Search result for

*whisk*

(225 entries)
(0.1 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: whisk, -whisk-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
whisk[N] เครื่องตีไข่หรือครีม, See also: ที่ตีไข่หรือครีม
whisk[N] การปัดกวาดอย่างรวดเร็ว
whisk[N] ไม้ขนไก่สำหรับปัดฝุ่นและสิ่งสกปรก
whisk[VT] ตีหรือปั่น (สิ่งของประเภทไข่, นม, ครีม)
whisk[VT] ปัด, See also: กวาด, สะบัด, Syn. dust, brush, sweep
whisky[N] เหล้าวิสกี้, Syn. whiskey
whisker[N] หนวดของสัตว์
whiskey[N] เหล้าวิสกี้, Syn. whisky
whisk of[PHRV] ปัดออกเบาๆ (ด้วยแปรง, แกว่งหาง ฯลฯ), Syn. whip away, whip off
whisk away[PHRV] ปัดออกเบาๆ (ด้วยแปรง, แกว่งหาง ฯลฯ), Syn. whip away, whip off
malt whisky[N] เหล้าวิสกี้ของสก็อตแลนด์
by a whisker[IDM] อย่างเฉียดฉิว
Scotch whisky[N] เหล้าวิสกี้ผลิตจากสก็อตแลนด์, Syn. Scotch
cat's whiskers[N] คนหรือสิ่งที่ดีเยี่ยม (คำไม่เป็นทางการ), Syn. cat'a meow, cat's pajamas
win by a whisker[IDM] ชนะกันแค่ปลายจมูก, See also: ชนะกันแค่นิดเดียว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
egg whiskn. เครื่องตีไข่
scotch whiskyn. เหล้าวิสกี้ที่ทำจากสก๊อตแลนด์ (โดยเฉพาะจากข้าวบาร์เลย์)
whisk(วิสคฺ) vt. vi.,n. (การ) ปัด,กวาด,สะบัด,แกว่ง,คว้า,ฉวย,เอาไปอย่างรวดเร็ว,ขนส่งอย่างเร่งรีบ vt. ตีหรือปั่นไข่หรือนมหรือครีม n. ไม้ขนไก่สำหรับปัดฝุ่นและสิ่งสกปรก,เครื่องตีไข่หรือครีม
whisker(วิส'เคอะ) n. หนวดเครา,หนวด,หนวดแมวหนวดเสือ,ไม้ขนไก่,ผู้ปัด,ผู้กวาด,ผู้ที่เดินอย่างรวดเร็ว,คาง,แก้ม,ผู้อาวุโสรัฐบาลสหรัฐอเมริกา, See also: whiskery adj.
whiskey(วิส'คี) n. เหล้าวิสกี้
whisky(วิส'คี) n. เหล้าวิสกี้

English-Thai: Nontri Dictionary
whisk(n) การปัด,การสะบัด,การฉวย,การคว้า
whisk(n) ไม้กวาดเล็กๆ,แส้ปัดยุง
whisk(vi,vt) เคลื่อนที่เร็ว,ฉวย,คว้า,ฉก,ปัด,กวาด,สะบัด
whisk(vt) กวาด,สะบัด,หวด,กระตุก,ปัด,แกว่ง
whisker(n) เครา,หนวดแมวหรือหนู,ผู้ปัดกวาด,ไม้ขนไก่
whisky(n) เหล้าวิสกี้

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Whiskeyวิสกี้ [TU Subject Heading]
Whiskey industryอุตสาหกรรมวิสกี้ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Whiskey.Whiskey. Last Train from Gun Hill (1959)
Whiskey.Whisky. The Sons of Katie Elder (1965)
Black Bush.Whiskey. The Life of David Gale (2003)
You're so cute with your little whiskers.โอ้ แกนี่น่ารักชะมัด ดูตาแกสิ. Bolt (2008)
A Sazerac for both of us. With whiskey, not brandy.ขอ "แซสเซอแรค" สำหรับเราทั้งคู่ ใส่วิสกี้นะ ไม่ใช่บรั่นดี The Curious Case of Benjamin Button (2008)
I see you're still drinking your Sazerac with whiskey.ผมเห็นคุณยังดื่มซูริคกับวิสกี้อยู่อีก The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Colin's family owns the largest... whiskey distillery in Scotland.โรงกลั่น? ครอบครัวของคอลลินเป็นเจ้าของ โรงกลั่นวิสกี้ที่ใหญ่ที่สุดใน Scotland Made of Honor (2008)
But I tell you, this whiskey comes damn close...ไม่มีใครสมบูรณ์แบบหรอก แต่จะบอกให้นะว่า วิสกี้นี้รสชาติแย่จัง Made of Honor (2008)
Instead of Whiskeys.ด้วย เหล้า Made of Honor (2008)
- I have had some whiskey... - I can tell.ฉันมีเหล้าอยู่ ฉันบอกได้ Made of Honor (2008)
- Hannah... - Bring me more whiskey.ฮานา ขอเหล่าเพิ่มอีก Made of Honor (2008)
Excuse me. Whisky, a strong one.โทษนะครับ ขอวิสกี้ แรงๆหนึ่งครับ Cyborg Girl (2008)
The thing about this music is the same thing about this whiskey.จุดประสงค์ของเสียงเพลง... ...มันก็เหมือนกับจุดประสงค์ของวิสกี้ Nights in Rodanthe (2008)
Whiskey Task Force, engage!ทุกหน่วยรบยิง ประจัญบาน! The Day the Earth Stood Still (2008)
- Whiskey.- วิสกี้ The Reader (2008)
- "'VVhiskey, by thunder, whiskey! ' 'VVhiskey?- วิสกี้ พับผ่า วิสกี้ The Reader (2008)
"'silver whiskers, oh, so tickly."'หนวดสีเงินที่ช่างน่าจั๊กจี้ Dead Like Me: Life After Death (2009)
It's been whisked into submission, that's why.ทำให้สงบลงได้อย่างสิ้นเชิง นั่นเป็นเหตุผลว่า Julie & Julia (2009)
You whisk them together, and the acid in the vinegar works on the milk solids in the butter so that the butter, instead of melting, becomes this creamy, light, frothy, with kind of a fantastic subtle kind of...ตีเข้าด้วยกัน กรดของน้ำส้มสายจะทำปฏิกริยากับนมในเนย เพราะฉะนั้น แทนที่เนยจะละลาย มันก็จะกลายเป็นแบบนี้ Julie & Julia (2009)
Another whiskey.ขอเพิ่มอีกแก้ว I Lied, Too. (2009)
My girlfriend hated whiskey.แฟนผมเธอเกลียดวิสกี้ I Lied, Too. (2009)
I like baseball, movies, good clothes, fast cars, whiskey and you.ผมชอบเบสบอล ดูหนัง เสื้อผ้าดีๆ รถซิ่ง วิสกี้และคุณ Public Enemies (2009)
All right, so we have whiskey and bourbon.เรามีวิสกี้กับบูรบองแล้ว Crime Doesn't Pay (2009)
Was how to pour whisky. Heh.คือจะรินเหล้ายังไง Scratches (2009)
So did anybody tell you to touch the whisker of a sleeping wolf?แล้วใครบอกให้เธอมาเตะหนวดของ หมาป่าที่หลับอยู่หละ? Episode #1.1 (2009)
Told them to whisk you straight through.บอกพวกเขาให้คุณผ่านเข้าเลย Episode #3.1 (2009)
Vodka. Whiskey.ว๊อดก้า วิสกี้ I Will Rise Up (2009)
A shot of whiskey in there.กินวิสกี้ที่นั่น Dirty Harry (2009)
When did you start drinkin' whiskey, anyway?ทำไมลูกไม่เริ่มจาก การดื่มวิสกี้ล่ะ? Playing Cards with Coyote (2009)
Okay, um, I need a penknife, some dental floss, a sewing needle and a fifth of whiskey.โอเค อืม.. ฉันต้องการ... มีดพก ไหมขัดฟัน Changing Channels (2009)
No, you just drank whiskey and smoked cigars.ไม่หรอก คุณแค่ดื่มเหล้า และสูบซิการ์ The Performer (2009)
You want me to whisk in your face too?อยากให้ฉันคนหน้าเธอบ้างมั้ย? Brothers (2009)
Stop by the grocery, pick you up a tuna on rye, a fifth of whiskey?แล้วต้องแวะร้านขายของชำ ซื้อทูน่า กับขนมปังไรย์ แล้วก็วิสกี้ขวดใหญ่ Frankie & Alice (2010)
This is some fine whiskey.นี่คือ บางส่วน วิสกี้ ชั้นดี I Spit on Your Grave (2010)
Whiskey runnin' All down your chin ♪* Whiskey runnin' All down your chin * I Smell a Rat (2010)
And some whiskey?และวิสกี้นิดหน่อย Night on the Sun (2010)
Daddy says God's just a drug, like meth or whiskey.พ่อบอกว่าพระเจ้าเหมือนยาเสพติด หรือวิสกี้ Night on the Sun (2010)
Eggs must be whisked perfectly, the salt and butter calibrated just so.ต้องตีไข่ให้ได้ที่ เกลือและเนยต้องตวงให้พอดี Questions and Antlers (2010)
I need whiskey.ฉันต้องการดื่มวิสกี้ Fírinne (2010)
Whiskey,วิสกี้? Melbourne (2010)
Are you mixing gaming with whiskey?เล่นเกมแกล้มเหล้าเหรอ? Chuck Versus the Other Guy (2010)
Has that whiskey you been drinkin' all day doin' its job?วิสกี้ที่กินเอาทั้งวันนี่มันช่วยนายบ้างรึยังหล่ะ Under Control (2010)
♪ "For a taste of your whiskey" ♪ come on! ♪ "I'll give you some advice" ♪ Balls!ไม่เอาน่า นายกำลังล่า ลาเมีย Weekend at Bobby's (2010)
Six beers, two whiskeys and a stack of brand-new divorce papers.เบียร์ 6, วิสกี้ 2 และใบขอหย่า Fresh Paint (2010)
Yep, except most of the hunting is guys using shots of whiskey to bring down business deals.ใช่เว้นแต่ว่า การล่าส่วนใหญ่ ก็คือคนพวกนี้ ใช้เหล้าต่างกระสุน เพื่อทำธุรกิจ Fur (2010)
Isn't that your friendly St. Bernard with the little barrel of whiskey under his chin?เป็นหมาเซ้นต์เบอร์นาร์ด ที่ผูกถังวิสกี้ที่คางใช่มั้ย Spider and the Fly (2010)
What's your secret? Whiskey?ให้เด็กกินเหล้่าเหรอ ? A Humiliating Business (2010)
Yeah, whiskey up, ice water back.ได้เลย วิสกี้กับน้ำเปล่ามาแล้ว Pleasant Little Kingdom (2010)
Hey, don't you have a bottle of whisky in your locker?เฮ้ นายไม่มีเหล้าในล็อคเกอร์นายหรอ? Death Bell 2: Bloody Camp (2010)
You like whiskey?เธอชอบวิสกี้มั้ย? Hick (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
whiskA heavy tax was imposed on whiskey.
whiskAs for me, I prefer beer to whisky.
whiskExcuse me just a second. I'll go and get the whiskey.
whiskHe deals in whiskey.
whiskHe doesn't even drink beer, not to mention whiskey.
whiskHe drank a shot of whiskey.
whiskHe drank some beer besides a bottle of whisky.
whiskHe drank the whisky as if it were water.
whiskHe enjoys wine sometimes, but mostly he drinks whisky.
whiskHe opened a bottle of whiskey at his home yesterday.
whiskHe took a drink of whiskey neat.
whiskHow do you like this whisky?
whiskI'd like whiskey and water.
whiskI have a bottle of whiskey.
whiskI just couldn't put up with the man smelling of whisky sitting next to me.
whiskI offered him whisky or gin, but he didn't either.
whiskIt is a toss-up whether to drink sake or whiskey, too much of either results equally in drunken revelry.
whiskIt'll do no harm to drink a little whisky.
whiskJack Daniel is Tennessee Whiskey.
whiskSee that guy over there at the counter drinking whisky? He's pretty much my type
whiskSee that guy over there at the counter drinking whisky? He's pretty much my type.
whiskThe cow missed being hit by a gnat's whisker.
whiskThere is a bit of whisky in this bottle.
whiskThis whisky is too strong.
whiskWhiskey goes very well with tea.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ที่ตีไข่[N] whisk, Syn. เครื่องตีไข่
หนวด[N] whisker, Example: แมวที่หากินกลางคืนจะใช้หนวดช่วยในการคลำทาง, Thai definition: ขนหรือสิ่งที่มีลักษณะเป็นเส้นยาวๆ ขึ้นตามบริเวณปากของสัตว์บางชนิด
เครา[N] beard, See also: whiskers, Syn. หนวดเครา, Example: เขาเม้มปากจนเครากลายเป็นกระจุกเดียวกัน, Thai definition: ขนที่ขึ้นตามแก้มหรือขากรรไตร
มัสสุ[N] beard, See also: whisker, moustache, Syn. พระมัสสุ, หนวด, Count unit: เส้น, Thai definition: ขนที่ขึ้นเหนือริมฝีปากบนของคน, Notes: (บาลี)
มัสสุ[N] beard, See also: whisker, moustache, Syn. พระมัสสุ, หนวด, Count unit: เส้น, Thai definition: ขนที่ขึ้นเหนือริมฝีปากบนของคน, Notes: (บาลี)
ทาฐิกะ[N] beard, See also: moustache, whisker, Syn. ทาฒิกะ, เครา, หนวด, Count unit: เส้น, Notes: (บาลี/สันสกฤต), (ราชา)
วิสกี้[N] whisky, Example: นับตั้งแต่ค่าเงินบาทลอยตัว ได้ส่งผลทำให้วิสกี้นำเข้าต้องชะลอการเติบโต, Thai definition: ชื่อสุราต่างประเทศพวกหนึ่งกลั่นจากเมล็ดธัญพืชบางชนิด, Notes: (อังกฤษ)
เหล้าขาว[N] rice whisky, Example: ชาวบ้านในชนบทนิยมดื่มเหล้าขาวกัน, Count unit: แก้ว, ขวด
เหล้าขาว[N] rice whisky, Example: ชาวบ้านในชนบทนิยมดื่มเหล้าขาวกัน, Count unit: แก้ว, ขวด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คนเร็ว ๆ[v. exp.] (khon reo-reo) EN: whisk   FR: battre ; fouetter
เหล้าขาว[n. exp.] (lao khāo) EN: white spirit ; rice whisky   FR: alcool blanc [m]
เหล้าแม่โขง[n. exp.] (lao Maēkhōng) EN: Mekhong whiskey   FR: Mékhong [m]
เหล้าโรง[n.] (laorōng) EN: rice whisky ; arrack   FR: arak [m] ; alcool de riz [m]
น้ำขาว[n. exp.] (nām khāo) EN: rice whiskey ; rice wine   FR: alcool de riz [m] ; alcool blanc [m]
นกแอ่นฟ้าเคราขาว[n. exp.] (nok aen fā khrao khāo) EN: Whiskered Treeswift   FR: Hémiprocné coiffé [m] ; Hémiprocné fascié [m]
นกนางนวลแกลบเคราขาว[n. exp.] (nok nāng-nūan klaēp khrao khāo) EN: Whiskered Tern   FR: Guifette moustac [f] ; Guifette hybride [f] ; Guifette à moustaches [f]
นกปรอดหัวโขน[n. exp.] (nok parøt hūa khōn) EN: Red-whiskered Bulbul   FR: Bulbul orphée [m] ; Condé [m]
นกโพระดกเคราเหลือง [n. exp.] (nok phōradok khrao leūang) EN: Gold-whiskered Barbet   FR: Barbu à joues jaunes [m] ; Barbu à moustaches jaunes [m]
นกภูหงอนวงตาขาว[n. exp.] (nok phū ngøn wong tā khāo) EN: Whiskered Yuhina   FR: Yuhina à cou roux [f] ; Yuhina à collier jaune [f] ; Yuhina à nuque jaune [f]
หนวดแมว[n. exp.] (nūat maēo) EN: cat's whiskers   
พยับเมฆ [n.] (phayapmēk) EN: Cat's Whiskers ; Java tea ; Kidney tea plant   
สะบัดฝุ่นออก[v. exp.] (sabat fun øk) EN: whisk off dust   FR: secouer la poussière
แส้[n.] (saē) EN: whip ; whisk ; tassel ; tassel ; ramrod   FR: fouet [m] ; cravache [f]
ตี[v.] (tī) EN: hit ; strike ; beat ; flog ; thrash ; whisk   FR: frapper ; battre ; rouer de coups
วิสกี้[n.] (witsakī) EN: whisky ; whiskey   FR: whisky [m] ; whiskey [m]
หญ้าหนวดแมว[n. exp.] (yā nūat maēo) EN: Java Tea ; Kidney tea ; Cat’ s Whiskers   

CMU English Pronouncing Dictionary
WHISK    W IH1 S K
WHISK    HH W IH1 S K
WHISKY    W IH1 S K IY0
WHISKS    HH W IH1 S K S
WHISKS    W IH1 S K S
WHISKY    HH W IH1 S K IY0
WHISKEY    W IH1 S K IY0
WHISKED    W IH1 S K T
WHISKER    HH W IH1 S K ER0
WHISKEY    HH W IH1 S K IY0
WHISKED    HH W IH1 S K T
WHISKER    W IH1 S K ER0
WHISKEYS    HH W IH1 S K IY0 Z
WHISKEYS    W IH1 S K IY0 Z
WHISKERS    HH W IH1 S K ER0 Z
WHISKERS    W IH1 S K ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
whisk    (v) (w i1 s k)
whisks    (v) (w i1 s k s)
whisky    (n) (w i1 s k ii)
whisked    (v) (w i1 s k t)
whisker    (n) (w i1 s k @ r)
whiskey    (n) (w i1 s k ii)
whiskers    (n) (w i1 s k @ z)
whiskeys    (n) (w i1 s k i z)
whiskies    (n) (w i1 s k i z)
whisking    (v) (w i1 s k i ng)
egg-whisk    (n) - (e1 g - w i s k)
whiskered    (j) (w i1 s k @ d)
egg-whisks    (n) - (e1 g - w i s k s)
side-whiskers    (n) - (s ai1 d - w i s k @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Backenbart {m} | mit einem Backenbartwhisker; whiskers | whiskered [Add to Longdo]
Barthaar {n}hair of the beard; whisker [Add to Longdo]
Bourbon {m}; Bourbon-Whiskey {m}Bourbon; Bourbon whiskey [Add to Longdo]
um ein Haar [übtr.]by a fraction of an inch; within an inch; by a hair; by a whisker [fig.] [Add to Longdo]
Schneebesen {m}; Schaumschläger {m}whisk; egg whisk; eggbeater [Add to Longdo]
Schnurrbart {m}whisker [Add to Longdo]
Whisky {m} (schottisch) | ein Schluck Whiskywhisky (Scotch) | a slug of whisky [Add to Longdo]
Whiskey {m} (irisch; amerikanisch)whiskey (Irish; American) [Add to Longdo]
gewischtwhisked [Add to Longdo]
wischen | wischend | wischt | wischteto whisk | whisking | whisks | whisked [Add to Longdo]
zweirädriger Wagenwhisky [Add to Longdo]
Peruanerkauz {m} [ornith.]Long-whiskered Owlet [Add to Longdo]
Blauschwanzeremit {m} [ornith.]White-whiskered Hermit [Add to Longdo]
Weißzügel-Faulvogel {m} [ornith.]White-whiskered Puffbird [Add to Longdo]
Goldwangen-Bartvogel {m} [ornith.]Gold-whiskered Barbet [Add to Longdo]
Schwarzohrschlüpfer {m} [ornith.]White-whiskered Spinetail [Add to Longdo]
Rotohrbülbül {m} [ornith.]Red-whiskered Bulbul [Add to Longdo]
Gelbbartbülbül {m} [ornith.]Yellow-whiskered Greenbul [Add to Longdo]
Blaubarttangare {f} [ornith.]Blue-whiskered Tanager [Add to Longdo]
Bartvireo {m} [ornith.]Black-whiskered Vireo [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ウィスキー(P);ウイスキー(P);ウヰスキー;ヰスキー;ヰスキ;ウイスキ;ウイスケ;ウヰスケ;ウスケ[, uisuki-(P); uisuki-(P); uisuki-; isuki-; isuki ; uisuki ; uisuke ; uisuke ; usuke] (n) (also written as ウ井スキー) whisky; whiskey; (P) [Add to Longdo]
ウイスカー;ウィスカー;ホウィスカ[, uisuka-; uisuka-; houisuka] (n) whisker [Add to Longdo]
ウイスキーサウー;ウィスキーサウー[, uisuki-sau-; uisuki-sau-] (n) whisky sour; whiskey sour [Add to Longdo]
ウイスキーボンボン;ウィスキーボンボン[, uisuki-bonbon ; uisuki-bonbon] (n) whisky bonbon (fre [Add to Longdo]
キープボットル[, ki-pubottoru] (n) bottle of whiskey (whisky) that a bar customer buys, writes his name on, keeps on a shelf at the bar, and drinks little by little on successive visits (wasei [Add to Longdo]
グレーンウイスキー[, gure-n'uisuki-] (n) grain whisky [Add to Longdo]
グレインウイスキー[, gurein'uisuki-] (n) grain whisky; grain whiskey [Add to Longdo]
コーンウイスキー[, ko-n'uisuki-] (n) corn whiskey (whisky) [Add to Longdo]
スコッチウイスキー[, sukocchiuisuki-] (n) Scotch whiskey; Scotch whisky [Add to Longdo]
ブレンドウイスキー[, burendouisuki-] (n) blended whiskey; blended whisky [Add to Longdo]
ホイップ[, hoippu] (n) (1) {food} whip (cream, etc.); whipping; (vs) (2) to whip; to whisk [Add to Longdo]
ホットウィスキー[, hottouisuki-] (n) hot whiskey (whisky) [Add to Longdo]
ホットウイスキー[, hottouisuki-] (n) hot whisky [Add to Longdo]
モルトウイスキー[, morutouisuki-] (n) malt whisky; malt whiskey [Add to Longdo]
金頭;方頭魚;火魚[かながじら;カナガシラ, kanagajira ; kanagashira] (n) (uk) red-whiskered bulbul (Lepidotrigla microptera) [Add to Longdo]
原酒[げんしゅ, genshu] (n) unprocessed sake; unblended whisky (whiskey) [Add to Longdo]
紅羅雲[こうらうん;コウラウン, kouraun ; kouraun] (n) (uk) red-whiskered bulbul (Pycnonotus jocosus) [Add to Longdo]
擦れ擦れ[すれすれ, suresure] (adj-na,n) (1) (uk) grazing; skimming; almost touching; passing within inches; being within a whisker; shaving close; (2) (uk) barely; just; narrowly; by a slim margin; (P) [Add to Longdo]
手箒[てぼうき, tebouki] (n) whisk broom [Add to Longdo]
松葉蘭[まつばらん;マツバラン, matsubaran ; matsubaran] (n) (uk) whisk fern (Psilotum nudum) [Add to Longdo]
水割り[みずわり, mizuwari] (n) (1) alcohol (usu. whiskey or shochu) diluted with water; (adj-no) (2) watered; (P) [Add to Longdo]
生で飲む[きでのむ, kidenomu] (v5m) to drink (whisky, whiskey) straight [Add to Longdo]
生のままで[きのままで, kinomamade] (exp) straight (e.g. whiskey) [Add to Longdo]
茶筅;茶せん;茶筌[ちゃせん, chasen] (n) (1) tea whisk; bamboo whisk for making Japanese tea; (2) hair style where the hair is tied up in a bundle on the back of the head (resembling the shape of a tea whisk) [Add to Longdo]
茶筅髪[ちゃせんがみ, chasengami] (n) (See 茶筅・2) hair style where the hair is tied up in a bundle on the back of the head (resembling the shape of a tea whisk) [Add to Longdo]
洞毛[どうもう, doumou] (n) vibrissae (e.g. cat whiskers) [Add to Longdo]
髭(P);鬚;髯[ひげ, hige] (n) (1) moustache; beard; whiskers; (2) extremely short pulse appearing on an electrical signal; (P) [Add to Longdo]
風蝶草[ふうちょうそう, fuuchousou] (n) cat's whiskers (Cleome gynandra) [Add to Longdo]
泡立てる[あわだてる, awadateru] (v1,vt) to beat; to whip; to whisk; to lather [Add to Longdo]
泡立て器[あわだてき, awadateki] (n) eggbeater; whisk [Add to Longdo]
頬髭;頬髯[ほおひげ, hoohige] (n) whiskers; sideburns; sideboards [Add to Longdo]
[ささら, sasara] (n) bamboo whisk [Add to Longdo]
簓子[ささらこ;ささらのこ, sasarako ; sasaranoko] (n) (1) (See 簓) notched bamboo rod rubbed with an implement similar to a bamboo whisk (used as a percussion instrument); (2) wooden vertical batten [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
威士忌[wēi shì jì, ㄨㄟ ㄕˋ ㄐㄧˋ, ] whisky [Add to Longdo]
威士忌酒[wēi shì jì jiǔ, ㄨㄟ ㄕˋ ㄐㄧˋ ㄐㄧㄡˇ, ] whisky [Add to Longdo]
拂扫[fú sǎo, ㄈㄨˊ ㄙㄠˇ, / ] whisk [Add to Longdo]
毛刺[máo cì, ㄇㄠˊ ㄘˋ, ] barb; whiskers [Add to Longdo]
纹丝[wén sī, ㄨㄣˊ ㄙ, / ] tiny bit; a jot; whisker [Add to Longdo]
[rán, ㄖㄢˊ, ] beard; whiskers [Add to Longdo]
胡子[hú zi, ㄏㄨˊ ㄗ˙, / ] beard; moustache or whiskers; facial hair [Add to Longdo]
须毛[xū máo, ㄒㄩ ㄇㄠˊ, / ] whiskers; mustache [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Whisk \Whisk\, n. [See {Whist}, n.]
   A game at cards; whist. [Obs.] --Taylor (1630).
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Whisk \Whisk\, n. [Probably for wisk, and of Scand. origin; cf.
   Icel. visk a wisp; akin to Dan. visk, Sw. viska, D. wisch,
   OHG. wisc, G. wisch. See {Wisp}.]
   [1913 Webster]
   1. The act of whisking; a rapid, sweeping motion, as of
    something light; a sudden motion or quick puff.
    [1913 Webster]
 
       This first sad whisk
       Takes off thy dukedom; thou art but an earl. --J.
                          Fletcher.
    [1913 Webster]
 
   2. A small bunch of grass, straw, twigs, hair, or the like,
    used for a brush; hence, a brush or small besom, as of
    broom corn.
    [1913 Webster]
 
   3. A small culinary instrument made of wire, or the like, for
    whisking or beating eggs, cream, etc. --Boyle.
    [1913 Webster]
 
   4. A kind of cape, forming part of a woman's dress.
    [1913 Webster]
 
       My wife in her new lace whisk.    --Pepys.
    [1913 Webster]
 
   5. An impertinent fellow. [Prov. Eng.] --Halliwell.
    [1913 Webster]
 
   6. A plane used by coopers for evening chines.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Whisk \Whisk\, v. t. [imp. & p. p. {Whisked}; p. pr. & vb. n.
   {Whisking}.] [Cf. Dan. viske, Sw. viska, G. wischen, D.
   wisschen. See {Whisk}, n.]
   [1913 Webster]
   1. To sweep, brush, or agitate, with a light, rapid motion;
    as, to whisk dust from a table; to whisk the white of eggs
    into a froth.
    [1913 Webster]
 
   2. To move with a quick, sweeping motion.
    [1913 Webster]
 
       He that walks in gray, whisking his riding rod. --J.
                          Fletcher.
    [1913 Webster]
 
       I beg she would not impale worms, nor whisk carp out
       of one element into another.     --Walpole.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Whisk \Whisk\, v. i.
   To move nimbly at with velocity; to make a sudden agile
   movement.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top