Search result for

*valentines*

(52 entries)
(0.0106 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: valentines, -valentines-
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Sue: No valentines, no sock hop.ไม่มีวาเลนไทน์ ไม่ได้เต้นรำ Hell-O (2010)
The birth of saint valentines.ซึ่งคือการกำเนิดของเซนต์วาเลนไทน์ Communication Studies (2010)
Hey, Sue. You wanna help Brick with his valentines?ซู ช่วยบริคเรื่องวันวาเลนไทน์ที Valentines Day II (2011)
- Hey. Now I only have 11 valentines.หนูมีการ์ดวาเลนไทน์แค่ 11 ใบ Valentines Day II (2011)
- Now I have less valentines.-ของฉันมีน้อยลง Valentines Day II (2011)
He drew butts on all of his valentines.เขาวาดก้นบนการ์ดของเขาทุกใบ Valentines Day II (2011)
You've probably had so many Valentines.แต่ฉันจะบอกว่า, ฉันรู้ว่ามันจบลงตอนไหน The Art of Getting By (2011)
Two valentines.การ์ดวาเลนไทน์สองใบ Skin Deep (2012)
Plenty of other people gave you valentines.มีอีกตั้งหลายคน ที่ให้การ์ดวันวาเลนไทน์หนู Is This What You Call Love? (2012)
Everyone knows Valentines Day is for amateurs; Malia gets that.ใครๆก็รู้ว่าวันวาเลนไทน์หนะ สำหรับคู่รักสมัครเล่น มาเรียเข้าใจดี I Helu Pu (2012)
Ok, these are valentines for her, so a 4-letter word.นี่เป็นวาเลนไทน์ของเธอ ตัวอักษร 4 ตัว ความรัก ชีวิต วิญญาณ Hit (2012)
What, should I sit around here and get all weepy over some old valentines?ยังไง? ฉันควรนั่งอยู่กับพวกมัน แล้วก็ร้องไห้ นึกถึงวันวาเลนไทน์เก่าๆ เนี่ยเหรอ Read Before Use (2013)
-Eh? One month from now is Valentines Day. Eh?มาลองคิดในแง่ดีกัน... My Boss, My Hero (2006)
Valentines Day?ตกลงงั้น... My Boss, My Hero (2006)
Lets see who gets the most chocolates on Valentines Day.N.. GA.. KU-MA? My Boss, My Hero (2006)
Okay, Carl Valentine's tax returns for 1981.Ok, Carl Valentines Steuererklärung für 1981. All the World's a Stage (1986)
- The Valentine gang is only hired muscle.Valentines Gang ist nur angeheuert, sie arbeiten für einen Nazi-Agenten. The Rocketeer (1991)
I got a guy that's in the middle of this load of Sergio Valentes.Ich kenne den Typ, der die Ladung von Sergio Valentines vermittelt. Donnie Brasco (1997)
- Valentine- - Valentine fi rst said... - I know the blue cards.Valentines erste Aussage: The Hurricane (1999)
There"s the bow-tie lights, like Patty Valentine described.Das entspricht Patty Valentines Beschreibung. The Hurricane (1999)
Sergeant Evans, run the platoon three miles back to the messUm dann Valentines Gewehr zu holen. Ja, First Sergeant. Private Valentine: Blonde & Dangerous (2008)
Get up! You mark my words.Das bedeutet, Sie werden alle zehn Minuten länger machen, um Valentines Versagen auszugleichen. Private Valentine: Blonde & Dangerous (2008)
Eddie Ash, Valentine's number two.Eddie Ash, Valentines Nummer 2. Bad Blood (2008)
So, do you get much of a discount on Valentine's clothing line?Also, bekommst du viel Rabatt auf Valentines Bekleidungslinie? Bad Blood (2008)
I get it. Can't do anything for yourself. Been living off of Valentine's table scraps for too long.Du kannst nichts für dich selbst tun, hast zulange von Valentines Tischabfällen gelebt. Bad Blood (2008)
Yeah, I'm going to go ahead and ban you from Mr. Valentine's room.Ja, ich werde dich von Mr. Valentines Zimmer bannen. Wie auch immer. My Last Words (2009)
Valentine's exact words.Valentines exakte Worte. The Mortal Instruments: City of Bones (2013)
Well, I'm sure a telephone call to your grandmother would quell Valentine's suspicions.Ein Telefonat mit Ihrer Großmutter würde bestimmt genügen, um Valentines Verdacht auszuräumen. The Man in the Tree (2013)
Valentine's assistant has the same implant scar.Valentines Assistentin hat dieselbe Narbe. Kingsman: The Secret Service (2014)
Indeed, and thanks to Galahad's recordings... we have Valentine's confession.Und dank Galahads Aufnahmen... haben wir Valentines Geständnis. Kingsman: The Secret Service (2014)
We're gonna take out one of Valentine's satellites.Wir zerstören einen von Valentines Satelliten. Kingsman: The Secret Service (2014)
It'll take him a couple of hours to reroute it... which buys us enough time for you to get me into Valentine's mainframe... so I can shut it down.Er braucht ein paar Stunden, um es umzuleiten. Genug Zeit für dich, mich in Valentines Großrechner zu bringen,... damit ich ihn ausschalten kann. Kingsman: The Secret Service (2014)
We're coming up on Valentine's base.Wir sind gleich bei Valentines Basis. Kingsman: The Secret Service (2014)
I'm sure you've adhered to Valentine's strict no-weapons policy... - but if you don't object... - Of course.Sie haben sich sicher an Valentines Waffenverbot gehalten,... aber wenn Sie erlauben... Kingsman: The Secret Service (2014)
I can't get into Valentine's machine.Ich komme nicht in Valentines Maschine. Kingsman: The Secret Service (2014)
After that, we all tried to forget Valentine's death.Danach haben wir alle versucht, Valentines Tod zu vergessen. La mort et la belle vie (2014)
Valentine's death was an accident.Valentines Tod war ein Unfall. La mort et la belle vie (2014)
Is that part of Valentine's plan now, huh?Gehört das jetzt zu Valentines Plan? The Descent Into Hell Isn't Easy (2016)
I stayed to help Jocelyn fight Valentine's men and I got thrown through a plate glass window.Ich half Jocelyn beim Kampf gegen Valentines Männer und stürzte durch ein Glasfenster. The Descent Into Hell Isn't Easy (2016)
With Valentine's people out there searching for Clary, she's not safe outside alone.Wenn Valentines Leute nach Clary suchen, ist sie draußen allein nicht sicher. The Descent Into Hell Isn't Easy (2016)
You're telling me this girl shows up out of nowhere and she's Valentine's daughter?Das Mädchen taucht aus dem Nichts auf und ist Valentines Tochter? The Descent Into Hell Isn't Easy (2016)
CVS stands for Cheap Valentines' Surplus.CVS steht für günstige Valentines 'Surplus. Love Is in the N2-O2-Ar-CO2-Ne-He-CH4 (2016)
Is this about her being Valentine's daughter?Ist es, weil sie Valentines Tochter ist? Dead Man's Party (2016)
Why aren't you all out looking for Valentine's daughter?Warum seid ihr nicht auf der Suche nach Valentines Tochter? Dead Man's Party (2016)
That girl is Valentine's...Das Mädchen ist Valentines... Dead Man's Party (2016)
Still waiting on Valentine's thank-you card.Warten auf Valentines Dank. Major Arcana (2016)
Anyone working with Valentine will see right through it.Valentines Schergen würden das erkennen. Major Arcana (2016)
Plus, he kept asking what Valentine's room looked like.Und er fragte, wie Valentines Raum aussah. Moo Shu to Go (2016)
Those were Valentine's people.Es waren Valentines Leute. Moo Shu to Go (2016)
Jocelyn and Luke tried to prevent the Uprising. They tried to change Valentine's mind about Downworlders.Jocelyn und Luke wollten den Aufstand verhindern und Valentines Meinung über Unterweltler ändern. Of Men and Angels (2016)

CMU English Pronouncing Dictionary
VALENTINES    V AE1 L AH0 N T AY2 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
valentines    (n) (v a1 l @ n t ai n z)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top