ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*wholeness*

HH OW1 L N IH0 S   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: wholeness, -wholeness-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
wholeness[N] ความมีสุขภาพดี, Syn. complement, finality

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เอกภาพ[N] unity, See also: integrity, wholeness, Example: สื่อมวลชนต้องทำหน้าที่ของตนอย่างรอบคอบ เพื่อมุ่งหมายสร้างเอกภาพให้เกิดขึ้นแก่ภาพรวมมากกว่าสร้างความขัดแย้ง, Thai definition: ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน, ความสอดคล้องกลมกลืนกัน, Notes: (อังกฤษ)
ความครบถ้วน[N] entirety, See also: wholeness, completeness, Syn. ความครบครัน, ความบริบูรณ์, Example: การรวบรวมข้อมูลนั้นเป็นการตรวจสอบความครบถ้วนของจำนวนข้อมูลจากจุดต่างๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอกภาพ[n.] (ēkkaphāp) EN: unity ; integrity ; uniformity ; wholeness ; solidarity   FR: unité [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
WHOLENESS HH OW1 L N IH0 S

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ganzheit {f} | in seiner Ganzheit; als Ganzeswholeness | as a whole [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Wholeness \Whole"ness\, n.
     The quality or state of being whole, entire, or sound;
     entireness; totality; completeness.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top