ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*vivid*

V IH1 V AH0 D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: vivid, -vivid-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
vivid(adj) เจิดจ้า, See also: สว่างไสว, Syn. brilliant
vivid(adj) มีชีวิตชีวา, Syn. lively
vivid(adj) ที่ชัดแจ้ง, Syn. clear, bright, Ant. unclear
vividly(adv) อย่างชัดเจน
vividness(n) ความชัดเจน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
vivid(วิฟ'วิด) adj. สว่างจ้า, สีจ้า, สีแจ๊ด, มีชี-วิตชีวา, เต็มไปด้วยชีวิต, เต็มไปด้วยพลังชีวิต, ร่าเริง, สดใส, เห็นจริงเห็นจัง, ชัดแจ้ง, ชัดเจน., See also: vividly adv. vividness n., Syn. striking, lively, strong, Ant. dispirited, pale

English-Thai: Nontri Dictionary
vivid(adj) ชัดแจ้ง, สดใส, ร่าเริง, แจ่มใส

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Blue, Vividสีน้ำเงินสว่าง [การแพทย์]
Imagery, Vividจินตภาพ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
What a vivid imagination.สิ่งที่จินตนาการสดใส Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
The story of "The Three Heroic Girls" was a vivid lesson.เรื่องราวของสามวีรสตรี ถือเป็นบทเรียนที่เปี่ยมไปด้วยพลัง The Red Violin (1998)
- You're just farting around. - How vivid. We're playing, see?พวกสมัครเล่น ตาบอดสีเหรอ ถึงไม่เห็นว่าเราเล่นอยู่ Latter Days (2003)
Thank you, Billy. That was very vivid.ขอบคุณค่ะ บิลลี่ นั่นเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นมาก Mr. Monk and the Girl Who Cried Wolf (2004)
This is just a very weird, unbelievably vivid dream.นี่มันเป็นเพียง ความฝันที่แปลกมากๆ และดูเหมือนจริงอย่างไม่น่าเชื่อ In My Time of Dying (2006)
This occurred just as Gabrielle Solis was conferring with her new divorce lawyer, and describing in vivid detail her husband's affair with their maid, who also happened to be their surrogate.มันเกิดขึ้นพร้อม ๆ กับกาเบรียบ โซลิส เธอกำลังปรึกษากับทนายเรื่องการหย่าร้างของเธอ และอธิบายทุกสิ่งที่เธอจำได้ เกี่ยวกับที่สามีเธอมีชู้กับสาวใช้ ที่บังเอิญเป็น คนอุ้มบุญของเธอด้วย Listen to the Rain on the Roof (2006)
Maybe I'm just having a nightmare... an incredibly vivid lucid nightmare.บางทีผมแค่ฝันร้าย อย่างจังเลย ฝันร้ายจะๆเลย 1408 (2007)
Yeah, but it was so vivid.แต่มันชัดเจนมากเลย 1408 (2007)
You really do have a vivid imagination, don't you Dukeแกช่างจินตนาการ ได้เฉียบแหลมจริง ๆ ใช่มั้ย ดู๊ค Bobby Z (2007)
And now he's being enigmatic as well. What a vivid repertoire.มันก็ออกจะแปลกอยู่นะ Episode #2.1 (2008)
Well, I have a very vivid imagination.ฉันมีจินตนาการเจิดจ้าเลย Chuck Versus the Seduction (2008)
Well, thanks for the thumbnail -- real vivid.ขอบใจที่ช่วยสรุปย่อให้ฟังนะ ละเอียดมากเลย I Know What You Did Last Summer (2008)
You got yourself one hell of a vivid imagination.คุณมีเพื่อนในจินตนาการที่ชัดมาก The Echo (2008)
Look, let me give this to you in vivid detail.ดูซิ ฉันจะให้แสงสว่างกับรายละเอียดกับคุณ The Echo (2008)
I put her vivid memories into me.ความทรงจำอันแสนงดงามของเธอ ได้ซึมซับเข้ามาที่ตัวฉัน. Cyborg Girl (2008)
Her memories were very vivid like my own childhood memories.ความทรงจำที่แสนงดงามสดใสของเธอ เหมือนกับว่ามันเป็นความทรงจำในวัยเด็กของฉัน. Cyborg Girl (2008)
They do now, but when they watch their hero die right in front of their eye balls... so sharp and vivid... if feels like it could've reach out and touch the wet flesh.ตอนนี้ก็รักสิ.. แต่ถ้าได้เห็น ฮีโร่ของพวกเค้าNถูกปลิดชีพลงตรงหน้า.. มันคงเชือดเฉือน แทงใจ... Gamer (2009)
In minute... vivid detail.นาทีต่อนาที.. หมดทุกอณู.. ! Gamer (2009)
These vivid symbols, they're symbols but they are in my mind.ให้วาดทั้งวันยังได้ มันไหลมาเรื่อยๆ สัญลักษณ์เนี่ย มันผุดขึ้นในหัว Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
Real vivid.ต้องมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นแน่ๆ ตอนที่ฉันอยู่ข้างล่างนั่น Sex and Violence (2009)
- Because I vividly remember yesterday, and I wasn't born during it.ทำไมไม่เชื่อเรา เพราะฉันจำมันได้ดี และฉันก็ไม่ได้เกิดระหว่างนั้น Crime Doesn't Pay (2009)
For me, it was... more like a dream, only more vivid than that.สำหรับผม มันเหมือน... เหมือนฝันไปมากกว่า แต่มันชัดเจนกว่าฝัน No More Good Days (2009)
- Security Planning Director Sawamura Takayuki) So if the pH doesn't decrease enough, the meat wouldn't have that vivid red color.ถ้าค่า pH ไม่ลดลงเพียงพอ เนื้อก็ไม่มีสีแดงสด Orutorosu no inu (2009)
Every time I listen to a child vividly recount the most horrific acts of abuse done at the hands of a father, an uncle, someone they're supposed to trust...ทุกครั้งที่ผมฟังเรื่องจากเด็ก ๆ บรรยายเรื่องราวความน่ากลัว เห็นภาพอย่างชัดเจน การกระทำการข่มขืน Reckoner (2009)
Everyone else we've heard from, unless they were asleep, experienced vivid, easily recalled visions covering the entire 2 minutes and 17 seconds of the blackout.ยังมีคนอื่นๆ อีก ที่เราได้เรียนรู้จากพวกเขา เว้นแต่พวกคนนอนหลับ ประสบการณ์ที่เห็นได้ชัด ทำให้ง่ายต่อการจดจำ ครอบคลุมไปตลอด ช่วงเวลา 2 นาที 17 วินาที Gimme Some Truth (2009)
I'm haunted by the vivid memories of killings and corpses and anger and pain...ผมถูกหลอกหลอน กับความทรงจำอันเจ็บปวด มีแต่การฆ่ากัน มีแต่ศพ ความโกรธ ความเจ็บปวด The Bang Bang Club (2010)
You experienced a vivid example of that hatred tonight.ประสบการณ์ที่ลูกเห็นได้อยู่อย่างชัดจน ในการบุกยิงถล่มในคืนนี้ Lochan Mor (2010)
I have some of the most vivid dreams sometimes...บางทีผมก็ฝันแบบสมจริงสุดๆเป็น บางที... Chuck Versus the Final Exam (2010)
I've been having these very, very vivid dreams, okay?ผมฝันแบบ.. ชัดเจนมากมาก เข้าใจมั้ย? Chuck Versus the Tooth (2010)
Buddy, I've been having the strangest and most vivid dreams that I've ever had in my life.เพื่อน.. ฉันฝันพิสดาร.. แล้วเห็นชัด Chuck Versus the Tooth (2010)
How vivid are we talking about here?มันชัดแค่ไหนล่ะ Chuck Versus the Tooth (2010)
Look, all I know is that I had a very vivid Britney Spears fantasy at the dentist, and since then, it's made me feel free to get out of my own way.ฟังนะ เท่าที่หนููรู้คือ ตั้งแต่หนูฝันถึงบริทนี่ย์ สเปียร์ส์ ที่คลีนิก หนูก็รู้สึกโลดแล่น Britney/Brittany (2010)
Studies have proven that it induces vivid dreams, often the last thing the patient thinks of.จากการศึกษาทำให้รู้ว่า มันมีผลให้เราเกิดนิมิตร กับสิ่งสุดท้ายที่เรากำลังคิดถึง Britney/Brittany (2010)
You'll be happy to know that having something to focus on is calming the vividness of my hallucinations.เธอน่าจะดีใจที่รู้ ว่าการมีอะไรให้ครุ่นคิด ทำให้อาการหลอนของฉันสงบลง Do Shapeshifters Dream of Electric Sheep? (2010)
Yeah, well, let's just say "v" is for "vivid"ใช่ งั้น แค่พูดว่า "วี" คือ ความมีชีวิตชีวา Belles de Jour (2010)
Now, also it says you saw vivid images this time.ดังนั้นมันจึงไม่ใช่ฉันรู้สึกเหมือน Is There a Creator? (2010)
Moses, native American shamans -- almost all religious leaders and spiritual guides have attested that they were struck by vivid and thunderous messages from the creator himself.ไม่ใช่แค่ว่าประสบการณ์ทาง จิตวิญญาณสามารถเหนี่ยวนำให้เกิด แต่ที่บาง ที่รุนแรงที่สุดและ มีอิทธิพลวิสัยทัศน์ทางศาสนา Is There a Creator? (2010)
A vivid memory that I visited you on the planet...ความจำที่ชัดเจน ว่าฉันได้ไปเยี่ยมคุณ\ บนดาวดวงนั้น... Visitation (2010)
It's such a vivid color.ว่ามันช่างสีสดใสจริงๆ Red Sky at Night (2010)
Every moment with her is still vivid to me.ทุกๆ ช่วงเวลากับเธอ มันช่างสดใสสำหรับผม Natalie (2010)
- You have a vivid imagination.- โอ้โห คิดได้ Friends with Benefits (2011)
I'm sorry. That... that was a little too vivid.ฉันขอโทษ คงพูดแรงเกินไปหน่อย Flashback (2011)
I, uh, vividly remember a tirade against marriage.ผมจำได้ลางๆว่าคุณต่อต้านการแต่งงานน่าดู I Want You Back (From the Dead) (2011)
They're vivid and clear, leading me to believe that we're missing an important variable.พวกเขาดูสดชื่นแจ่มใส และไม่มีพิษมีภัย ทำให้ฉันเชื่อว่าเรา พลาดตัวแปรที่สำคัญไป With Friends Like These (2011)
If you add the increased number of stab wounds and the fact that he slept here to the vivid hallucinations and the unexplainable onset of stuttering, you get the missing variable.เดี๋ยวก่อน... นั่นล่ะ ถ้าคุณรวมการเพิ่มขึ้นของ จำนวนการแทงทั้งหมด และการที่เค้านอนตรงนี้ With Friends Like These (2011)
He paints a vivid picture. I'm not even sure I wanna go over that bridge anymore. - Hmm...บอกให้นะ เขาบรรยายชัดเจนมาก ฉันแทบไม่อยากข้ามสะพาน The Bridge (2011)
But unlike a narcotic haze, you recall everything in vivid detail.แต่แตกต่างจากหมอกควันยาเสพติด คุณจำทุกอย่างในรายละเอียดที่ ชัดเจน Does Time Really Exist? (2011)
- Vividly.-จำได้เเม่น The Reckoning (2011)
Really vivid dream.เป็นความฝันที่ประหลาดสุดๆ Audrey Parker's Day Off (2011)
I remember it vividly, 'cause it was the oddest thing...ผมจำได้ชัดเจน เพราะมันแปลกมาก... Putting It Together (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
vividThe playwright cherishes the vivid memoirs of his childhood.
vividHe made a vivid impression.
vividThe event still remains vivid in my memory.
vividThat will give you a vivid impression.
vividShe painted a vivid picture of the event.
vividI'm still haunted by a vivid nightmare I had last night.
vividI am pleased with this vivid portrait in particular.
vividDreams may be vivid and memorable.
vividThe original and the copy are easily distinguished since the one is much more vivid than the other.
vividThe accident is still vivid in his memory.
vividNothing is more vivid than a picture.
vividNothing is left so vividly in our mind as the impressions we received in our younger days.
vividThe stock market crash of October 1987 in New York is still vividly remembered.
vividDickens' thoughts come across along with the vivid depiction of downtown London.
vividMy memory of that is still vivid.
vividHer face came back vividly to my memory.
vividHe has a very vivid imagination.
vividThe author described the murder case vividly.
vividIt is strange how vividly I remember the scene.
vividI remember the event as vividly as if it was just yesterday.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คึกคัก(v) bustle, See also: fuss, be busy, be vivid, be bustling, flurry, Syn. พลุกพล่าน, Ant. หงอย, ซบเซา, Example: ตลาดเชียงใหม่คึกคักไปด้วยขบวนคาราวานม้าลาต่างๆ ของพ่อค้าฮ่อ, Thai Definition: ลักษณะที่มีผู้คนพลุกพล่านเข้าๆ ออกๆ มากกว่าปกติ
เป็นคุ้งเป็นแคว(adv) dramatically, See also: vividly, Syn. ยืดยาว, ต่างๆ นาๆ, Example: เขาสามารถอธิบายได้เป็นคุ้งเป็นแควว่าควรจะแก้ปัญหาอย่างไร
เป็นตุเป็นตะ(adv) sensibly, See also: coherently, vividly, dramatically, Example: เขาพูดเป็นตุเป็นตะว่าเขาเห็นเธอด้วยตาของเขาเอง, Thai Definition: ติดต่อกันได้เรื่อง, อย่างเป็นจริงเป็นจัง
เป็นตัวเป็นตน(adv) tangibly, See also: apparently, evidently, vividly, clearly, visibly, Syn. ปรากฏชัด, เป็นหลักฐาน, เป็นที่เปิดเผย, Example: แม้ว่าเขาจะมีภรรยาเป็นตัวเป็นตนแล้ว ยังไม่วายทำเจ้าชู้กับสาวคนอื่น
สีฉูดฉาด(adj) colorful, See also: gay, vivid, Syn. ฉูดฉาด, สีจัดจ้าน, Ant. สีซีด, Example: เธอชอบใส่เสื้อใส่กระโปรงสีฉูดฉาดมากมองแล้วแสบตา, Thai Definition: ที่มีสีต่างๆ มากมาย, ที่มีสีจ้ากว่าปกติ
เด่นชัด(adv) clearly, See also: distinctly, obviously, clearly, evidently, apparently, vividly, Syn. ชัด, เด่น, ชัดแจ้ง, ชัดเจน, แจ่มแจ้ง, Ant. คลุมเครือ, Example: ความเคลื่อนไหวของขบวนการก่อการร้ายนี้ก่อรูปเด่นชัดรุนแรงขึ้นราวช่วง1-2สัปดาห์ก่อน
เด่นชัด(v) be clear, See also: become apparent, be obvious, be evident, be vivid, Syn. ชัดแจ้ง, ชัด, เด่น, ชัดเจน, แจ่มแจ้ง, Ant. คลุมเครือ, Example: บทบาทของรัฐมนตรีหญิงเริ่มเด่นชัดขึ้นหลังจากเข้ามาแก้ไขปัญหาเด็กและสตรี
ตะกั่วแดง(n) red lead, See also: minium, vivid red opaque oxide (used chiefly as a pigment), cinnabar, Syn. เสน, Thai Definition: สารประกอบประเภทออกไซด์ของตะกั่ว ลักษณะเป็นผงละเอียดสีแดงเข้ม ใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมทำสีทา และทำแก้ว
ติดตา(v) impress, See also: still fresh in one's memory, impress vividly upon one's mind by the sight, Syn. จำได้, ไม่ลืม, Ant. ลืม, Example: ภาพคนถูกรถชนตายเมื่อคืนนี้ยังติดตาฉันอยู่เลย, Thai Definition: ยังรู้สึกนึกเห็นภาพอยู่ไม่รู้เลือน
เต็มตา(adv) clearly, See also: distinctly, vividly, fully, adequately, Syn. เต็มหูเต็มตา, Example: ฉันเดินหันตัวไปมาอยู่รอบๆ ชะรอยอยากจะดูเสียให้เต็มตา, Thai Definition: เห็นชัดกับตา
โต้งๆ(adv) clearly, See also: vividly, obviously, Syn. ชัดๆ, จะๆ, ชัดแจ้ง, Example: เขาเห็นโต้งๆ ว่าเธอทำผิด, Thai Definition: อย่างชัดๆ
ทนโท่(adv) obviously, See also: clearly, apparently, glaringly, distinctly, vividly, blatantly, Syn. จะแจ้ง, โทนโท่, Example: ตำรวจยังไม่จับทั้งๆ ที่เขาทำผิดให้เห็นอยู่ทนโท่, Thai Definition: ปรากฏชัดแก่ตา
น่าฟัง(adv) sweetly, See also: eloquently, vividly, Syn. ไพเราะ, รื่นหู, เสนาะหู, Example: นักร้องคนนี้ร้องเพลงได้น่าฟัง
ก่ำ(v) ruddy, See also: be vivid, intensify, glow, Syn. เข้ม, จัด, จ้า, Ant. ซีด, Example: หน้าของเขาก่ำด้วยฤทธิ์ของสุรา
ก่ำ(adv) deeply, See also: vividly, Syn. เข้ม, จัด, จ้า, Ant. ซีด, Example: เขาโกรธจนหน้าแดงก่ำ
ความมีชีวิตชีวา(n) liveliness, See also: vividness, vitality, energy, animation, animateness, Syn. ความร่าเริง, ความสดใส, Example: การแต่งตั้งโยกย้ายครั้งนี้สร้างความมีชีวิตชีวาให้แก่หลายคน
สดใส(adj) bright, See also: shining, vivid, Syn. สว่าง, เจิดจ้า, Example: ผีเสื้อในวงศ์นี้มีสีสดใส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เด่นชัด[denchat] (v) EN: stand out ; be clear ; become apparent ; be obvious ; be evident ; be vivid  FR: ressortir ; être clair
แจ่มชัด[jaemchat] (adj) EN: clear ; distinct ; obvious ; explicit ; evident ; vivid ; crystal clear
คึกคัก[kheukkhak] (v) EN: bustle ; fuss ; be busy ; be vivid ; be bustling ; flurry
กระจะ[kraja] (adj) EN: distinct ; obvious ; open ; clear ; manifest ; distincly ; vividly  FR: distinct ; évident ; manifeste
นกนิลตวาท้องสีส้ม[nok nintawā thøng sī som] (n, exp) EN: Vivid Niltava  FR: Gobemouche à ventre roux [ m ] ; Niltava de Swinhoe [ m ] ; Cyornis à ventre roux [ m ] ; Niltava à ventre roux [ m ]
เป็นคุ้งเป็นแคว[pen khung pen khwaē] (adv) EN: dramatically ; vividly
เป็นตัวเป็นตน[pen tūa pen ton] (adv) EN: tangibly ; apparently ; evidently ; vividly ; clearly ; visibly
เป็นตุเป็นตะ[pen tu pen ta] (adv) EN: sensibly ; coherently ; vividly ; dramatically
ตะกั่วแดง[takūa daēng] (n, exp) EN: red lead ; minium ; vivid red opaque oxide ; cinnabar  FR: minium [ m ] ; cinabre [ m ]
ทนโท่[thonthō] (adv) EN: obviously ; clearly ; apparently ; glaringly ; distinctly ; vividly ; blatantly
ติดตา[tittā] (v) EN: make a vivid impression ; be impressed vividly

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
VIVID V IH1 V AH0 D
VIVID V IH1 V IH0 D
VIVIDLY V IH1 V AH0 D L IY0
VIVIDNESS V IH1 V AH0 D N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
vivid (j) vˈɪvɪd (v i1 v i d)
vividly (a) vˈɪvɪdliː (v i1 v i d l ii)
vividness (n) vˈɪvɪdnəs (v i1 v i d n @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
生动[shēng dòng, ㄕㄥ ㄉㄨㄥˋ, / ] vivid #6,203 [Add to Longdo]
淋漓尽致[lín lí jìn zhì, ㄌㄧㄣˊ ㄌㄧˊ ㄐㄧㄣˋ ㄓˋ, / ] thoroughly; vividly; with great eloquence #14,357 [Add to Longdo]
真切[zhēn qiè, ㄓㄣ ㄑㄧㄝˋ, ] vivid; distinct; clear #15,674 [Add to Longdo]
栩栩如生[xǔ xǔ rú shēng, ㄒㄩˇ ㄒㄩˇ ㄖㄨˊ ㄕㄥ, ] vivid and lifelike; true to life; realistic #24,378 [Add to Longdo]
有声有色[yǒu shēng yǒu sè, ㄧㄡˇ ㄕㄥ ㄧㄡˇ ㄙㄜˋ, / ] (saying) to have sound and color; vivid; dazzling #29,350 [Add to Longdo]
传神[chuán shén, ㄔㄨㄢˊ ㄕㄣˊ, / ] vivid; lifelike #30,135 [Add to Longdo]
跃然[yuè rán, ㄩㄝˋ ㄖㄢˊ, / ] to show forth; to appear as a vivid image; to stand out markedly #51,745 [Add to Longdo]
跃然纸上[yuè rán zhǐ shàng, ㄩㄝˋ ㄖㄢˊ ㄓˇ ㄕㄤˋ, / ] to appear vividly on paper (成语 saw); to show forth vividly (in writing, painting etc); to stand out markedly #54,917 [Add to Longdo]
栩栩[xǔ xǔ, ㄒㄩˇ ㄒㄩˇ, ] vivid #93,541 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Klarheit { f }vividness [Add to Longdo]
Wort { n } | Worte { pl }; Wörter { pl } | freundliche Worte | eins von mehreren Wörtern | ein offenes Wort mit jdm. reden | sich zu Wort melden | das Wort weiter geben an | das Wort weiter geben an | das letzte Wort haben | in einfachen Worten | jdm. ins Wort fallen | sein Wort brechen | sein Wort halten | mit einem Wort | mit anderen Worten; anders ausgedrückt; anders gesagt | mit eindringlichen Worten | im wahrsten Sinn des Wortes | in der vollen Bedeutung des Wortes | im herkömmlichen Sinne des Wortes | große Worte machenword | words | bland words | one of many words | to have a frank talk with sb. | to catch the speaker's eye | to hand over to sb. | to pass sb. over to; to give the floor to | to have the final say | in simple terms | to interrupt someone | to break one's word | to keep one's word | in a word | in other words | in vivid words; with insistence; insistently | in the full sense of the word | in every sense of the word | in the usual sense of the word | to use grand words [Add to Longdo]
lebhaft; klar; eindringlich { adj }vivid [Add to Longdo]
lebhaft { adv }vividly [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ありあり[ariari] (adj-f, adv-to) (on-mim) distinct; clear; vivid [Add to Longdo]
まざまざ[mazamaza] (adv-to) (on-mim) plainly; clearly; vividly [Add to Longdo]
ビビッド(P);ヴィヴィッド[bibiddo (P); vividdo] (adj-na) vivid; (P) [Add to Longdo]
雲煙飛動;雲烟飛動[うんえんひどう, un'enhidou] (n) (1) flying clouds and drifting haze; (2) magnificent calligraphy; vivid penmanship [Add to Longdo]
活写[かっしゃ, kassha] (n, vs) vivid description; painting a lively picture of [Add to Longdo]
気韻生動[きいんせいどう, kiinseidou] (n) being animated (vivid) with grace (elegance, refinement) [Add to Longdo]
冴える(P);冱える[さえる, saeru] (v1, vi) (1) to be clear (of a sight, sound, colour, etc.); to be bright; to be vivid; to be crisp; (2) to be clear-headed; to be alert; to be on the ball; to be wide awake; (3) (often as 冴えない) to look upbeat; to be perky; to be cheerful; (4) to master (a skill); to excel at; to cleanly execute; (5) (often as 冴えない) (See 冴えない・2) to be satisfying; (6) (original meaning; now somewhat old-fashioned) to become frigid; to become intensely cold; (P) [Add to Longdo]
灼た[あらた, arata] (adj-na) (1) (arch) (See 灼たか) clear; vivid; brilliant; (2) prominent; obvious; evident [Add to Longdo]
色鮮やか;色鮮か(io)[いろあざやか, iroazayaka] (adj-na) (See 鮮やか・1) vivid; brightly colored; brilliant; radiant [Add to Longdo]
生々しい(P);生生しい[なまなましい, namanamashii] (adj-i) lively; green; fresh; raw; vivid; graphic; (P) [Add to Longdo]
生き生き(P);活き活き[いきいき, ikiiki] (adv, adv-to, vs) vividly; lively; (P) [Add to Longdo]
生彩[せいさい, seisai] (n) life; vitality; vividness [Add to Longdo]
精彩[せいさい, seisai] (n) brilliance; vividness; (P) [Add to Longdo]
切実に[せつじつに, setsujitsuni] (adv) strongly; keenly; vividly; sincerely; urgently [Add to Longdo]
鮮やか(P);鮮か(io)[あざやか, azayaka] (adj-na) (1) vivid; bright; brilliant; clear; fresh; vibrant; (2) skillful; skilful; adept; adroit; deft; brilliant; beautiful; fine; excellent; (P) [Add to Longdo]
鮮明[せんめい, senmei] (adj-na, n) vivid; clear; distinct; (P) [Add to Longdo]
鮮麗[せんれい, senrei] (adj-na, n) vivid; gorgeous; resplendent beauty; bright [Add to Longdo]
鮮烈[せんれつ, senretsu] (adj-na, n) vivid; striking; (P) [Add to Longdo]
溌剌;溌溂;潑剌;潑溂;発剌(iK)[はつらつ, hatsuratsu] (adj-t, adv-to) (uk) lively; vigorous; sprightly; vivid [Add to Longdo]
墨痕淋漓[ぼっこんりんり, bokkonrinri] (adj-t, adv-to) dripping ink marks; a work of calligraphy being written in bold and vivid strokes [Add to Longdo]
躍如[やくじょ, yakujo] (adj-t, adv-to) vivid; lifelike; graphic; (P) [Add to Longdo]
彷彿;髣髴[ほうふつ, houfutsu] (n, vs, adj-t, adv-to) close resemblance; vivid reminder (e.g. of the past) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 vivid \viv"id\ (v[i^]v"[i^]d), a. [L. vividus, from vivere to
   life; akin to vivus living. See {Quick}, a., and cf.
   {Revive}, {Viand}, {Victuals}, {Vital}.]
   1. True to the life; exhibiting the appearance of life or
    freshness; animated; spirited; bright; strong; intense;
    as, vivid colors.
    [1913 Webster]
 
       In dazzling streaks the vivid lightnings play.
                          --Cowper.
    [1913 Webster]
 
       Arts which present, with all the vivid charms of
       painting, the human face and human form divine.
                          --Bp. Hobart.
    [1913 Webster]
 
   2. Forming brilliant images, or painting in lively colors;
    lively; sprightly; as, a vivid imagination.
    [1913 Webster]
 
       Body is a fit workhouse for sprightly, vivid
       faculties to exercise . . . themselves in. --South.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Clear; lucid; bright; strong; striking; lively; quick;
     sprightly; active.
     [1913 Webster] -- {viv"id*ly}, adv. -- {viv"id*ness}, n.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 vivid
   adj 1: evoking lifelike images within the mind; "pictorial
       poetry and prose"; "graphic accounts of battle"; "a
       lifelike portrait"; "a vivid description" [syn:
       {graphic}, {lifelike}, {pictorial}, {vivid}]
   2: having the clarity and freshness of immediate experience; "a
     vivid recollection"
   3: having striking color; "bright dress"; "brilliant
     tapestries"; "a bird with vivid plumage" [syn: {bright},
     {brilliant}, {vivid}]
   4: (of color) having the highest saturation; "vivid green";
     "intense blue" [syn: {intense}, {vivid}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top