ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*whereas*

W EH0 R AE1 Z   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: whereas, -whereas-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
whereas(conj) ในทางตรงกันข้าม (ใช้เปรียบเทียบ), See also: แต่ทว่า, แต่
whereas(conj) เพราะว่า (คำทางการ), See also: เนื่องจากว่า, เนื่องด้วย, เพราะเหตุว่า, Syn. as, because, inasmuch as
somewhereas(adv) บางแห่ง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
whereas(แวร์แอซ') conj. ในทางตรงกันข้าม, ในกรณีที่เหตุ, ด้วยเหตุที่, อย่างไรก็ตาม, แต่ทว่า

English-Thai: Nontri Dictionary
whereas(con) ด้วยเหตุที่, แต่ทว่า, ในกรณีที่, ในทางตรงกันข้าม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
whereasโดยที่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Whereas, as you all know... this is my favorite gathering of the year.ในขณะที่คุณทุกคนรู้ว่า ... นี่คือการชุมนุมที่ชื่นชอบของปี Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
Yeah, you're still sickeningly handsome, whereas I look like my Aunt Mildred.แหม แต่คุณยังดูหล่ออยู่นะ ขณะที่ผมดูแก่ลงทุกทีๆ Love Actually (2003)
Other one spooks around as he sees fit whereas other has become a real spookมีบางคนที่ชอบทำตัวเป็นผี และก็มีบางคนที่กลายเป็นผีไปจริงๆซะแล้ว Negative Happy Chainsaw Edge (2007)
Whereas vampires such as I, who live alone, มาคอยข่มเหงแวมไพร์แบบผม ที่อยู่คนเดียว Mine (2008)
It's in his blood. Whereas you are something entirely different.ในทางตรงกันข้าม เจ้าเป็นสิ่งที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง The Labyrinth of Gedref (2008)
Spectators look down into ring whereas wrestlers' perspective is from down upคนดูมองเห็นเวทีจากด้านบน ในขณะที่นักมวยต้องแหงนคอหาคนดู Portrait of a Beauty (2008)
Whereas now you are going to have to earn that right.คุณสมควรได้รับสิทธพิเศษนี้ Body of Lies (2008)
Whereas I, Richard Milhous Nixon, worked around the clock in their service, and they hated me!ขณะที่ผม ริชาร์ด มิลลัส นิกสัน ทำงานบริการให้ตลอดเวลา แต่เขากลับเกลียดผม Frost/Nixon (2008)
Whereas other smells that signify death, ส่วนกลิ่นอื่นๆที่แสดงถึงความตาย Safe and Sound (2008)
It's built to send, to transmit, whereas every other nano-cell that I've put out there, including the ones in your head Kable, are designed to receive.เพื่อให้ส่งไป.. ยังเซลล์นาโน ที่ฉันแพร่พันธุ์เอาไว้ รวมทั้งอันที่อยู่ในหัวนายด้วยนะ เกเบิ้ล Gamer (2009)
There's boundaries there where it's just a little bit artificial, whereas what you have with Chris is really- it's a real relationship.มันคือความสัมพันธ์ที่ต้องแตกต่างกัน มันมีขอบเขตตรงนั้น ซึ่งค่อนข้างต้องเสแสร้งนิด ๆ The Girlfriend Experience (2009)
whereas with Michelle he didn't care what he left behind.เทียบกับมิเชลที่เขาทิ้งของไว้ทั้งหมด The Big Wheel (2009)
Victoria plans on killing you slowly, painfully, whereas I'll make it quick.วิกตอเรียวางแผนจะฆ่าเธออย่างช้าๆ ทรมาน... แต่ฉันจะทำเร็วๆ The Twilight Saga: New Moon (2009)
You and Leonard can always return to being friends, whereas I can never return to a state in which Wolowitz has not bested me like Mrs. Riley' s chicken.คุณกับเลนเนิร์ด ยังกลับไปเป็นเพื่อนกันได้เสมอ ขณะที่ผมไม่สามารถ กลับไปยังสภาพก่อหน้า วอลโลวิทซ์เอาชนะผมได้ The Jiminy Conjecture (2009)
Whereas...ในขณะที่... The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)
Whereas a kid from the sticks of Iran, newly arrived in the West, it's no wonder he clings to his cultural superstitions.ในขณะที่เด็กคนหนึ่งจากอิหร่าน เข้ามาอยู่ในประเทศตะวันตกใหม่ๆ ไม่ต้องไปสงสัยเลยว่า เขาจะติดแน่นกับวัฒนธรรมแม่ The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)
Whereas my letters patent under the Great Seal bearing date of Westminster the 11th day of June 1912, ในตำแหน่งของ ผู้สำเร็จราชการ นี่เป็นคำสั่งแต่งตั้งผู้สำเร็จราชการพะยะค่ะ The King's Speech (2010)
Whereas our own Kryptonian religion... now, that teaches... knowledge should be shared... by all.ส่วนศาสนาของ เราชาวคริปโตเนียน สอนให้ เชื่อว่า ความรู้ที่มีควรนำมา Disciple (2010)
You said that Wiccans were good, whereas the victim was bad.คุณพูดเองว่าพวกเชื่อในเรื่องเวทมนตร์ เป็นเรื่องดีแต่ในขณะที่เหยื่อของเรา เป็นพวกร้าย The Witch in the Wardrobe (2010)
So, basically, with no inertia, I can make it to that door, whereas Mr. Obama has a lot of inertia, a lot of mass.ดังนั้นนี่สนามฮิกส์ มีผลต่อหนึ่งอนุภาค มากไปกว่าอนุภาคอื่น จะต้องสามารถที่จะ เกิดขึ้นกับมากขึ้น What Are We Really Made Of? (2010)
Most people just want to see things the way they want to see 'em, whereas you see things the way they are.คนส่วนใหญ่ อยากจะมองโลก ในแบบที่พวกเขาอยากมอง ในขณะที่คุณ มองโลกใส่แบบที่โลกเป็น Butterfly (2010)
I can hurt you, whereas you cannot hurt me without hurting Gaius.ข้าทำเจ้าเจ็บได้ แต่ทว่าเจ้าไม่สามารถทำข้าเจ็บ โดยไม่ทำให้ไกอัสเจ็บด้วยได้ The Tears of Uther Pendragon: Part Two (2010)
..whereas you cannot hurt me, without hurting Gaius.แต่ทว่าเจ้าไม่สามารถทำข้าเจ็บ โดยไม่ทำให้ไกอัสเจ็บด้วยได้ Goblin's Gold (2010)
But a corn tortilla folded and filled is a taco, whereas a filled wheat tortilla is a burrito.คอร์นทอร์ทิย่าคือแป้งพับไส้ทาโค่ ทอร์ทิย่าแป้งสาลีคือเบอร์ริโต้ One Day (2011)
Whereas I'm spending my summer composing Pip, Pip, Hooray!ฉันเองก็ใช้เวลาช่วงซัมเมอร์ เรียบเรียง Pip Pip Hooray! New York (2011)
Whereas you, on the other hand, are a community college dropout who comes from the culture that wrote the book on tipping cows.ในขณะที่เธอพักการเรียนมหาวิทยาลัยชุมชน ที่มาจากประเทศที่เขียนหนังสือว่าด้วยการแหย่วัว The Cohabitation Formulation (2011)
Whereas Jewish mothers take a casual la-di-da approach to their sons.บางครั้งก้อชอบมาลั้ลลากับลูกชายเหมือนกัน The Engagement Reaction (2011)
Death is so final, whereas life...ความตายเป็นคำตอบสุดท้าย แต่ชีวิต... The Kingsroad (2011)
But in fact, what's happening is Your auditory system is able to take information coming in through the ears and process that very quickly, whereas your visual system is much slower.แต่ในความเป็นจริงสิ่งที่เกิดขึ้นคือ ระบบการได้ยินของคุณสามารถที่จะ ใช้ข้อมูล มาผ่านหูและกระบวนการที่เร็วมาก Does Time Really Exist? (2011)
The Macy's balloons are filled with helium, whereas Leonard produces copious amounts of methane. So, no, on the shepherd's pie. Can we move on?เลนเนิร์ดน่ะปล่อยแค่แก๊สมีเทนออกมาเยอะแยะ งั้นไม่เอาพายเชพเพิร์ด พูดเรื่องอื่นได้ไหม The Roommate Transmogrification (2011)
I kind of enjoy these all-nighters, whereas some choose to complain about it.ฉันก็ชอบอยู่ดึกทั้งคืน ในขณะที่บางคนชอบบ่น As You Were (2011)
WHEREAS I BARELY REMEMBER YOU AT ALL. STRANGE.แปลกนะ ผมกลับรู้สึกเหมือนกับเพิ่งเมื่อวาน Skyfall (2012)
Whereas in fact, in the eyes of the law, you do not.แต่ความจริง ในแง่ของกฎหมาย ไม่ใช่เลย Episode #1.1 (2012)
'.. Whereas, on the McLaren, it's an option... that hadn't been fitted.''ส่วนของแม็คลาเรนเป็น อุปกรณ์เสริม มันไม่ได้ติดตั้ง' Episode #18.1 (2012)
Whereas in Formula 1, there's corners and stuff to remember.ถ้าเทียบกับรถสูตรหนึ่ง มันมีหลายโค้งหลายมุมให้ต้องจำ Episode #18.2 (2012)
As I understand it, you modified that, cos when we buy cars in Europe, BMWs or Porsches or whatever they might be, that's what they're like, whereas in the States, there seems to be a culture of you buy a car and then you take itเท่าที่รู้ คุณแต่งมัน เพราะเวลาคุณซื้อรถยุโรป บีเอ็มดับเบิลยู หรือพอร์ช หรืออะไรก็ตาม มันเหมือนกับ Episode #18.2 (2012)
"of the Graysons' for years, whereas Conrad has..."กับพวกเกรย์สันมาหลายปีแล้ว เพราะว่าคอนราด... Legacy (2012)
Whereas I have never missed one.แต่ทว่า ฉัน ไม่เคยพลาดสักครั้ง The Nurse and the Curse (2012)
Sara had one night with him, whereas I was with Chester for 37 years.ซาราห์ เคยค้างคืนกับเขา คืนนึง แต่ว่า ฉันอยู่กับเชสเตอร์มา 37 ปี Southern Comfort (2012)
Whereas I have managed to improve the species now, so that we can survive the atomic blast, live through the radiation and become dominant once again.ด้วยเหตุนี้ผมจึงจัดการ\ปรับปรุงสายพันธุ์ได้แล้วในตอนนี้ เพื่อที่เราจะได้อยู่รอดจากระเบิดปรมาณู มีชีวิตอยู่ได้ท่ามกลางรังสี The Origins of Monstrosity (2012)
See, the D.A. likes the needle, whereas me, เห็น ดีเอ ชอบเข็ม ในขณะที่ฉัน Jack Reacher (2012)
They got years to eat sugar, whereas you and I...มันมีเวลาอีกหลายปีที่จะกินน้ำตาลเธอกับฉัน The Hunger Games: Catching Fire (2013)
They don't fear you. Whereas compared that to me.พวกเขาไม่กลัวคุณ ในขณะที่เมื่อเทียบกับผมว่า Rush (2013)
You accept the impossibility of such a feeling, whereas the angel maker is still chasing it.คุณยอมรับความเป็นไปไม่ได้ดังเช่นความรู้สึกๆนึงเท่านั้น ทว่า ฆาตกรผู้สร้างเทวทูตคนนี้ยังคงตามล่ามัน Coquilles (2013)
Whereas olive oil caresses your insides, leaving nothing behind but its scent.ในขณะที่น้ำมันมะกอก .. ลูบไล้ข้างของคุณออกจาก ไม่มีอะไรที่อยู่เบื้องหลัง แต่กลิ่นของ. The Family (2013)
Yes, but you can always recover the fragments that were washed away, whereas I will lose the tissue for all time.ได้ยินค่ะ แต่คุณสามารถกู้ชิ้นส่วนได้ตลอด สามารถล้างได้เสมอ ในขณะที่ฉันกำลังจะเสียเนื้อเยื่อไป ตลอดเวลานี้ The Doll in the Derby (2013)
Because the truth made me look bad, whereas a ridiculous bald-faced lie makes me look good.เพราะความจริงทำให้ฉันดูแย่ แต่คำโกหกหน้าตาเฉยทำให้ผมดูดี The Cooper/Kripke Inversion (2013)
Whereas, her not showing up would be enough to push these people to such a dark place and really question whether life is worth living at all.ทว่า หากหล่อนไม่มา ก็จะเป็นการฉุดพวกเขาเหล่านั้น ลงสู่ห้วงมืดแล้วตั้งคำถาม Herstory of Dance (2013)
We whites are a lighter shade of ape whereas you are bla... dder infection, we're all at risk.ผ้าขาวเราเป็นไฟแช็กของลิง ในขณะที่คุณอยู่ Bla ... การติดเชื้อ dder พวกเราทุกคนที่มีความเสี่ยง. Scary Movie 5 (2013)
Mary takes centre frame, whereas John is always partly or entirely excluded.แมรี่อยู่ตรงกลาง ส่วนจอห์นมักจะติดมานิดหน่อย หรือไม่มีอยู่ในรูปเลย The Sign of Three (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
whereasA stop sign in Japan has 3 sides, whereas a stop sign in the U.S. has 8 sides.
whereasI am poor, whereas my brothers are very rich.
whereasWhereas he was weak as a baby, he is now very strong.
whereasWorking part-time at a supermarket, I found that some customers were polite whereas others weren't.
whereasWorking part-time, I found that some customers were polite whereas others were not.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ในทางตรงกันข้าม(conj) on the contrary, See also: on the other hand, whereas, Syn. ตรงกันข้าม, Ant. ในทางเดียวกัน, Example: คลินิกแห่งนี้ควรจะมีแพทย์ด้านใดเพิ่มขึ้น หรือไม่ในทางตรงกันข้ามก็อาจจะพิจารณาว่าควรจะลดแพทย์ด้านใดลง
ยกเว้น(conj) except, See also: unless, but, whereas, Syn. เว้นแต่, นอกจาก, เว้นเสียแต่, Example: ข่าวความล้มเหลวทางเศรษฐกิจบั่นทอนความเชื่อมั่นครั้งใหม่ให้นักลงทุนและครั้งนี้ก็คงจะรุนแรงกว่าทุกๆ ครั้งยกเว้นแต่ว่ารัฐบาลจะมีหนทางรับมือได้อย่างทันท่วงที
ด้วยเหตุที่(conj) because of, See also: as a result of, whereas, owing to, due to, for the reason that, on account of, Syn. ตามที่, ดังที่, เนื่องด้วย, เนื่องจาก, Example: สิทธิเด็กเป็นเรื่องที่ทั่วโลกให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่ง ด้วยเหตุที่เด็กเป็นทรัพยากรของมนุษย์ที่สำคัญและมีคุณค่า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ในทางตรงกันข้าม[nai thāng trongkankhām] (conj) EN: on the contrary ; on the other hand ; whereas
ยกเว้น[yokwen] (conj) EN: except ; excluding ; unless ; but ; whereas ; all but  FR: sauf ; hormis ; excepté

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
WHEREAS W EH0 R AE1 Z
WHEREAS HH W EH0 R AE1 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
whereas (cc) wˌɛəʳrˈæz (w e@2 r a1 z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
鉴于[jiàn yú, ㄐㄧㄢˋ ㄩˊ, / ] in light of; in view of; whereas, #5,462 [Add to Longdo]
水往低处流[shuǐ wǎng dī chù liú, ㄕㄨㄟˇ ㄨㄤˇ ㄉㄧ ㄔㄨˋ ㄌㄧㄡˊ, / ] water flows downhill (whereas man struggles upwards), #82,589 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
hingegen; dahingegen { conj }whereas; however [Add to Longdo]
wobei; wohingegen; während { conj }whereas [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
一方[ひとかた, hitokata] (n) (1) one (esp. of two); the other; one way; the other way; one direction; the other direction; one side; the other side; one party; the other party; (conj) (2) (See 他方・2) on the one hand; on the other hand; (3) whereas; although; but at the same time; meanwhile; in turn; (n-adv, n-suf) (4) (after noun, adjective-stem or plain verb) just keeps; being inclined to ...; tending to be ...; tending to do ...; continuously ...; just keeps on ...ing; only; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Whereas \Where*as"\, adv.
   At which place; where. [Obs.] --Chaucer.
   [1913 Webster]
 
      At last they came whereas that lady bode. --Spenser.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Whereas \Where*as"\, conj.
   [1913 Webster]
   1. Considering that; it being the case that; since; -- used
    to introduce a preamble which is the basis of
    declarations, affirmations, commands, requests, or like,
    that follow.
    [1913 Webster]
 
   2. When in fact; while on the contrary; the case being in
    truth that; although; -- implying opposition to something
    that precedes; or implying recognition of facts, sometimes
    followed by a different statement, and sometimes by
    inferences or something consequent.
    [1913 Webster]
 
       Are not those found to be the greatest zealots who
       are most notoriously ignorant? whereas true zeal
       should always begin with true knowledge. --Sprat.
    [1913 Webster]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top