Search result for

*vases*

(28 entries)
(0.7619 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: vases, -vases-
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Vasesแจกัน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
She's stupid enough to be fooled by the canvases,เธอโง่พอที่จะงมงายอยู่กับผืนผ้าใบโง่ๆ Adverse Events (2008)
They're supposed to be making clay vases.พวกเขาควรจะ กำลังปั้นแจกันดินเหนียวกันอยู่นี่ The Story of Lucy and Jessie (2009)
Grab some clay. We're making vases.หยิบดินเหนียวมา เราจะปั้นแจกันกันจ๊ะ The Story of Lucy and Jessie (2009)
I-I started drawing her. I have 20 canvases in my house of her.ผมได้เริ่มต้นวาดภาพเธอ แ้ล้วผมยังมีผ้าใบวาดภาพน้ำมัน รูปเธอตั้ง 20 ภาพอยู่บ้าน Future Shock (2010)
Two Ming vases up for auction - Chenghua.มีการประมูลแจกันหมิง 2 ใบ... เฉิงหัว The Blind Banker (2010)
They travel over to Dalian to smuggle those vases.เดินทางไปตาเหลียน เพื่อลักลอบนำเข้าแจกันพวกนั้น The Blind Banker (2010)
The vases, the calligraphy. The two styles...แจกัน, งานเขียนพู่กัน สองอย่างนี้ Assassins (2011)
Our friend Salvador liked to stretch time but not canvases.ซัลวาดอร์เพื่อนของเรา ชอบยืดเวลา แต่ผืนผ้าใบไม่ได้ On Guard (2011)
Do we have any idea what is oozing out of these vases?คุณคิดออกบ้างมั้ยว่า มันคืออะไรที่กำลังซึมออกมาน่ะ Prometheus (2012)
That's what all that shit is in those vases.และนั่นคือสิ่งที่เก็บเอาไว้ในแจกัน Prometheus (2012)
Think of what everyone will be saying about blenders and vases.ลองคิดดูซิว่าพวกเขาจะพูดยังไงเดี่ยวกับแจกัน. A Bear and Honey (2012)
- I will not allow you to hide behind this gallery or your canvases-- beautiful as they may be.- ฉันจะไม่อนุญาตให้คุณ ซ่อนตัวอยู่ข้างหลังแกลอรี่นี้ หรือหลังผ้าใบพวกนี้ มันสวยงามอย่างที่มันเป็น Control (2013)
And then he started taking big canvases out on expeditions.ต่อมาเขาเริ่มขนผ้าใบขนาดใหญ่ไปด้วย Meru (2015)
So these canvases that they're turning out these days with paint dripped and splotched on them they're as worthy of our attention as Michelangelo's Sistine Chapel?งั้นภาพวาดในสมัยนี้... ที่วาดกระดำกระด่าง... ก็ควรค่าต่อความสนใจเหมือนภาพ ในโบสถ์ซิสทีนของไมเคิล แองเจโล่รึ Mona Lisa Smile (2003)
Why are my tribal vases under the sink?ทำไมแจกันประจำเผ่าของแม่ ถึงมาอยู่ใต้ที่ล้างจาน? Mean Girls (2004)
My tribal vases. Why were they under the sink?แจกันประจำเผ่า ทำไมถึงมาอยู่ใต้ที่ล้างจาน? Mean Girls (2004)
Can you tell me that you are an amateur potterer, that you like to make bowls and vases?คุณบอกฉันว่าคุณเป็นช่างปั้นสมัครเล่น - คุณชอบปั้นชามและแจกันไม่ใช่เหรอ Mr. Brooks (2007)
- Hugo Trent, nephew of Gervase.- Hugo Trent. Gervases Neffe. Dead Man's Mirror (1993)
My father was the newest brother of him.Mein Vater war Gervases jüngerer Bruder, er fiel im Krieg. Dead Man's Mirror (1993)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
vasesShe picked up one of the glass vases.
vasesThese vases must be used carefully.

CMU English Pronouncing Dictionary
VASES    V EY1 S AH0 Z
VASES    V AA1 Z AH0 Z
CANVASES    K AE1 N V AH0 S AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
vases    (n) (v aa1 z i z)
canvases    (n) (k a1 n v @ s i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Vase {f} | Vasen {pl}vase | vases [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top