ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*unmistakably*

AH2 N M IH0 S T EY1 K AH0 B L IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: unmistakably, -unmistakably-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ติดหูติดตา(adv) clearly, See also: obviously, plainly, unmistakably, Example: ผมยังจำเหตุการณ์ในวันนั้นได้ติดหูติดตา, Thai Definition: อยู่ในความทรงจำตลอดไม่ลืมเลือน
โทนโท่(adv) obviously, See also: staring, stark, without doubt, unmistakably, certainly, Syn. จะแจ้ง, ปรากฏชัดแก่ตา, ทนโท่

CMU English Pronouncing Dictionary
UNMISTAKABLY AH2 N M IH0 S T EY1 K AH0 B L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
unmistakably (a) ˌʌnmɪstˈɛɪkəbliː (uh2 n m i s t ei1 k @ b l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
unmissverständlich {adv}unmistakably [Add to Longdo]
unverkennbar {adv}unmistakably [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Unmistakable \Un`mis*tak"a*ble\, a.
   Incapable of being mistaken or misunderstood; clear; plain;
   obvious; evident. -- {Un`mis*tak"a*bly}, adv.
   [1913 Webster] Unmiter

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 unmistakably
   adv 1: without possibility of mistake; "this watercolor is
       unmistakably a synthesis of nature"
   2: in a signal manner; "signally inappropriate methods" [syn:
     {signally}, {unmistakably}, {remarkably}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top