Search result for

*turo*

(124 entries)
(0.0218 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: turo, -turo-
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rapturous[ADJ] ซึ่งปลาบปลื้มสูงสุด
venturous[ADJ] ซึ่งชอบเสี่ยง, See also: ซึ่งชอบผจญภัย, Syn. advanturous, venturesome
vulturous[ADJ] ซึ่งดำรงชีวิตด้วยการกินสัตว์อื่นเป็นอาหาร
naturopath[N] ผู้รักษาโรคโดยไม่ใช้ยา
adventurous[ADJ] ชอบผจญภัย, See also: ชอบเสี่ยงภัย, Syn. adventuresome
naturopathy[N] การรักษาโรคโดยไม่ใช้ยา
venturously[ADV] อย่างชอบผจญภัย
venturousness[N] ความชอบผจญภัย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
adventurous(แอดเวน' เชอเริส) adj. ชอบผจญภัย, ชอบเสี่ยงภัย, ค่อนข้างเสี่ยง.
rapturous(แรพ'เชอะเริส) adj. ปลาบปลื้มอย่างหลงใหล,ลืมตัว,ปีติยินดีอย่างเหลือล้น., See also: rapturousness n., Syn. joyful,exlted ###A. distressed
venturous(เวน'เชอะเริส) adj. ชอบเสี่ยง,ชอบเสี่ยงภัย,ใจกล้า,องอาจ,ชอบผจญภัย,มีภัย,อันตราย, See also: venturousness n., Syn. venturesome

English-Thai: Nontri Dictionary
adventurous(adj) ชอบผจญภัย,ชอบเสี่ยงภัย
rapturous(adj) ปลาบปลื้ม,ปีติ,ปีติยินดี,ลืมตัว
venturous(adj) กล้า,กล้าเสี่ยง,ชอบผจญภัย

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Naturopathyการรักษาด้วยธรรมชาติ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Futurologistนักอนาคตศาสตร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Naturopathyการรักษาด้วยธรรมชาติ [TU Subject Heading]
Polygalacturonic acidโพลิกาแล็คทูโรนิค แอซิด [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Arturo!Arturo2 Francs, 40 Pesetas (2014)
He's an incredibly kind, bright, adventurous man.เขาเป็นคนใจดี ฉลาด ชอบผจญภัย The Curious Case of Benjamin Button (2008)
hey Arturo - phone for youเฮ้... อาร์โต้ โทรศัพท์นาย... Under & Out (2008)
Arturo Bragaออตูโร่ บราก้า Fast & Furious (2009)
Be adventurous, but not reckless.ออกผจญภัย ไม่ใช่ทำประมาทอย่างนี้ Dead Like Me: Life After Death (2009)
adventurous.ทางออกเดียวคือไปร้านอาหาร Our Family Wedding (2010)
The five-foot-four assailant crushed the boy's chest, choked him, and finally caused him a torturous death by burying him alive.ผู้เข้าทำร้ายที่มีขนาด 4 ฟุต 4 นิ้ว ...คล่อมหน้าอกของเด็กชาย กดกระแทกเขาลงไป The Boy with the Answer (2010)
Interview of Marcie Turoff,การสอบสวน มาร์ซี ทูรอฟ Let No Man Put Asunder (2010)
- In apprehending Agent Turoff...- ในการจับกุมเจ้าหน้าที่ทูรอฟ... Let No Man Put Asunder (2010)
You were adventurous.เธอชอบผจญภัย Remember Paul? (2010)
I'm not very adventurous with foods I can't pronounce.ผมไม่ชอบเสี่ยง กับอาหารที่อ่านไม่ออก The Perfect Storm (2010)
You are a catch. You're smart, adventurous, very handsome...คุณน่าดึงดูด ฉลาด น่าค้นหา หล่อมาก.. Pleasant Little Kingdom (2010)
What exactly would it take for one to tame such an adventurous slut?ต้องทำอย่างไรนะถึงจะปราบ หญิงรักการผจญภัยอย่างนางให้เชื่องได้ Your Highness (2011)
Roland is like a copernican cross between Dan Brown and Scott Turow.แดน บราวน์กับสก็อต เทอโรว Where There's a Will (2011)
How adventurous.กล้าลองดีจัง Veiled Threat (2011)
You've been adventurous with the Merlot.ขนาดเมอร์โลว์คุณยังกล้าลอง Veiled Threat (2011)
Yeah, let's just say I'm the adventurous type.ใช่แล้ว แค่จะบอกว่า ผมชอบการผจญภัยน่ะ Veiled Threat (2011)
I think we were all a little adventurous last night.ผมคิดว่าเราทุกคน ต่างก็ไดผจญภัยกันทุกคนเมื่อคืนนี้ Veiled Threat (2011)
Don't you want to wake up every day and be adventurous?นายเคยคิดจะตื่นมา แล้วผจญภัยบ้างมั้ย The First Time (2011)
Well, anyway, we're-we're young, so we've got all the time in the world to be adventurous.ดี, แต่ยังไงก็ตาม เรายังเด็กนะ เรามีเวลาอีกตั้งมากที่จะผจญภัย The First Time (2011)
Don't you think now is the time to be adventurous while we're still young?นายไม่คิดเหรอว่าเวลานี้แหละที่ควรผจญภัย The First Time (2011)
If you had never been adventurous, you would have thought Sung Soo's lips were the best.ถ้าเธอไม่เคยเสี่ยงภัย เธออาจคิดว่า ริมฝีปากของซองซูดีที่สุด I Need Romance (2011)
So, sounds like you and Mia have quite an adventurous lifestyle.ฟังดูเหมือนมีอากับคุณ จะมีชีวิตสุดเหวี่ยงดีนะ American Reunion (2012)
Sometimes a little too adventurous.ก็สุดเหวี่ยงเกินไปหน่อย American Reunion (2012)
How to be adventurous.เราจะเสี่ยงภัยในชีวิตยังไง Barfi! (2012)
Daisy's adventurous. Huh?เซี่ชอบลอง หา The Don't in the Do (2012)
Arturo's Boxing Club. I'll be there in an hour.ค่ายมวยอาร์ทูโร่ ผมจะไปถึงภายใน 1 ชั่วโมง Matsya Nyaya (2012)
Arturo's Boxing Club in Queens.ค่ายมวยอาร์ทูโร่ที่ควีนส์ Matsya Nyaya (2012)
"Naturom Demonto.""เนทุรอม เดมอนโตหุ่' Evil Dead (2013)
It is entitled "Naturom Demonto. "มับบืชิ่อว'า "เบทุรอม เดบอบโต"' Evil Dead (2013)
Visualize your most adventurous sexualexpeflence.เห็นภาพมากที่สุดการผจญภัยของคุณ ence sexualexpe. Now You See Me (2013)
I'm adventurous.ฉันชอบเที่ยวน่ะ Adventures in Fae-bysitting (2013)
Adventurous type, huh?เรื่องราวผจญภัย ฮ่ะห์? The Archaeologist in the Cocoon (2013)
Adventurous types get killed all the time.เรื่องการผจญภัยทำให้ถูกฆ่า ได้ตลอดเวลา The Archaeologist in the Cocoon (2013)
Your heart Crusoes adventurouslyหัวใจของคุณ Crusoes ผาดโผน Young & Beautiful (2013)
Well, lucky for you, I'm a naturopathic healer.โชคดีของคุณนะ ฉันเป็นนักรักษาด้วยวิธีธรรมชาติ Alchemy (2013)
What about that list of herbalists and naturopaths in the area?แล้วพวกนักสมุนไพร และนักรักษาแบบธรรมชาติแถวๆนี้ล่ะ Alchemy (2013)
Are there other naturopaths in this area?แถวๆนี้มีนักบำบัดด้วยธรรมชาติอีกรึเปล่า Alchemy (2013)
So, uh, Raoul was a naturopath, and then 10 years ago, he bought the inn with money he got from an inheritance.ราอูลเป็นนักบำบัดด้วยธรรมชาติ และเมื่อ 10 ปีก่อน เขาซื้อห้องพักด้วยเงินที่เขาได้จากมรดก Alchemy (2013)
They call to mind many a torturous memory but bring us no closer to defeating the Abyzou.ทำให้ย้อนคิดถึงความจำที่แสนเจ็บปวด แต่ไม่ช่วยให้เราใกล้การปราบอบีซูมากขึ้น The Sisters Mills (2015)
Beautiful, selfless, rapturous love of two masters, the carnal and the divine.ความรักอันงดงาม,เสียสละ และดูดดื่ม ของสองสิ่งที่ยิ่งใหญ่ Patriots Day (2016)
Um, oh, and sometimes Arturo lets me put the little chocolate blobbies on the cookies.บางครั้งฉันก็บอกลูกค้าว่า คุกกี้มีรสช็อคโกแลตด้วย The One with George Stephanopoulos (1994)
It must be torturous running after a man who doesn't care about you who's in love with someone else, who hates you.คงทรมานใจน่าดู ที่ต้องวิ่งไล่คนที่เขาไม่รัก... เขากำลังรักกับคนอื่น เขาเกลียดเธอ Mona Lisa Smile (2003)
She has your brains and she's adventurous like meShe has your brains and she's adventurous like me The Great Jang-Geum (2003)
(piece ends / rapturous applause)(piece ends / rapturous applause) Shall We Dance (2004)
- Can I have two sugars, please? - Ooh! Adventurous.แกติดคุกด้วยคดีอะไรล่ะ Shaun of the Dead (2004)
But maybe after... Arturo is born.- เอาไว้หลังคลอดอาร์ทูโร่ แล้วกันนะ The Constant Gardener (2005)
We're not calling him Arturo, please.ไม่เอาชื่ออาร์ทูโร่นะ The Constant Gardener (2005)
No. Not— Not Arturo...- ไม่ล่ะ ไม่เอา อาร์ทูโร่ The Constant Gardener (2005)
Not spontaneous enough, adventurous enough, funny enough...ไม่มั่นคงพอ, ไม่ตื่นเต้นพอ, ไม่ตลกพอ... Mission: Impossible III (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
turoFortune favors adventurous people.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หวาดเสียว[V] be adventurous, See also: be soul-stirring, Example: การเดินทางไปยังกรุงพนมเปญคราวนี้ค่อนข้างจะหวาดเสียวพอควร, Thai definition: สยองภัย
ผาดโผน[ADV] adventurously, See also: daringly, dangerously, Syn. โลดโผน, หวาดเสียว, Example: เขาได้รับการฝึกฝนให้เล่นกายกรรมผาดโผนมาตั้งแต่เด็ก, Thai definition: เคลื่อนไหวไปมาอย่างรวดเร็วและเสี่ยงอันตราย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บินตุรง[n.] (binturong) EN: Binturong   
ชอบผจญภัย[adj.] (chøp phajonphai) EN: adventurous   FR: aventureux
หัวเข็มขัด[n.] (hūa khemkhat) EN: buckle   FR: boucle (de ceinture/ceinturon) [f]
โลดโผน[adj.] (lōtphōn) EN: thrilling ; exciting ; sensational ; gripping ; riveting ; stirring ; breathtaking ; adventurous ; daring ; extraordinary ; daredevil   FR: sensationnel ; palpitant ; extraordinaire ; spectaculaire ; audacieux
หมีขอ[n. exp.] (mī khø) EN: Binturong   
หวาดเสียว[v.] (wātsīo) EN: be adventurous ; be soul-stirring   

CMU English Pronouncing Dictionary
TURO    T UH1 R OW0
TUROW    T UH1 R OW0
ARTURO    AA0 R T UH1 R OW0
MATURO    M AA0 T UH1 R OW0
TESTURO    T EH2 S T UH1 R OW0
TUROWSKI    T ER0 AO1 F S K IY0
TORTUROUS    T AO1 R CH UW2 AH0 S
RAPTUROUS    R AE1 P CH ER0 AH0 S
ADVENTUROUS    AH0 D V EH1 N CH ER0 AH0 S
ADVENTUROUS    AE0 D V EH1 N CH ER0 AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rapturous    (j) (r a1 p ch @ r @ s)
venturous    (j) (v e1 n ch @ r @ s)
adventurous    (j) (@1 d v e1 n ch @ r @ s)
rapturously    (a) (r a1 p ch @ r @ s l ii)
unadventurous    (j) (uh2 n @ d v e1 n ch @ r @ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abenteuerleben {n}; Abenteurerleben {n}adventurous life [Add to Longdo]
Abenteuerlichkeit {f}; Abenteuerlust {f}adventurousness [Add to Longdo]
Abenteurergeist {m}adventurous spirit [Add to Longdo]
Begeisterung {f}rapturousness [Add to Longdo]
Kühnheit {f}; Gewagte {n}; Gewagtesadventurousness [Add to Longdo]
Naturheilkunde {f}naturopathy [Add to Longdo]
Zukunftsforscher {m}futurologist [Add to Longdo]
Zukunftsforschung {f} | Zukunftsforschungen {pl}futurology | futurologies [Add to Longdo]
abenteuerlich; abenteuerlustig; gewagt {adj}adventurous [Add to Longdo]
abenteuerlich {adv}adventurously [Add to Longdo]
entzückt; hingerissen; schwärmerisch {adj}rapturous [Add to Longdo]
entzückt; hingerissen; schwärmerisch {adv}rapturously [Add to Longdo]
geierhaftvulturous [Add to Longdo]
kühn {adv}venturously [Add to Longdo]
riskant; kühn {adj}venturous [Add to Longdo]
stürmisch {adj} (Applaus)rapturous; rousing [Add to Longdo]
unternehmungslustig; kühn {adj}adventurous [Add to Longdo]
verwegenventurous [Add to Longdo]
verwegen {adv}venturously [Add to Longdo]
Tuamoturohrsänger {m} [ornith.]Tuamotu Warbler [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アドベンチャラス;アドゥベンチャラス[, adobencharasu ; adoubencharasu] (adj-f) adventurous [Add to Longdo]
ビントロング[, bintorongu] (n) binturong (Arctictis binturong) [Add to Longdo]
退嬰的[たいえいてき, taieiteki] (adj-na) conservative; unadventurous [Add to Longdo]
冒険心[ぼうけんしん, boukenshin] (n) adventurous spirit; sense of adventure [Add to Longdo]
冒険的[ぼうけんてき, boukenteki] (adj-na) adventurous; risky; hazardous; perilous [Add to Longdo]
未来学[みらいがく, miraigaku] (n) futurology [Add to Longdo]
未来学者[みらいがくしゃ, miraigakusha] (n) futurist; futurologist [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[pīn, ㄆㄧㄣ, / ] to piece together; to join together; to stake all; adventurous; at the risk of one's life; to spell, #2,899 [Add to Longdo]
[pīn, ㄆㄧㄣ, ] variant of 拼, to piece together; to join together; to stake all; adventurous; at the risk of one's life; to spell, #20,764 [Add to Longdo]
闯荡[chuǎng dàng, ㄔㄨㄤˇ ㄉㄤˋ, / ] to leave home to work; to get away from home; to wander the world; well-traveled; adventurous, #24,463 [Add to Longdo]
心猿意马[xīn yuán yì mǎ, ㄒㄧㄣ ㄩㄢˊ ㄧˋ ㄇㄚˇ, / ] lit. heart a monkey, mind a horse (成语 saw); fig. capricious (derog.); to have ants in one's pants; hyperactive; adventurous and uncontrollable, #69,091 [Add to Longdo]
鹅喉羚[é hóu líng, ㄜˊ ㄏㄡˊ ㄌㄧㄥˊ, / ] goitered gazelle (Gazella subgutturosa) of Xinjiang, #175,407 [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top