AY1 B AA2 K S
RYBOLT    R IH1 B OW0 L T
SYBRON    S IH1 B R AH0 N
MAYBEN    M EY1 B AH0 N
RYBACK    R AY1 B AE2 K
ROYBAL    R OY1 B AH0 L
PLYBON    P L IH1 B AH0 N
HYBL'S    HH IH1 B AH0 L Z
RYBERG    R AY1 B ER0 G
CYBILL    S AY1 B IH2 L
HYBRID    HH AY1 B R AH0 D
RYBAKOV    R AY1 B AH0 K AA2 V
RYBACKI    R IH2 B AA1 K IY0
NECHYBA    N EH2 CH IY1 B AH0
LADYBUG    L EY1 D IY0 B AH2 G
BRAYBOY    B R EY1 B OY2

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
gybe    (v) (jh ai1 b)
gybed    (v) (jh ai1 b d)
gybes    (v) (jh ai1 b z)
layby    (n) (l ei1 b ai)
maybe    (a) (m ei1 b ii)
dayboy    (n) (d ei1 b oi)
gybing    (v) (jh ai1 b i ng)
hybrid    (n) (h ai1 b r i d)
laybys    (n) (l ei1 b ai z)
anybody    (n) (e1 n i b o d ii)
crybaby    (n) (k r ai1 b ei b ii)
daybook    (n) (d ei1 b u k)
dayboys    (n) (d ei1 b oi z)
hybrids    (n) (h ai1 b r i d z)
playboy    (n) (p l ei1 b oi)
waybill    (n) (w ei1 b i l)
busybody    (n) (b i1 z i b o d ii)
copybook    (n) (k o1 p i b u k)
daybooks    (n) (d ei1 b u k s)
daybreak    (n) (d ei1 b r ei k)
flyblown    (j) (f l ai1 b l ou n)
honeybee    (n) (h uh1 n i b ii)
keyboard    (n) (k ii1 b oo d)
ladybird    (n) (l ei1 d i b @@ d)
loonybin    (n) (l uu1 n i b i n)
moneybox    (n) (m uh1 n i b o k s)
playback    (n) (p l ei1 b a k)
playbill    (n) (p l ei1 b i l)
playboys    (n) (p l ei1 b oi z)
sybarite    (n) (s i1 b @ r ai t)
waybills    (n) (w ei1 b i l z)
Charybdis    (n) (k @1 r i1 b d i s)
Kuybyshev    (n) (k u1 b i sh e f)
copybooks    (n) (k o1 p i b u k s)
crybabies    (n) (k r ai1 b ei b i z)
daybreaks    (n) (d ei1 b r ei k s)
dickybird    (n) (d i1 k i b @@ d)
everybody    (prp) (e1 v r i b o d ii)
ferryboat    (n) (f e1 r i b ou t)
greybeard    (n) (g r ei1 b i@ d)
honeybees    (n) (h uh1 n i b ii z)
hybridize    (v) (h ai1 b r i d ai z)
jollyboat    (n) (jh o1 l i b ou t)
keyboards    (n) (k ii1 b oo d z)
ladybirds    (n) (l ei1 d i b @@ d z)
lazybones    (n) (l ei1 z i b ou n z)
loonybins    (n) (l uu1 n i b i n z)
piggyback    (n) (p i1 g i b a k)
playbacks    (n) (p l ei1 b a k s)
playbills    (n) (p l ei1 b i l z)

German-Thai: Longdo Dictionary
Kybernetik(n) |die, nur Sg.| วิชาที่เกี่ยวกับการติดต่อควบคุมของสัตว์เเละเครื่องจักร, See also: S. Regelungstechnik

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Kybernetik {f}; Regelungstechnik {f} (n) วิชาที่เกี่ยวกับการติดต่อ ควบคุมสัตว์เเล้วเครื่งจักร

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Chrom-Molybdän {n}chrome-moly [Add to Longdo]
Abspielanlage {f}playback equipment [Add to Longdo]
ASCII-Tastatur {f}ASCII keyboard [Add to Longdo]
Babybadewanne {f}baby bathtub [Add to Longdo]
Babybekleidung {f}baby clothes [Add to Longdo]
Bauchnabel {m}bellybutton [Add to Longdo]
Frachtbrief {m} | Frachtbriefe {pl}waybill [Am.] | waybills [Add to Longdo]
Cyberphobie {f}; Angst vor Computerncyberphobia [Add to Longdo]
Cyberspace {m}cyberspace [Add to Longdo]
Dickschicht-Hybridtechnik {f} [electr.]thick-film hybrid technology [Add to Longdo]
Faulpelz {m}lazybones; slacker; sluggard; slug [Add to Longdo]
Faulenzer {m}lazybones [Add to Longdo]
Folientastatur [comp.] {f}membrane keypad; membrane keyboard [Add to Longdo]
Kaffeemühle {f} | Kaffeemühlen {pl}whirlybird | whirlybirds [Add to Longdo]
Geldtasche {f}money bag; moneybag [Add to Longdo]
Gummibärchen {n}jellybaby [Add to Longdo]
Heulsuse {f} | Heulsusen {pl}crybabies | crybaby [Add to Longdo]
Huckepack {m}; huckepackpiggyback; piggy-back [Add to Longdo]
Huckepacksteckverbinder {m}connector piggyback [Add to Longdo]
Huckepackverkehr {m}piggyback service [Add to Longdo]
Huckepackwagen {m}piggyback car [Add to Longdo]
Jugendlichen {pl}teenyboppers [Add to Longdo]
Grizzlybär {m}grizzly bear [Add to Longdo]
Hybridrechner {m}analog-digital computer [Add to Longdo]
Hybridisierung {f}hybridization [Add to Longdo]
Hybridrechner {m}combined computer; hybrid computer [Add to Longdo]
Klaviatur {f}clavier; keyboard [Add to Longdo]
Kidneybohne {f}; rote Bohne [cook.] | Kidneybohnen {pl}; rote Bohnenkidney bean | kidney beans [Add to Longdo]
Klavierinstrument {n} [mus.]keyboard instrument [Add to Longdo]
Kombinationsnetz {n}hybrid network [Add to Longdo]
Kombinationstastatur {f}combined keyboard [Add to Longdo]
Märchenbuch {n} | Märchenbücher {pl}storybook | books of fairy tales; storybooks [Add to Longdo]
Legierung {f} | Legierung: Nickel (über 60%), Molybdän (30%) | Legierung: Nickel (60%), Molybdän (15%), Chrom (20%) | Legierung: Nickel (62%), Kupfer (28%) | Legierung: Nickel (76%), Chrom (15%), Eisen (7%)alloy | Hastelloy B | Hastelloy C | Monel | Inconel [Add to Longdo]
Kreuzung {f}hybridization [Add to Longdo]
Kreuzung {f}; Hybride {f} [biol.] | Kreuzungen {pl}hybrid | hybrids [Add to Longdo]
Kybernetik {f}; Regelungstechnik {f}cybernetics [Add to Longdo]
Kybernetiker {m}; Kybernetikerin {f}cyberneticist [Add to Longdo]
Lebemann {m}playboy; swinger [Add to Longdo]
Playback {n}; Hintergrundspiel {n}playback [Add to Longdo]
Mischbildung {f}hybridism [Add to Longdo]
Mischling {m} | Mischlinge {pl}hybrid | hybrids [Add to Longdo]
Morgengrauen {n}dawn; crack of dawn; daybreak [Add to Longdo]
Passagierliste {f} | Passagierlisten {pl}waybill | waybills [Add to Longdo]
Playback singento mime; to lip-sync [Add to Longdo]
Programmeingabe {f} [comp.] | manuelle Programmeingabe | maschinelle Programmeingabeprogram input | keyboard program input | external program input [Add to Longdo]
Schlemmer {m}sybarite [Add to Longdo]
Selbstüberschätzung {f}; Selbstüberhebung {f}; Hybris {f}hubris [Add to Longdo]
Schlüsselbrett {n}keyboard [Add to Longdo]
Schreibheft {n}copybook [Add to Longdo]
Storyboard {n}(Film) storyboard [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
鸊鷉(oK)[かいつぶり;カイツブリ, kaitsuburi ; kaitsuburi] (n) (1) (uk) little grebe (Tachybaptus ruficollis); (2) grebe (any waterbird of family Podicipedidae) [Add to Longdo]
HFC[エッチエフシー, ecchiefushi-] (n) (1) hydrofluorocarbon; HFC; (2) hybrid fiber coax; HFC [Add to Longdo]
Vリーグ[ブイリーグ, buiri-gu] (n) V-League (Japanese volleyball league) [Add to Longdo]
おいでやす[, oideyasu] (exp) (kyb [Add to Longdo]
おこしやす[, okoshiyasu] (exp) (kyb [Add to Longdo]
お萩;御萩[おはぎ, ohagi] (n) rice ball coated with sweetened red beans, soybean flour or sesame [Add to Longdo]
きな粉;黄粉;黄な粉[きなこ, kinako] (n) (uk) soy flour; soybean flour [Add to Longdo]
ぐうたら;グータラ[, guutara ; gu-tara] (n,adj-na,adj-no) lazybones; good-for-nothing; idler [Add to Longdo]
こま飛び;齣飛び[こまとび, komatobi] (n) (obsc) frame skipping (e.g. during video playback) [Add to Longdo]
しもつかれ[, shimotsukare] (n) (See 酢憤り) dish of simmered salmon head, soybeans, vegetables, and leftovers (popular in Tochigi Prefecture and surrounds) [Add to Longdo]
ひょっとすると[, hyottosuruto] (adv) (on-mim) perhaps; maybe; possibly; (P) [Add to Longdo]
もしかし[, moshikashi] (exp,adv) (abbr) (See もしかしたら) perhaps; maybe; by some chance [Add to Longdo]
アップル拡張キーボード[アップルかくちょうキーボード, appuru kakuchou ki-bo-do] (n) {comp} Apple Extended Keyboard [Add to Longdo]
アノイボット[, anoibotto] (n) {comp} annoybot [Add to Longdo]
イチマルイチキーボード[, ichimaruichiki-bo-do] (n) {comp} 101 Keyboard [Add to Longdo]
イチマルロクキーボード[, ichimarurokuki-bo-do] (n) {comp} 106 Keyboard [Add to Longdo]
イッテルビウム[, itterubiumu] (n) ytterbium (Yb) [Add to Longdo]
インターネットカフェ[, inta-nettokafe] (n) {comp} Internet cafe; cybercafe [Add to Longdo]
エルゴノミックキーボード[, erugonomikkuki-bo-do] (n) {comp} ergonomic keyboard [Add to Longdo]
オーバーネット[, o-ba-netto] (n) reaching over the net (volleyball, etc.) (wasei [Add to Longdo]
カピバラ[, kapibara] (n) capybara [Add to Longdo]
キーボード[, ki-bo-do] (n) keyboard; (P) [Add to Longdo]
キーボードのデザイン[, ki-bo-do no dezain] (n) {comp} keyboard design [Add to Longdo]
キーボードの配置[キーボードのはいち, ki-bo-do nohaichi] (n) {comp} keyboard layout [Add to Longdo]
キーボードエンハンサ[, ki-bo-doenhansa] (n) {comp} keyboard enhancer [Add to Longdo]
キーボードショートカット[, ki-bo-dosho-tokatto] (n) {comp} keyboard shortcut [Add to Longdo]
キーボードテンプレート[, ki-bo-dotenpure-to] (n) {comp} keyboard template [Add to Longdo]
キーボードバッファ[, ki-bo-dobaffa] (n) {comp} keyboard buffer [Add to Longdo]
キーボードパスワード[, ki-bo-dopasuwa-do] (n) {comp} keyboard password [Add to Longdo]
キーボードプログラム入力式計算器[キーボードプログラムにゅうりょくしきけいさんき, ki-bo-dopuroguramu nyuuryokushikikeisanki] (n) {comp} calculator with keyboard program input [Add to Longdo]
キーボードヘルプ[, ki-bo-doherupu] (n) {comp} keyboard help [Add to Longdo]
キーボードマクロ[, ki-bo-domakuro] (n) {comp} keyboard macro [Add to Longdo]
キーボードリセット[, ki-bo-dorisetto] (n) {comp} keyboard reset [Add to Longdo]
キーボードロック[, ki-bo-dorokku] (n) {comp} keyboard lock [Add to Longdo]
キーボード及び外部プログラム入力式計算器[キーボードおよびがいぶプログラムにゅうりょくしきけいさんき, ki-bo-do oyobigaibu puroguramu nyuuryokushikikeisanki] (n) {comp} calculator with keyboard and external program input [Add to Longdo]
キーボード制御式のアドレス指定可能な記憶域をもつ計算器[キーボードせいぎょしきのアドレスしていかのうなきおくいきをもつけいさんき, ki-bo-do seigyoshikino adoresu shiteikanounakiokuikiwomotsukeisanki] (exp) {comp} calculator with keyboard controlled addressable storage [Add to Longdo]
キーボード制御装置[キーボードせいぎょそうち, ki-bo-do seigyosouchi] (n) {comp} keyboard controller [Add to Longdo]
キーボード入力[キーボードにゅうりょく, ki-bo-do nyuuryoku] (n) {comp} keyboard input [Add to Longdo]
クロムモリブデン鋼[クロムモリブデンこう, kuromumoribuden kou] (n) chromium molybdenum steel; chrome molybdenum steel [Add to Longdo]
サイバー[, saiba-] (n) cyber [Add to Longdo]
サイバーカフェ[, saiba-kafe] (n) {comp} cybercafe [Add to Longdo]
サイバーキャッシュ[, saiba-kyasshu] (n) {comp} cybercash [Add to Longdo]
サイバースクワッター[, saiba-sukuwatta-] (n) cybersquatter [Add to Longdo]
サイバースクワット[, saiba-sukuwatto] (n) {comp} cyber squat [Add to Longdo]
サイバースペース[, saiba-supe-su] (n) cyberspace [Add to Longdo]
サイバーテロ[, saiba-tero] (n) cyberterrorism [Add to Longdo]
サイバードッグ[, saiba-doggu] (n) {comp} Cyberdog [Add to Longdo]
サイバーパンク[, saiba-panku] (n) {comp} cyberpunk [Add to Longdo]
サイバーモール[, saiba-mo-ru] (n) {comp} cybermall [Add to Longdo]
サイバー警官[サイバーけいかん, saiba-keikan] (n) cybercop [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
七嘴八舌[qī zuǐ bā shé, ㄑㄧ ㄗㄨㄟˇ ㄅㄚ ㄕㄜˊ, ] (saying) a discussion with everybody talking at once [Add to Longdo]
不一定[bù yī dìng, ㄅㄨˋ ㄧ ㄉㄧㄥˋ, ] not necessarily; maybe [Add to Longdo]
也许[yě xǔ, ㄧㄝˇ ㄒㄩˇ, / ] perhaps; maybe [Add to Longdo]
人妖[rén yāo, ㄖㄣˊ ㄧㄠ, ] freak; demon; transvestite; transsexual; ladyboy; written r.y. in current slang [Add to Longdo]
傍亮[bàng liàng, ㄅㄤˋ ㄌㄧㄤˋ, ] dawn; daybreak [Add to Longdo]
分子杂交[fēn zǐ zá jiāo, ㄈㄣ ㄗˇ ㄗㄚˊ ㄐㄧㄠ, / ] molecular hybridization [Add to Longdo]
叩球[kòu qiú, ㄎㄡˋ ㄑㄧㄡˊ, ] spike (volleyball) [Add to Longdo]
各位[gè wèi, ㄍㄜˋ ㄨㄟˋ, ] everybody (a term of address) [Add to Longdo]
吊球[diào qiú, ㄉㄧㄠˋ ㄑㄧㄡˊ, ] drop shot (in tennis or volleyball) [Add to Longdo]
善有善报,恶有恶报,若然不报时晨未到[shàn yǒu shàn bào, ㄕㄢˋ ㄧㄡˇ ㄕㄢˋ ㄅㄠˋ, e4 you3 e4 bao4 , ruo4 ran2 bu4 bao4 shi2 chen2 wei4 dao4, / ] Good has its reward and evil has its recompense. The payback is just a matter of time [Add to Longdo]
回报[huí bào, ㄏㄨㄟˊ ㄅㄠˋ, / ] (in) return; reciprocation; payback; retaliation; to report back; to reciprocate [Add to Longdo]
失误[shī wù, ㄕ ˋ, / ] lapse; mistake; to make a mistake; fault; service fault (in volleyball, tennis etc) [Add to Longdo]
女排[nǚ pái, ㄋㄩˇ ㄆㄞˊ, ] women's volleyball; abbr. of 女子排球 [Add to Longdo]
字帖[zì tiè, ㄗˋ ㄊㄧㄝˋ, ] copybook (for calligraphy) [Add to Longdo]
安祖花[ān zǔ huā, ㄢ ㄗㄨˇ ㄏㄨㄚ, ] Anthurium hybrida, tropical flower originally from Colombia [Add to Longdo]
恐怕[kǒng pà, ㄎㄨㄥˇ ㄆㄚˋ, ] fear; to dread; I'm afraid that...; perhaps; maybe [Add to Longdo]
懒汉[lǎn hàn, ㄌㄢˇ ㄏㄢˋ, / ] idle fellow; lazybones [Add to Longdo]
懒鬼[lǎn guǐ, ㄌㄢˇ ㄍㄨㄟˇ, / ] lazybones; idle bum [Add to Longdo]
[huò, ㄏㄨㄛˋ, ] maybe; perhaps; might; possibly; or [Add to Longdo]
或者[huò zhě, ㄏㄨㄛˋ ㄓㄜˇ, ] or; possibly; maybe; perhaps [Add to Longdo]
或许[huò xǔ, ㄏㄨㄛˋ ㄒㄩˇ, / ] perhaps; maybe [Add to Longdo]
按键[àn jiàn, ㄢˋ ㄐㄧㄢˋ, / ] a button or key (on keyboard, touchpad, piano etc); a keystroke; to press (a button) [Add to Longdo]
掉球[diào qiú, ㄉㄧㄠˋ ㄑㄧㄡˊ, ] drop shot (in volleyball, tennis etc) [Add to Longdo]
排球[pái qiú, ㄆㄞˊ ㄑㄧㄡˊ, ] volleyball [Add to Longdo]
接球[jiē qiú, ㄐㄧㄝ ㄑㄧㄡˊ, ] to receive a served ball (volleyball, tennis etc); to catch a ball thrown by sb [Add to Longdo]
控制论[kòng zhì lùn, ㄎㄨㄥˋ ㄓˋ ㄌㄨㄣˋ, / ] cybernetics [Add to Longdo]
拦网[lán qiú, ㄌㄢˊ ㄑㄧㄡˊ, / ] to intercept at the net (volleyball, tennis etc); to block [Add to Longdo]
数码港[shù mǎ gǎng, ㄕㄨˋ ㄇㄚˇ ㄍㄤˇ, / ] cyberport [Add to Longdo]
[chén, ㄔㄣˊ, ] morning; dawn; daybreak [Add to Longdo]
[gǎo, ㄍㄠˇ, ] daybreak; bright and brilliant [Add to Longdo]
[xiǎo, ㄒㄧㄠˇ, / ] dawn; daybreak; to know; to let sb know; to make explicit [Add to Longdo]
[shǔ, ㄕㄨˇ, ] daybreak; dawn; the dawn of a new epoch (metaphor); Taiwan pr. shu4 [Add to Longdo]
未必[wèi bì, ㄨㄟˋ ㄅㄧˋ, ] not necessarily; maybe not [Add to Longdo]
每个人[měi ge rén, ㄇㄟˇ ㄍㄜ˙ ㄖㄣˊ, / ] everybody; everyone [Add to Longdo]
波森莓[bō sēn méi, ㄅㄛ ㄙㄣ ㄇㄟˊ, ] boysenberry (hybrid of raspberry and blackberry) [Add to Longdo]
海报[hǎi bào, ㄏㄞˇ ㄅㄠˋ, / ] poster; playbill; notice [Add to Longdo]
混合模型[hùn hé mó xíng, ㄏㄨㄣˋ ㄏㄜˊ ㄇㄛˊ ㄒㄧㄥˊ, ] hybrid model [Add to Longdo]
混合体[hùn hé tǐ, ㄏㄨㄣˋ ㄏㄜˊ ㄊㄧˇ, / ] hybrid [Add to Longdo]
混血[hùn xuè, ㄏㄨㄣˋ ㄒㄩㄝˋ, ] hybrid [Add to Longdo]
清早[qīng zǎo, ㄑㄧㄥ ㄗㄠˇ, ] first thing in the morning; at daybreak [Add to Longdo]
无轨电车[wú guǐ diàn chē, ˊ ㄍㄨㄟˇ ㄉㄧㄢˋ ㄔㄜ, / ] trolleybus [Add to Longdo]
瓢虫[piáo chóng, ㄆㄧㄠˊ ㄔㄨㄥˊ, / ] ladybug; ladybird [Add to Longdo]
当众[dāng zhòng, ㄉㄤ ㄓㄨㄥˋ, / ] in public; in front of everybody [Add to Longdo]
破晓[pò xiǎo, ㄆㄛˋ ㄒㄧㄠˇ, / ] daybreak [Add to Longdo]
纳豆[nà dòu, ㄋㄚˋ ㄉㄡˋ, / ] stinky tofu (Japanese natto); strong-smelling fermented soybeans; same as 臭豆腐 [Add to Longdo]
网际[wǎng jì, ㄨㄤˇ ㄐㄧˋ, / ] Internet; net; cyber- [Add to Longdo]
网际色情[wǎng jì sè qíng, ㄨㄤˇ ㄐㄧˋ ㄙㄜˋ ㄑㄧㄥˊ, / ] cyberporn [Add to Longdo]
联网[lián wǎng, ㄌㄧㄢˊ ㄨㄤˇ, / ] network; cyber- [Add to Longdo]
臭豆腐[chòu dòu fu, ㄔㄡˋ ㄉㄡˋ ㄈㄨ˙, ] stinky tofu (Japanese natto 納豆|纳豆); strong-smelling fermented soybeans; fig. rough exterior but lovable person [Add to Longdo]
花大姐[huā dà jiě, ㄏㄨㄚ ㄉㄚˋ ㄐㄧㄝˇ, ] common word for ladybug, more formally 瓢虫 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
けん盤[けんばん, kenban] keyboard [Add to Longdo]
キーボード[きーぼーど, ki-bo-do] keyboard [Add to Longdo]
キーボードパスワード[きーぼーどぱすわーど, ki-bo-dopasuwa-do] keyboard password [Add to Longdo]
キーボードプログラム入力式計算器[キーボードプログラムにゅうりょくしきけいさんき, ki-bo-dopuroguramu nyuuryokushikikeisanki] calculator with keyboard program input [Add to Longdo]
キーボード及び外部プログラム入力式計算器[キーボードおよびがいぶプログラムにゅうりょくしきけいさんき, ki-bo-do oyobigaibu puroguramu nyuuryokushikikeisanki] calculator with keyboard and external program input [Add to Longdo]
キーボード制御式のアドレス指定可能な記憶域をもつ計算器[キーボードせいぎょしきのアドレスしていかのうなきおくいきをもつけいさんき, ki-bo-do seigyoshikino adoresu shiteikanounakiokuikiwomotsukeisanki] calculator with keyboard controlled addressable storage [Add to Longdo]
キーボード入力[キーボードにゅうりょく, ki-bo-do nyuuryoku] keyboard input [Add to Longdo]
サイバースペース[さいばーすぺーす, saiba-supe-su] Cyberspace [Add to Longdo]
サイバネティクス[さいばねていくす, saibaneteikusu] cybernetics [Add to Longdo]
ハイブリッド[はいぶりっど, haiburiddo] hybrid (a-no) [Add to Longdo]
ハイブリッドコンピューター[はいぶりっどこんぴゅーたー, haiburiddokonpyu-ta-] hybrid computer [Add to Longdo]
ハイブリッド計算機[ハイブリッドけいさんき, haiburiddo keisanki] hybrid computer [Add to Longdo]
ピッギーバックボード[ぴっぎーばっくぼーど, piggi-bakkubo-do] piggyback board [Add to Longdo]
プログラム制御式及びキーボード制御式のアドレス指定可能な記憶域をもつ計算器[プログラムせいぎょしきおよびキーボードせいぎょしきのアドレスしていかのうなきおくいきをもつけいさんき, puroguramu seigyoshikioyobi ki-bo-do seigyoshikino adoresu shiteikanounakiokuikiwom] calculator with program-controlled and keyboard controlled addressable storage [Add to Longdo]
各国語キーボード[かくこくごキーボード, kakukokugo ki-bo-do] national keyboard [Add to Longdo]
拡張日本語キーボード[かくちょうにほんごキーボード, kakuchounihongo ki-bo-do] enhanced (Japanese) keyboard [Add to Longdo]
記録再生[きろくさいせい, kirokusaisei] record and playback [Add to Longdo]
鍵盤[けんばん, kenban] keyboard [Add to Longdo]
再生[さいせい, saisei] listen (vs), refresh, play, playback [Add to Longdo]
人工頭脳[じんこうずのう, jinkouzunou] cybernetics [Add to Longdo]
入力誤り[にゅうりょくあやまり, nyuuryokuayamari] keyboard input [Add to Longdo]
膜型キーボード[まくかたキーボード, makukata ki-bo-do] membrane keyboard YOMIKATA NEEDS CHECKING!!! [Add to Longdo]
イチマルイチキーボード[いちまるいちきーぼーど, ichimaruichiki-bo-do] 101 Keyboard [Add to Longdo]
イチマルロクキーボード[いちまるろくきーぼーど, ichimarurokuki-bo-do] 106 Keyboard [Add to Longdo]
サイバードッグ[さいばーどっぐ, saiba-doggu] Cyberdog [Add to Longdo]
アノイボット[あのいぼっと, anoibotto] annoybot [Add to Longdo]
サイベース[さいべーす, saibe-su] SYBASE [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Yb
   n 1: a soft silvery metallic element; a rare earth of the
      lanthanide series; it occurs in gadolinite and monazite and
      xenotime [syn: {ytterbium}, {Yb}, {atomic number 70}]
   2: a unit of information equal to 1000 zettabits or 10^24 bits
     [syn: {yottabit}, {Ybit}, {Yb}]
   3: a unit of information equal to 1000 zettabytes or 10^24 bytes
     [syn: {yottabyte}, {YB}]
   4: a unit of information equal to 1024 zebibytes or 2^80 bytes
     [syn: {yottabyte}, {yobibyte}, {YB}, {YiB}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top