Search result for

*try hard*

(75 entries)
(0.0144 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: try hard, -try hard-
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
-Try harder.- พยายามให้มากกว่านี้สิ Vantage Point (2008)
- Well, try harder.- ดี ลองให้หนักขึ้น Princess Protection Program (2009)
"Maybe I could try harder.บางทีฉันสามารถพยายามให้มากขึ้น Marry Me a Little (2009)
Girls, you must try harder.สาวๆ พวกเธอต้องฝึกมากกว่านี้ Dogtooth (2009)
You can try harder in therapy.คุณยังต้องพยายามอีกเยอะเพื่อให้มันกลับมาเป็นเหมือนเดิม. If I Had a Hammer (2009)
- Well, try harder.ฉันบอกเทอไปแล้วว่าฉันต้องการคัย พวกเราพยายามแล้ว They Shoot Humphreys, Don't They? (2009)
Well you didn't try hard enough. You're done for the day.คุณยังพยายามไม่มากพอ วันนี้คุณพอแค่นี้ Surrogates (2009)
Try harder.พยายามขึ้นอีกสิ Burlesque (2010)
You think you're a celebrity. You're not. You just try hard.คุณคิดว่าเป็นคนดัง แต่ไม่ใช่ คุณแค่พยายามจะเป็น Journey to Regionals (2010)
Well, try harder.ต้องเฉยกว่านี้ Tell It to the Frogs (2010)
He needs to try harder.เขาควรจะพยายามให้มากขึ้นนะ Pathogen (2010)
To solve the problem of your hunger and attire, I will try hard and work well.แต่เพื่อที่จะหาเลี้ยงเธอ ฉันจะตั้งใจทำงานอย่างดี Episode #1.3 (2010)
But, I'll try hard from now on, so since you're a smart guy, help me out.แต่ ฉันจะพยายามทำให้มันดีขึ้น ดังนั้น คนเก่งๆอย่างนายต้องคอยช่วยฉันนะ Episode #1.14 (2010)
The reason why I'm saying this now, is because I think I did not try hard enough last time.เหตุผลที่ฉันพูดตอนนี้ คือฉันคิดว่ามันคงไม่ต้องพยามมากในครั้งสุดท้าย Episode #1.12 (2010)
You've just got to try harder.คุณแค่ต้องพยายามมากขึัน Bridesmaids (2011)
I won't say that all senior citizens who can't master technology should be publicly flogged, but if we made an example of one or two, it might give the others incentive to try harder.ที่ใช้เทคโนโลยีไม่เป็นควรโดนลงโทษหรอกนะ แต่ถ้าเราลองทำให้เป็นตัวอย่าง มันก็อาจจะกระตุ้นให้คนอื่นพยายามมากกว่านี้ The Bus Pants Utilization (2011)
Rajesh, I want you to try harder to make your sister feel welcome.ราเจช พ่ออยากให้ลูกพยายามมากขึ้น เพื่อให้น้องรู้สึกเป็นที่ต้อนรับ The Herb Garden Germination (2011)
Try harder!พยายามอีกค่ะ She's Not There (2011)
Then try harder.ถ้างั้นก็พยายามให้มากกว่านี้ And When I Die (2011)
You pretend to try hard, to brood, to be different...เธอแกล้งทำว่าพยายามอย่างหนัก ดูกังวล ทำให้ดูแตกต่าง... Paradise Kiss (2011)
Try harder.พยายามให้มากขึ้นอีก Secrets That I Never Want to Know (2011)
I'm not your sweetheart. Try harder.ฉันไม่ใช่ที่รักของคุณ พยายามให้หนัก Nature of the Beast (2011)
Well, try harder.ดี พยามยามอีก Smells Like Teen Spirit (2011)
Well try harder 'cause when we break 150 feet and the narcosis sets in, you're gonna have enough trouble keeping your head straight without those thoughts bouncing around in it.พยายามให้มาก เพราะตอนดำลงไป 150 ฟุต เริ่มมีอาการมึนงง จะมีปัญหากับการทำให้สมองแล่น Mea Makamae (2011)
I'll try harder in future.ต่อไปข้าจะพยายามให้มาก The Sword in the Stone: Part One (2011)
I just want to get them to care and try hard, you know?ฉันแค่อยากให้พวกเค้า สนใจ และพยายามให้มากขึ้น, คุณก็รู้? Bells (2011)
- So you want them to try hard? - Yeah.- งั้น คุณต้องการให้พวกเขาพยามอย่างเต็มที่? Bells (2011)
I'll get them to try hard.ฉันจะทำให้พวกเขาตั้งใจให้มาก Bells (2011)
Try hard, Doc.จัดหนักเลย หมอ What Remains (2011)
Who knows? A miracle might happen if I try hard enough.ฉันจะพยายามทำทุกวิถีทาง, ใครจะไปรู้ปราฏิหาริย์อาจจะเกิดขึ้นก็ได้ Episode #1.15 (2011)
"Try harder."" พยายามให้มากขึ้น " Prometheus (2012)
Try harder.พยามให้หนักกว่าเดิม Three Coins in a Fuchsbau (2012)
But please try harder this month.แต่เดือนนี้ต้องพยายามให้มากขึ้น ค่ะ To tsuki to oka (2012)
That's your last shot. Try harder.ลูกสุดท้ายแล้ว พยายามเข้านะ Episode #1.2 (2012)
I will try harder in the future.ผมจะมุ่งมั่นให้มากกว่านี้ A Muse (2012)
I just don't understand why he didn't try harder.ฉันแค่ไม่เข้าใจว่า ทำไมเขาไม่พยายามให้มากขึ้น A Little Slice of Kevin (2012)
That's something we try hard to forget.นั่นเป็นสิ่งที่พวกเราพยายามจะลืม Forgiveness (2012)
I made a list of the things I want to try harder at.มีหลายอย่างที่ฉันอยากพยายามให้มากกว่านี้ Upstream Color (2013)
- Try harder.- ยังไม่พอ Walk of Punishment (2013)
Okay, maybe I didn't try hard enough.โอเค บางทีฉันอาจจะยังพยายามไม่พอ Out of Sight, Out of Mind (2013)
You'll have to try harder, won't you?เธอต้องพยายามให้มากกว่านี้นะ Fire: Part 1 (2013)
You want this to end, you're gonna have to try harder than that.คุณต้องทำให้มันจบ คุณต้องพยายาม Face Off (2013)
It made you try harder at everything you did.มันทำให้พี่พยายามอย่างหนักกับทุกสิ่งที่พี่ลงมือทำ You're No Good (2013)
You've seen where she is! We can't leave her in there! Well, try harder.เเต่พ่อเเค่ให้สักสิบเปอร์เซ็นต์ ของล้านดอลลาร์ก็ได้ พ่อก็รู้ว่าเเม่อยู่ไหน เราปล่อยเเม่ไว้ที่นั่นไม่ได้นะคะ ค่ะ ช่วยหน่อยนะคะพ่อ Into the Deep (2013)
I just don't understand why they don't try harder.ฉันรู้ ก็แค่ไม่เข้าใจ ว่าทำไมพวกเขาถึงไม่พยายามให้มากขึ้น Pawn (2013)
Gaga and Katy, they push each other to try harder, to get better, to be bolder.กาก้า และเคที่ พวกเขาผลักดันกันและกัน เพื่อที่จะพยายามให้หนักขึ้น ดีขึ้นและกล้าหาญขึ้น A Katy or a Gaga (2013)
You really have to try hard.คุณจะต้องหมั่นฝึกซ้อม Free to Play (2014)
They always try harder and fight longer, even to the death, as long as they think they're the real thing.เขาจะพยายามมากขึ้น สู้ขาดใจ สู้จนตัวตาย ตราบใดที่เขาคิดว่าเขามีชีวิตจริง Resident Evil: The Final Chapter (2016)
You're gonna have to try harder than that.นายต้องพยายามมากกว่านั้นนะ Incarnate (2016)
Now what you got to do is get over that tall wall of yours and try harder out there.ต่อจากนี้ไปคือสิ่งที่นายต้องทำ คือปีนกำแพงนั้นออกไป และพยายามมากขึ้นอีก Service (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
try hardAll you have to do is to try hard to master English.
try hardBoth of the parents did try hard in search of their daughter.
try hardIf you are to succeed, you must try harder.
try hardThe reason for your failure is that you did not try hard enough.
try hardThe reason that you failed was that you did not try hard enough.
try hardTry hard.
try hardWe all try hard to make the grade in life, but only a few succeed.
try hardYou have only to try hard.
try hardYou must try hard to the end.
try hardYour dream of becoming a baseball player will come true if you try hard.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มุ[V] concentrate, See also: try hard, work hard, make determined effort, attempt, Syn. มุ่ง, เอาจริงเอาจัง, มุ่งมั่น, Example: เขามุเรียนด้านภาษาอังกฤษจนถึงขั้นสูงแล้ว, Thai definition: มุ่งเอาจริงเอาจังไปทางเดียว
บากบั่น[V] persevere, See also: try hard, Syn. พยายาม, พากเพียร, อุตสาหะ, มุมานะ, มานะบากบั่น, Example: เขาบากบั่นกับการงานมานานนับสิบปีกว่าจะมาถึงวันนี้ได้, Thai definition: ทำด้วยความพยายามหรือตั้งหน้าฝ่าความยากลำบาก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บากบั่น[v.] (bākban) EN: persevere; try hard ; struggle   FR: perséverer ; persister ; se donner du mal ; se décarcasser (fam.) ; se démener
มุ[v.] (mu) EN: try hard ; work hard ; make determined effort ; attempt ; strive ; concentrate   FR: travailler dur ; bûcher (fam.) ; travailler sans relâche ; travailler d'arrache-pied

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Mühe {f} | Mühen {pl}; Schwierigkeiten {pl} | Mühe machen | jdm. Mühe machen; jdm. zur Last fallen | sich die Mühe machen | sich große Mühe geben | sich die größte Mühe geben | trotz aller Mühe | mit Mühe und Not | nach des Tages Mühentrouble | troubles | to give trouble | to be a trouble to sb. | to take the trouble | to take great pains | to try hard | in spite of every effort | just barely; with pain and misery | after the day's exertion [Add to Longdo]
sich anstrengen, etw. zu tunto make an effort to do sth.; to try hard to do sth. [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
力图[lì tú, ㄌㄧˋ ㄊㄨˊ, / ] try hard to; strive to [Add to Longdo]
力挽狂澜[lì wǎn kuáng lán, ㄌㄧˋ ㄨㄢˇ ㄎㄨㄤˊ ㄌㄢˊ, / ] to pull strongly against a crazy tide (成语 saw); fig. to try hard to save a desperate crisis [Add to Longdo]
加大力度[jiā dà lì dù, ㄐㄧㄚ ㄉㄚˋ ㄌㄧˋ ㄉㄨˋ, ] to try harder; to redouble one's efforts [Add to Longdo]
加大努力[jiā dà nǔ lì, ㄐㄧㄚ ㄉㄚˋ ㄋㄨˇ ㄌㄧˋ, ] to try harder; to redouble one's efforts [Add to Longdo]
努力[nǔ lì, ㄋㄨˇ ㄌㄧˋ, ] great effort; to strive; to try hard [Add to Longdo]
水滴石穿[shuǐ dī shí chuān, ㄕㄨㄟˇ ㄉㄧ ㄕˊ ㄔㄨㄢ, 穿] dripping water penetrates the stone (成语 saw); constant perseverance yields success; You can achieve your aim if you try hard without giving up.; Persistent effort overcomes any difficulty. [Add to Longdo]
滴水石穿[dī shuǐ shí chuān, ㄉㄧ ㄕㄨㄟˇ ㄕˊ ㄔㄨㄢ, 穿] dripping water penetrates the stone (成语 saw); constant perseverance yields success; You can achieve your aim if you try hard without giving up.; Persistent effort overcomes any difficulty. [Add to Longdo]
滴水穿石[dī shuǐ chuān shí, ㄉㄧ ㄕㄨㄟˇ ㄔㄨㄢ ㄕˊ, 穿] dripping water penetrates the stone (成语 saw); constant perseverance yields success; You can achieve your aim if you try hard without giving up.; Persistent effort overcomes any difficulty. [Add to Longdo]
迎头赶上[yíng tóu gǎn shàng, ˊ ㄊㄡˊ ㄍㄢˇ ㄕㄤˋ, / ] to try hard to catch up [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top